Izglītība

„BROCĒNU ČETRCĪŅA 2017”

9. novembrī jau astoto gadu pēc kārtas norisinājās “Brocēnu četrcīņa 2017”. Šo starpnovadu konkursu dabaszinību priekšmetos un matemātikā organizēja skolotājas V.Banzena, D.Dubulta, O.Ļitvinova, A. Milta, V. Mielava, M. Skrastiņa, D. Virkstene, bet komandu sacensību organizēšanā palīdzēja visi 8.a klases un divas 8.b klases meitenes, 12.b klases skolēni E.Milnis, A.Paštore, J.Sušinska, M.Petrova.  Šogad pie mums viesojās rekordliels dalībnieku skaits - 80 devīto klašu skolēni no 15 skolām un 4 novadiem. Šis konkurss norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā skolēni individuāli izpildīja 10 testveida uzdevumus katrā no četriem mācību priekšmetiem - matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Tas katram ļāva savai komandai iegūt punktus, atbildot pareizi uz sagatavotajiem jautājumiem. Arī šajā daļā skolēni ne tikai ieguva punktus komandai, bet arī sacentās cits ar citu.  Uzvarētāji individuālajās sacensībās bija pavisam 5:1.vieta – Nikam Nadziņam (Gaiķu pamatskola),2.vieta –  Akselam Jaunzemim un Ievai Gajevskai (Saldus vidusskola),3.vieta – Annijai Valtasai (Saldus vidusskola) un Paulai Strautmanei (Saldus pamatskola).Otrajā daļā visi skolēni pulcējās skolas aktu zālē, tur viņus sagaidīja pats zinātnieks Einšteins jeb A.Paštore, kura vadīja šo konkursu, pēc tam visus ar uzrunu sveica skolas direktors Egons Valters. Un komandu konkurss varēja sākties!Komandas bija izdomājušas interesantus nosaukumus, varēja redzēt, ka dalībniekiem izdomas netrūka.Konkura laikā komandām bija jāveic dažādi āķīgi uzdevumi, ko bija sagatavojušas mūsu radošās skolotājas.  1.uzdevums  “Skaitļu haoss” kā jau katru gadu bija nemainīgs. Vienam skolēnam no komandas bija jāatrod skaitļi (1-100), kuri bija haotiski paslēpti krāsainā plakātā. Lai šo uzdevumu sarežģītu, pēc iespējas vairāk noslēpto skaitļu bija jāatrod 3 minūšu laikā. Vislabāk veicās komandai „HĒLIJS” no Brocēnu vidusskolas.2.uzdevums “Spiedienu salīdzināšana” bija praktisks fizikas uzdevums, kurā dalībniekiem 15 minūšu laikā jānosaka un jāsalīdzina 2 dažādu klucīšu – koka un bruģa - spiediens. Tikai komanda „KIVS CIRKUĻI” no Kandavas internātvidusskolas ieguva maksimālos punktus.3.uzdevums “Krustām, šķērsām!” raibu raibā krustvārdu mīkla, kurā pārbaudīja skolēnu zināšanas visos četros mācību priekšmetos. Bija dažas interesantas atbildes!4.uzdevums “Sāls iegūšana” bija ķīmijas uzdevums, kurā komanda varēja savas zināšanas pielietot praktiski. 3 komandas gandrīz tika galā ar uzdevumu precīzi, vienai no komandām izdevās „saliekt” pat mēģeni.5.uzdevumā “Kur koncerts?” skolēniem pēc norādēm 10 minūšu laikā  bija jāatšifrē, kur notika Fēliksa Ķiģeļa koncerts. Kā izrādās, tas tiešām notika 4.novembrī Rundāles pilī, lai gan daudzas komandas domāja, ka Jelgavā.6. uzdevums  “Kukaiņu uzbrukums” bija bioloģijas uzdevums, kurā skolēni pildīja darba lapu par kukaiņu dzimtām un sugām. Gandrīz visu par kukaiņiem zināja komandas „SP 11” un „PIPARI”.Uzdevumu starplaikos komandu dalībniekus izklaidēja atraktīvā skolotāja  D. Virkstene, kura bija sagatavojusi interesantus uzdevumus skolēniem, lai tie varētu arī kārtīgi izkustēties, dejojot “Just dance”, kā arī minot dažādu dziesmu nosaukumus pēc fragmentiem.Spraigā cīņa bija beigsies, žūrija apkopoja dalībnieku rezultātus un bija gatava tos paziņot.1.vietā komanda „SP 11” no Saldus pamatskolas, iegūstot 62,00 punktus (no 100 max iespējamiem), 2.vietā – komanda „PIPARI” no Saldus vidusskolas (58,50 p.), 3.vietā – „LIELISKAIS ČETRINIEKS” no Gaiķu pamatskolas (54,30 p.). Atpaliekot tikai par 0,1 punktu (!!!) no 3.vietas, atzinības vērts bija Brocēnu vidusskolas 9.a klases komandas „HĒLIJS” sniegums. Uzvarētāji saņēma īpašas balvas, bet katrs konkursa dalībnieks – Brocēnu vidusskolas lielkonfekti.    Konkursa organizatores saka lielu PALDIES Brocēnu pašvaldības Izglītības nodaļas darbiniecēm I.Rolei un G.Vorobjovai, Brocēnu vidusskolas direktoram E.Valteram par atbalstu konkursa organizēšanā!M.Petrova – Brocēnu vidusskolas avīzes „Poga” galvenā redaktoresadarbībā ar sk. A.Miltu Foto konkursā "Brocēnu četrcīņa" - Jeļena Sušinska

