Pasākums

Prieks un veselība kustībā

Pievienots: 31.07.2017

Brocēnu novadā ir uzsākušās  Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā" (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086) aktivitātes.