Brīvprātīgais darbs

5 SOĻI, LAI KĻŪTU PAR BRĪVPRĀTĪGO:

„Lielās Talkas” pasākumi Brocēnos!

Mūsu Lielās Talkas stāsts ir par iedzīvotāju „iekurbulēšanu” un „aktivizēšanu” līdzdarboties Lielajā Talkā 27. aprīlī un izprast, cik nozīmīga ir pilsoniskā līdzdalība un sajūta, ka Brocēni ir MŪSU visu, nevis tikai pašvaldības pilsēta. Tāpēc šogad Brocēnu iedzīvotājus jau pirms Lielās Talkas Brocēnu ielās devās pamudināt aktīvi iesaistīties pilsētas aktivitātēs un arī talkā Brocēnu jaunieši. Ar dažādu aktivitāšu kopumu, Brocēnu jauniešu centrs „Kopā” un Brocēnu jauniešu brīvprātīgā darba grupa „Es savam novadam” veicināja iedzīvotāju personisko atbildību pilsētas un novada attīstīšanā un veidošanā. Aktivitātē „Ko dari Tu, lai Latvija būtu tīra?” Brocēnu brīvprātīgie jaunieši Brocēnu pilsētā uzrunāja iedzīvotājus, kurus aicināja uzrakstīt savu atbildību „Ko dari Tu, lai tava pilsēta būtu tīra?” uz jauniešu T krekliem ar marķieriem. T krekli tika aprakstīti ar iedzīvotāju atbildībām Aktivitātē „Tīra Latvija sākas ar Tevi!” jaunieši ar velosipēdiem devās Brocēnu pilsētas un tās apkārtnes teritorijā un ar velopasta palīdzību izdalīja 250 iedzīvotājiem personisku uzaicinājumu piedalīties Lielajā Talkā Brocēnos, tika zveidota Lielās Talkas punktu karte, iesaistot iedzīvotājus kartes veidošanā un ideju apkopošanā, organizētas Radošās darbnīcas „Tīri pa tīro!”, kurās bija iespēja ikvienam gravēt stiklā, dedzināt kokā, rakstīt pateicības vēstules talkotājiem, kuras tie saņems talkošanas dienā, gleznot lielformāta gleznas, dekupēt un  gatavot aproces  no PET pudelēm. Paralēli šīm aktivitātēm Brocēnu iedzīvotajiem ir iespēja piedalīties foto konkursā „Tīri Brocēni sākas ar Tevi!”.  Konkursa uzvarētājs tiks noteikts pēc balsojuma interneta vidē.  Jāatzīmē, ka arī pašu pasākuma organizatoru: jauniešu iniciatīva šogad piedalīties Lielajā Talkā ir daudz lielāka nekā citus gadus, tā kā varam secināt, ka Lielā Talka Brocēnos šogad būs izdevusies!

17.04.2013

Jauniešu brīvprātīgā darba grupa „Es savam novadam”

No 2012.gada maija mēneša Brocēnu novadā darbojas Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupa „Es savam novadam”, kas veic brīvprātīgo darbu dažādās novada politikas attīstības jomās. Jauniešiem, veicot brīvprātīgo darbu tiek dota iespēja paplašināt profesionālās karjeras redzesloku, gūt pieredzi pasākumu organizēšanā, attīstīt prasmi uzņemties atbildību, veicināt empātiju un iejūtību, kā arī attīstīt personīgo īpašību izaugsmi, iegūstot darba pieredzi dažādās jomās. Brīvprātīgā darba grupā darbojas 35 jaunieši, vecumā no 14 – 21 gadam. Maija mēnesī, jauniešiem, sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību un Brocēnu novada kultūras un izglītības centru tika dota iespēja aktīvi piedalīties Brocēnu novada  un pilsētas svētku pasākuma organizēšanā un veidošanā. Brīvprātīgā darba veikšanas ietvaros, ar katru jaunieti – darba veicēju tiek slēgts  darba līgums, kā arī veikta darba stundu uzskaite, kas palīdz jaunietism sevi organizēt un brīvprātīgā darba koordinatorei – Brocēnu novada jaunatnes lietu speciālistei Kristīnei Lieldaudzietei sekot līdzi veicamā darba apjomam un kvalitātei, kā rezultātā, par nostrādātām 65 h, tiek piešķirts oficiāls apliecinājums par kongrētā darba veikšanu, kurš jaunietim praktiski noder kā savas darba pieredzes apliecinājums, kuru pievienot savam CV. Brīvprātīgā darba un jauniešu grupas „Es savam novadam” sadarbības partneri:  Brocēnu novada pašvaldībaBrocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļaBrocēnu bibliotēkaBrocēnu novada kultūras un izglītības centrsBrocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Mūsmājas”Brocēnu novada sociālais dienestsBrocēnu novada sporta skola Sadarbības tīkla veidošana joprojām turpinās, līdz ar to brīvprātīgā darba grupa vēlas informēt, ka jebkurš interesents par brīvprātīgā darba piesaisti tiek aicināts slēgt sadarbības apliecinājumu un veidot sadarbību, ja ir radusies par to interese. Jauniešu brīvprātīgā darba grupas „Es savai pilsētai” darbības plāns tiek sagatavots un drīzumā tiks ievietots Brocēnu novada mājaslapā http://www.broceni.lv/jaunatnei.

01.05.2012