13.11.2017

Blīdenes pamatskolā atjaunots mazpulks

Ziedošo ceriņu laikā, saulainajā 31. maija dienā,  Brocēnu novada Blīdenes pamatskolā tika atjaunots Blīdenes mazpulks. Pirms 14 gadiem šajā skolā jau bija mazpulks, kuru vadīja Iveta Stūrmane. 31. maijā, svētku laikā,  visu skolēnu  priekšā 19 jaunie mazpulcēni deva Svinīgo solījumu. Priecājamies, ka mazpulkā mums ir arī Krustmāte un Krusttēvs, kas neliegs mums savus padomus, Tie ir Māris un Ilva KaļinkiTurpinājumā nedaudz par jauno mazpulcēnu gaitām.Satraukumu pilni bija jaunie mazpulcēni,  jo viss viņiem pirmo reizi- Latvijas mazpulku konference, kurā piedalījās mazpulka priekšniece Daniela Nikola Saulīte, sporta spēles “Zaļais starts” Sējas novadā— komandā Elīna Kaļinka, Atis Ķempelis, Kārlis Prauliņš, Aleksandrs Davidāns. Individuālajos sporta  veidos 1. vietas ieguva  tieši Blīdenes mazpulcēni. Kurzemē atdzimusi  mazpulku pieccīņas tradīcija. Pieccīņā, kura notika  28. aprīlī Druvā, dalību ņēma Elīna Kaļinka, Evelīna Pareiza, Daniela Nikola Saulīte, Keita  Gabriela Saulīte, Ance Bergmane. Lai saniegtu labus rezultātus piecās cīņās, mazpulcēniem šoreiz bija jāprot:• iešūt pogu pareizā vietā;• saklāt un noformēt brokastu galdu;• pagatavot veselīgu olu ēdienu brokastīs;• kalibrēt un svērt kartupeļus, un aprēķināt procentus;• atbildēt uz 100 jautājumiem par Latvijas vēsturi, dabu un kultūru. Pieccīņā  Daniela Nikola Saulīte ieguva 3. vietu.Jūnijā bija  jaukais mazpulcēnu salidojums Saulesdārzā. Un kur tad vēl viņu pirmais “Projekta pieteikums” pavasarī, projektu tēmu izvēle un to rakstīšana! Radās jautājums pēc jautājuma, un nu uz visiem bija jārod atbilde. Vasara , draugi, teltis, daba, pārgājiens, rosme, nometne- šie un vēl daudzi citi vārdi raksturo mazpulku ikgadējo lielo vasaras nometni. Mazpulcēni no visiem Latvijas novadiem jūlija vidū, no 17.-21. jūlijam, pulcējās  nometnē ”Visu daru es ar prieku!”.Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, mazpulcēni izzināja savas tautas un valsts vēsturi gan tuvākā, gan senākā pagātnē. Latvietis vienmēr ir bijis veiksmīgs zemkopis, lopkopis,tēvzemes sargs, daiļdarbu meistars un dziedātājs, tāpēc Jaunpils pils barons fon Reke ar savu kundzi aicināja uz Jaunpili, lai kopā ar pils Mūku un pilskundzi :• izstaigātu viduslaiku bruņinieku pils apkārtni, spēlētu viduslaiku spēles- šaušanu  ar loku un citas;• redzētu, kādi lieli uzņēmumi un ražotnes šobrīd darbojas Jaunpils novadā;• dotos pārgājienā līdz Dainu tēva dzimtajai vietai; Kopā ar baronu fon Reki dejojām viduslaiku ballē, Iepazināmies ar skaistākajām vietām kaimiņos, bijām Džūkstes pasaku muzejā. Slampes pagastā viesojāmies kino pilsētiņā Cinevilla, kur tika uzņemta filma „Rīgas sargi” un šobrīd tiek uzņemta filma „Nameja gredzens”, apskatījām dižāko ozolu Baltijā - Kaives ozolu. Savu cieņu parādījām kritušajiem latviešu karavīriem Lestenes Brāļu kapos, kā arī piedalījāmies ar vidi saistītajās  aktivitātēs Jaunmoku pilī, un vēl- tika uzņemts skaists video pie pils.Mazpulcēni, kuri izstrādājuši savu mazpulcēna projektu 2017.gadā un to veiksmīgi aizstāvējuši, piedalījās Kurzemes- Zemgales mazpulcēnu Rudens Forumā 21. oktobrī Aizputē. Ļoti labi savus projektus aizstāvēja Elīna Kaļinka  un ieguva 3. vietu, Viesturam Venediktovam, Atim Ķempelim tika  atzinības raksts. Lepojos un  priecājos par bērniem. Lielu paldies gribu teikt visu mazpulcēnu vecākiem par atbalstu, par palīdzību saviem bērniem! Paldies arī skolas vadībai, pagasta pārvaldei un Brocēnu novada pašvaldībai, kas atbalsta mazpulka organizāciju!Blīdenes mazpulka vadītāja Gunta Romule

