Kultūra

Gaiķu pagasta Tautas namā

Līnijdeju grupas “Saivas” aktivitātes 2018.gada divos mēnešos “Saivas” dalībnieces ir piedalījušās jau 2 līnijdeju sacensībās, kas notika Baložu KN (Ķekavas novads). 13.janvārī bija “Senioru kauss 2018” (piedalījās Iveta Reinvalde un Dace Burkovska), bet 3.februārī “Junioru kauss 2018” (piedalījās Alise Vera Olmane, Karīna Reinvalde, Laura Ābola). Mājās atvestas gan godalgotas vietas, gan gūta pieredze. Notiek gatavošanās Latvijas līnijdeju olimpiādei “Rīgas kauss 2018”, kas norisināsies 23.-24.martā Baložu vidusskolas sporta hallē. Paldies enerģiskajai vadītājai Iritai Jasinskai un meitenēm! “Karstais pieskāriens” – Intriģējošs nosaukums radošajai 13.februāra pēcpusdienai, kas notika Gaiķu pagasta Tautas namā. Interesentus sagaidīta TN vadītāja Ilze un Satiķu bibliotēkas vadītāja Liene. Līdzi ņemt vajadzēja 3 vai 4 plastmasas iepirkuma maisiņus. No šiem maisiņiem katrs uztaisīja vienu citu, izmantojot karstu gludekli un cepampapīru. Ideja, kā otrreiz izmantot lietotus maisiņus. Pēc aktīvas darbošanās – pasēdēšana pie tējas tases un cienāšanās ar pašu atnestiem gardumiem. Tapa doma par nākošo radošo nodarbību, kas būs 22.martā. Mācīsimies skaisti uzsiet lakatus un šalles. Prieks, ka ir cilvēki, kas aktīvi iesaistās un darbojas piedāvātajās aktivitātēs! Protams, varētu būt vairāk interesentu, bet…  Attēlā redzami daži jaunizveidoto maisiņu paraugi. Latvijas simtgadi gaidot Gaiķu pagasta Tautas nama vestibilā ir pieejams īpašs stends, kurā ikviens cilvēks var ierakstīt vēlējumu sev, pagastam, novadam, Latvijai. Laipni aicināti! Informāciju sagatavoja Ilze Konstante, Gaiķu pagasta Tautas Nama vadītāja

12.03.2018

Skolēni lasa un svin svētkus Gaismas pilī

Martā Brocēnu bibliotēka saņēma Pateicības rakstu par lielo dalībnieku skaitu, kas iesaistīti lasīšanas programmā Bērnu žūrija. 5 skolēni no Brocēniem, Mārtiņš no Blīdenes, 2 bibliotekāres no Brocēniem piedalījās Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā. Šogad 10. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar krāšņiem svētkiem noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”. No Brocēniem tajā piedalījās 201 dalībnieks. Pavisam kopīgā lasīšanā iesaistījušies ap 20 tūkstošiem dalībnieku no 668 bibliotēkām Latvijā. Skolēniem Rīgā bija sarūpētas dāvanas un aktivitātes. Gaismas pilī notika svētku pasākums un tikšanās ar grāmatu veidotājiem. Notika ekskursija pa Gaismas pili, kuras laikā bērnus pārsteidza neparastas izstādes un, protams, lifts. Izstādē, piemēram, šķirot grāmatu, tās ilustrācija parādās pa visu sienu. Ar “dzīvas “grāmatas instalācijas palīdzību bērnam ļauj nokļūt grāmatas fantāziju pasaulē. Grāmatas BĀSKERVILU SUNS lapaspuses broceniecēm patika vislabāk, jo lika nedaudz baidīties. Dāvanās šogad svētku dalībniekiem bija krāsojamā grāmata un kalendārs, KĀRUMS un zefīrs. Žēl, ka Gaismas pils vienlaicīgi nepulcina vairāk Bērnu žūrijas dalībnieku. Mēs no Brocēnu novada būtu aizbraukuši arī ar pilnu lielo autobusu, taču vietu skaits svētkos čaklajiem lasītājiem ierobežots. Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa,  Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja

