Kontaktinformācija

Kontaktinformācija
 • Egita Eversone

  Brocēnu novada pašvaldības jauniešu centra

  “KOPĀ” vadītāja

   

  Mob. : + 371 26326607  
  e-pasts: egita.eversone@broceni.lv

 • Ilze Fišmeistere

  Brocēnu novada jauniešu centrs "Kopā"

  jaunatnes lietu speciāliste

   

  Tālr.: +371 20413094

 • Anete Rulle

  Brocēnu novada pašvaldības jaunatnes

  lietu speciāliste

   

  Mob.: +371 26426907

  E-pasts: anete.rulle@broceni.lv

 • Una Remere

  Blīdenes jaunatnes darbiniece

   

  Mob.: +371 27586880

  E-pasts: una.una2@inbox.lv

   

 • Edijs Dūklavs

  Remtes jaunatnes darbinieks

   

  Mob.: +371 26847607

  E-pasts: edijs.duklavs@broceni.lv

 • Dita Dubulta

  Brocēnu vidusskolas direktora vietniece

  audzināšanas jomā

   

  Mob.: +371 29134907

  E-pasts: d.dubulta@inbox.lv