06.11.2017

Talantu skolas pirmā nodarbība

3. novembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas pirmā nodarbība – šoreiz 7.–10. klašu audzēkņiem. Pirmās Talantu skolas nodarbības tēma - Ģeogrāfija, tāpēc skolā viesojās LU ĢZZF Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras pētnieks un docētājs Agnis Rečs. Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām, ko piedāvā LU Ģeogrāfijas uz Zemes zinātņu fakultāte, profesijām, kurās ir vajadzīga dotā izglītība, nozarēm, kurās strādā attiecīgie speciālisti, aktuālām pētījumu metodēm. Atslodzei Jauno Ģeogrāfu skolas stila konkursiņš – pēc attēliem atpazīsti Latvijas pilsētas. Interesenti vienmēr ir gaidīti JĢS nodarbībās. Turpinājumā sekoja aizrautīgs stāstījums par ekspedīcijām uz Islandes un Grenlandes ledājiem, kurās piedalījās arī nodarbības vadītājs. Varēja uzzināt pētījumu rezultātus -  par ledāja veidošanos, tā izmaiņām leduslaikmetu griezumā, par klimatiskajiem apstākļiem un klimata pārmaiņu radītajām sekām. Prezentācijā bija gan kartogrāfiskais materiāls, diagrammas, gan interesanti attēli par piedzīvoto ekspedīcijas laikā. Lielisku iespēju apskatīt ledāja plaisas un upes deva skati, kas bija filmēti un fotografēti ar drona palīdzību. Pētnieks iepazīstināja ar polāro pētījumu ikdienu, izmantoto ekipējumu un iekārtām. Noslēgumā skolēniem tika dota iespēja novērtēt ar dronu iegūto attēlu izmantošanas iespējas un attēlu apskatei izmēģināt stereoskopus.Ja interesē ģeogrāfija, tās nozares un ekspedīciju avantūras, tad šī nodarbība bija saistoša, deva ieskatu iespējamo profesiju lauciņā. Brocēnu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Daiga BarančaneES struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

