Kultūra

Gaiķu pagasta Tautas namā

Līnijdeju grupas “Saivas” aktivitātes 2018.gada divos mēnešos “Saivas” dalībnieces ir piedalījušās jau 2 līnijdeju sacensībās, kas notika Baložu KN (Ķekavas novads). 13.janvārī bija “Senioru kauss 2018” (piedalījās Iveta Reinvalde un Dace Burkovska), bet 3.februārī “Junioru kauss 2018” (piedalījās Alise Vera Olmane, Karīna Reinvalde, Laura Ābola). Mājās atvestas gan godalgotas vietas, gan gūta pieredze. Notiek gatavošanās Latvijas līnijdeju olimpiādei “Rīgas kauss 2018”, kas norisināsies 23.-24.martā Baložu vidusskolas sporta hallē. Paldies enerģiskajai vadītājai Iritai Jasinskai un meitenēm! “Karstais pieskāriens” – Intriģējošs nosaukums radošajai 13.februāra pēcpusdienai, kas notika Gaiķu pagasta Tautas namā. Interesentus sagaidīta TN vadītāja Ilze un Satiķu bibliotēkas vadītāja Liene. Līdzi ņemt vajadzēja 3 vai 4 plastmasas iepirkuma maisiņus. No šiem maisiņiem katrs uztaisīja vienu citu, izmantojot karstu gludekli un cepampapīru. Ideja, kā otrreiz izmantot lietotus maisiņus. Pēc aktīvas darbošanās – pasēdēšana pie tējas tases un cienāšanās ar pašu atnestiem gardumiem. Tapa doma par nākošo radošo nodarbību, kas būs 22.martā. Mācīsimies skaisti uzsiet lakatus un šalles. Prieks, ka ir cilvēki, kas aktīvi iesaistās un darbojas piedāvātajās aktivitātēs! Protams, varētu būt vairāk interesentu, bet…  Attēlā redzami daži jaunizveidoto maisiņu paraugi. Latvijas simtgadi gaidot Gaiķu pagasta Tautas nama vestibilā ir pieejams īpašs stends, kurā ikviens cilvēks var ierakstīt vēlējumu sev, pagastam, novadam, Latvijai. Laipni aicināti! Informāciju sagatavoja Ilze Konstante, Gaiķu pagasta Tautas Nama vadītāja

12.03.2018

Palīdzam uzlabot lasītprasmes – “Burtošanas čempionāts” un citas bērnu aktivitātes

Janvāris bijis bagāts ar bērnu aktivitātēm bibliotēkā. Ar spēlēm un kopīgu lasīšanu veicinām lasītprasmes. Šoreiz gribam izcelt divas spēles, kuras palīdzbērniem. Mazākajiem burtus vārdos salikt palīdz spēle “Mācīsimies burtus un vārdus”. Sākumskolas bērni un pat pieaugušie labprāt spēlē Burtošanas čempionātu – spēli ar zilbjukartiņām, kura ir azartiska un jautrību izraisoša. Pirms iegādāties šādas attīstošasspēles ģimenei, aicinām tās izmēģināt bibliotēkā. Janvārī sveicām čaklākos klašu kolektīvus, kuri balsoja par Bērnu žūrijas grāmatām. Šogad visaktīvāk strādāja 2.a klase un skolotāja Dace Viļumsone. Paldies visām aktīvajām skolotājām! Paldies visiem,kuri lasīja un balsoja par izlasītajām grāmatām Lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija! Tā iepazīstina ar īpašas komisijas ieteiktajām jaunākajām bērnu grāmatām.Dāvanā katrs saņēma aprocīti ar simboliem. Brocēnos šogad šai aktivitātei pievienojās arī PII Varavīksne audzēkņi un kopīgais dalībnieku skaits sasniedza 200.Projektu nedēļā skolēni apmeklēja bibliotēku un centās uzlabot savas prasmes informācijas meklēšanā. Tādas prasmes kā spēja meklēt grāmatas satura rādītājā mazajiemskolēniem vēl jāmācās. Bibliotēkas darbinieki piedalījās Alternatīvās olimpiādes sagatavošanā un vadīšanā, attīstot un novērtējot skolēnu prasmes.Informāciju sagatavojaBrocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa

30.01.2018