10.03.2018

Palīdzam uzlabot lasītprasmes – “Burtošanas čempionāts” un citas bērnu aktivitātes

Janvāris bijis bagāts ar bērnu aktivitātēm bibliotēkā. Ar spēlēm un kopīgu lasīšanu veicinām lasītprasmes. Šoreiz gribam izcelt divas spēles, kuras palīdzbērniem. Mazākajiem burtus vārdos salikt palīdz spēle “Mācīsimies burtus un vārdus”. Sākumskolas bērni un pat pieaugušie labprāt spēlē Burtošanas čempionātu – spēli ar zilbjukartiņām, kura ir azartiska un jautrību izraisoša. Pirms iegādāties šādas attīstošasspēles ģimenei, aicinām tās izmēģināt bibliotēkā. Janvārī sveicām čaklākos klašu kolektīvus, kuri balsoja par Bērnu žūrijas grāmatām. Šogad visaktīvāk strādāja 2.a klase un skolotāja Dace Viļumsone. Paldies visām aktīvajām skolotājām! Paldies visiem,kuri lasīja un balsoja par izlasītajām grāmatām Lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija! Tā iepazīstina ar īpašas komisijas ieteiktajām jaunākajām bērnu grāmatām.Dāvanā katrs saņēma aprocīti ar simboliem. Brocēnos šogad šai aktivitātei pievienojās arī PII Varavīksne audzēkņi un kopīgais dalībnieku skaits sasniedza 200.Projektu nedēļā skolēni apmeklēja bibliotēku un centās uzlabot savas prasmes informācijas meklēšanā. Tādas prasmes kā spēja meklēt grāmatas satura rādītājā mazajiemskolēniem vēl jāmācās. Bibliotēkas darbinieki piedalījās Alternatīvās olimpiādes sagatavošanā un vadīšanā, attīstot un novērtējot skolēnu prasmes.Informāciju sagatavojaBrocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa

30.01.2018

Iespējas satikties un uzzināt jaunumus bibliotēkā Brocēnos!

Lasītāju kluba tikšanās Brocēnos noritēja Jaunā gada noskaņās. Pie pašu sarūpēta cienasta un karstā dzēriena tases gribējās atcerēties iepriekšējā gada veiksmes un uzzināt jaunumus. Par darbu BODNĪCĀ pastāstīja Ilze Tomanoviča – Barone, jo tirgus ir bijis visvairāk apspriestais temats. Par bibliotēkas jaunotelpu vīziju pastāstīja tās vadītāja, lai stiprinātu cerības, ka bibliotēka būs visiem pieejama pirmajā stāvā (aiz pasta). Nopietni vai nenopietni aizdomāties par jautājumiem, kurus ikdienā neuzdodam, rosinājaIneses Prisjolkovas komunikācijas spēle, kura nopērkama Rozes grāmatnīcā. Tika prezentēti jaunie bibliotēkas žurnāli, kurus var ņemt lasīšanai uz mājām. Omulīgā noskaņojumā tika apspriestas iespējas Brocēniem attīstīties skaistiem un sakārtotiem, lai gan diskusija par izglītības sistēmu valstī sita augstuvilni un neiztika bez radikāliem ierosinājumiem. Paldies par emocionālo inteliģenci visiem pasākuma dalībniekiem! Tradīcija - satikties katru otrdienu 10.00 turpināsies. Janvārī paši pastāstīsim par saviem ceļojumiem, Dzintra Edelmane pastāstīs par Mjanmu, tiksimies ar rakstnieci Natāliju Ketneri. Turpināsies veselībasveicināšanas projekts ar lekcijām un braucieniem uz peldbaseinu. Jaunais gads atnācis ar iecerēm un darbu plānošanu! Lai izdodas!Bibliotēkas darbs 2017. gadā kopīgajā kolēģu seminārā Saldū novērtēts ar 5 balvām: par radošumu un pasākumiem, par bērnu lasīšanas veicināšanu un pieaugušo izglītošanu, par atsaucību projektos. Lai prieks mums kopā būt arī 2018. gadā!Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa,Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja

16.01.2018