03.11.2017

Sadarbības efekts

2017.gada 18.oktobrī Rīgas Valsts tehnikumā notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “EFFeCT: Eiropas metodiskā ietvarstruktūra pedagogu kopīgās mācīšanās prasmju pilnveidošanai” konference „Sadarbības efekts”, kuru apmeklēja Brocēnu novada izglītības iestāžu vadītāji un Izglītības nodaļas pārstāves. Kopš 2017. gada februāra   projekts „EFFeCT” notiek ar Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” pārstāvju piedalīšanos. Konferencē iepazīstināja ar projekta atziņām un ieguvumiem Latvijā, varēja iepazīt ārvalstu partneru pieredzi un piedalīties darbnīcās. Konferencē piedalījās  EFFeCT projekta skolu komandas no Ērgļiem, Brocēniem, Jelgavas, Tirzas, kā arī  projekta partneri no Somijas, Ungārijas un Īrijas. Brocēnu novadu pārstāvēja projekta dalībnieces no Brocēnu vidusskolas – Daiga Barančane, Mairita Neilande, Laura Miķelsone, kā arī Daila Frīdmane no pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas”. Mūsu valstī notiek kompetenču pieejā balstīta mācību satura aprobācija, un, tā kā Brocēnu vidusskola ir viena no pilotskolām, tad nenoliedzami tieši pedagogu  sadarbība visdažādākajos līmeņos  ir būtisks priekšnosacījums  kompetenču izglītības ieviešanā. Karine Oganisjana, asoc. profesore, Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece,  konferences gaitā analizēja  projektā iesaistīto  skolu  projekta komandas sadarbību, proti, lai veiksmīgi realizētu  projektu, sadarbība notikusi projektā iesaistītajām skolotājām savstarpēji, notikusi sadarbība ar citiem skolotājiem, ar skolas administrāciju, ar skolēniem, ar skolēnu vecākiem, vietējo sabiedrību un pašvaldību. Pamatojoties uz šo skolotāju sadarbības modeli, arī tika izstrādāta jauna pieeja pedagoģiskā pētījuma veikšanai, kas tika prezentēta darbnīcās. Brocēnu vidusskolas projekta komanda darbnīcā “Tolerance un sadarbība – nākotnes skolas izaicinājums ” prezentēja savas skolas pieredzi, kā, izmantojot dažādas sadarbības formas, tiek veicināta tolerance skolēnos un sasniegts vēlamais rezultāts- klases mikroklimata uzlabošanās. Vērojot prezentāciju, kuru vadīja skolotājas Daiga Barančane un Mairita Neilande, guvām  pārliecību, ka patiešām  gan sadarbība, gan  tolerance ir ne tikai nākotnes skolas izaicinājums, bet  arī mūsu šodienas patiesās vērtības. Paldies skolotājām no  Brocēnu vidusskolas  par  paveikto darbu, esam pārliecinātas, ka projekta komanda, apzinoties sadarbības efektu, ir gatava ar savu pieredzi iepazīstināt arī kolēģus ne tikai no  Brocēnu novada  skolām, bet arī skolotājus Latvijā.Izglītības nodaļa

