Brīvprātīgais darbs

Jauniešu brīvprātīgā darba grupa „Es savam novadam”

No 2012.gada maija mēneša Brocēnu novadā darbojas Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupa „Es savam novadam”, kas veic brīvprātīgo darbu dažādās novada politikas attīstības jomās. Jauniešiem, veicot brīvprātīgo darbu tiek dota iespēja paplašināt profesionālās karjeras redzesloku, gūt pieredzi pasākumu organizēšanā, attīstīt prasmi uzņemties atbildību, veicināt empātiju un iejūtību, kā arī attīstīt personīgo īpašību izaugsmi, iegūstot darba pieredzi dažādās jomās. Brīvprātīgā darba grupā darbojas 35 jaunieši, vecumā no 14 – 21 gadam. Maija mēnesī, jauniešiem, sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību un Brocēnu novada kultūras un izglītības centru tika dota iespēja aktīvi piedalīties Brocēnu novada  un pilsētas svētku pasākuma organizēšanā un veidošanā. Brīvprātīgā darba veikšanas ietvaros, ar katru jaunieti – darba veicēju tiek slēgts  darba līgums, kā arī veikta darba stundu uzskaite, kas palīdz jaunietism sevi organizēt un brīvprātīgā darba koordinatorei – Brocēnu novada jaunatnes lietu speciālistei Kristīnei Lieldaudzietei sekot līdzi veicamā darba apjomam un kvalitātei, kā rezultātā, par nostrādātām 65 h, tiek piešķirts oficiāls apliecinājums par kongrētā darba veikšanu, kurš jaunietim praktiski noder kā savas darba pieredzes apliecinājums, kuru pievienot savam CV. Brīvprātīgā darba un jauniešu grupas „Es savam novadam” sadarbības partneri:  Brocēnu novada pašvaldībaBrocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļaBrocēnu bibliotēkaBrocēnu novada kultūras un izglītības centrsBrocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Mūsmājas”Brocēnu novada sociālais dienestsBrocēnu novada sporta skola Sadarbības tīkla veidošana joprojām turpinās, līdz ar to brīvprātīgā darba grupa vēlas informēt, ka jebkurš interesents par brīvprātīgā darba piesaisti tiek aicināts slēgt sadarbības apliecinājumu un veidot sadarbību, ja ir radusies par to interese. Jauniešu brīvprātīgā darba grupas „Es savai pilsētai” darbības plāns tiek sagatavots un drīzumā tiks ievietots Brocēnu novada mājaslapā http://www.broceni.lv/jaunatnei.

01.05.2012