24.10.2017

Velosacensības „RIPO DROŠI!” Brocēnu vidusskolā

14.septembrī, spītējot lietum un stipri rudenīgajiem laikapstākļiem, 48 Brocēnu vidusskolas 3. – 5.klašu skolēni piedalījās biedrības „Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments” organizētājās velosacensībās. Sacensību dalībniekus atbalstīja viņu klases audzinātājas un klasesbiedri. 8.a klases skolēni bija sacensību tiesneši un uzdevumu līdzsagatavotāji, bet komandas cītīgi pieskatīja un pavadīja 12.a klases skolēni. Lai arī skolēni tika sadalīti pa komandām, viņi sacentās individuāli. Bija jāveic 2 praktiskās braukšanas posmi un 4 teorētiskie posmi – krustvārdu mīkla, tests par ceļu satiksmes noteikumiem, ceļazīmju atpazīšanas spēle, video sižetu analīze. Sacensību noslēgumā visi varēja sasildīties ar karstu tēju un panašķoties ar gardām maizītēm. Puišu vidū, kuri ceļu satiksmes noteikumus apzinātāk mācīsies pirmo gadu, 1.vietu ieguva Reinholds Circenis (3.c klase), 2.vietu – Bruno Dankbārs (3.a), 3.vietu – Raivo Freibergs (3.a). Bet puiši, kuriem jau bija iespēja mācīties pagājušajā gadā, „sarindojās” sekojoši – 1.vieta Miķelim Topecam (5.b), 2.vieta Gustavam Kesminam (4.a) un Robertam Strikauskim (5.b) (jo vienāds punktu skaits), 3.vieta Emīlam Avgustiņam (4.a).  Savukārt, meiteņu vidū, kuras ceļu satiksmes noteikumus apzinātāk mācīsies pirmo gadu, 1.vietu ieguva Keitija Šulca (3.b), 2.vietu – Māra Milta (3.b), 3.vietu – Justīne Andersone (3.c). Bet meitenes, kurām jau bija iespēja mācīties pagājušajā gadā, „sarindojās” sekojoši – 1.vieta Marikai Bumbierei (5.b) (viņa ieguva arī visvairāk punktu no visiem), 2.vieta Lillijai Oliņai (4.a), 3 vieta Līgai Gūtmanei (5.a). Velosacensības tika organizētas Brocēnu novada pašvaldības atbalstītā iniciatīvu projekta „Brocēnu novada skolēns – prasmīgs un zinošs velobraucējs” ietvaros. Paldies Brocēnu novada pašvaldībai un Brocēnu vidusskolai par finansiālu atbalstu, pateicoties kurām tika arī iegādāti 2 jauni velosipēdi un papildināta šķēršļu josla veiksmīgai sacensību organizēšanai! Pavasarī līdzīgas sacensības plānotas Blīdenes, Remtes un Gaiķu skolas 3. – 5.klašu skolēnu komandām. Tā kā vienas sacensības nevar dot garantētas zināšanas un prasmes velobraukšanai, tad ir jāmācās ilgstošāk un, var teikt, visu mūžu. Priecē, ka velopulciņam Brocēnu vidusskolā šogad ir ļoti liela atsaucība un ka nākotnē pa Brocēnu un Saldus ielām brauks zinoši un apzinīgi velobraucēji!     Projekta vadītāja un velopulciņa „Ripo droši!” vadītāja Anete Milta  

12.10.2017

Brocēnu novada pedagogu augusta konference Brocēnu vidusskolā

30. augustā, īsu brīdi pirms jaunā mācību gada, Brocēnu novada pedagogi pulcējās Brocēnu skolā savā kārtējā konferencē. Šī diena bija svētku diena visiem skolotājiem, bet jo īpaši jau  9 jaunajiem kolēģiem, kuri darbu uzsāk mūsu novadā  vai nu pēc augstskolas beigšanas, vai pārnākot darbā no citiem novadiem. Pirmais mācību gads Remtes pamatskolas direktores amatā šogad būs Sanijai Jasutei, savukārt Gundega Vorobjova ir uzsākusi darba gaitas Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļā. Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu paldies tika teikts Blīdenes skolas direktorei Rasai Dirvēnai, izglītības metodiķei Laurai Miķelsonei, interešu izglītības metodiķei Antrai Rokolei. Brocēnu Izglītības nodaļas speciāliste Inesa Role  pedagogiem vēlēja,  lai pietiek iedvesmas, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam šajā mainīgajā un dinamiskajā laikmetā, kad aizsākusies jauna pieeja-  kompetenču pieeja-  mācību procesā.Ar mīlestību un sirds siltumu piesātināta bija Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Solvitas Dūklavas uzruna, kurā viņa, sveicot novada pedagogus, aicināja paturēt prātā, ka, neskatoties uz jaunajām pārmaiņām izglītībā, ir kāda mūžam nemainīga vērtība, kas ir pāri pār visiem priekšrakstiem un noteikumiem, un tas ir bērns, katrs ar savām spējām un īpašo talantu.Konferences 2. daļā skolotāji darbojās mācību priekšmetu apvienībās, plānojot darbu jaunajā mācību gadā, pie  pirmsskolas un pamatskolas pedagogiem viesojās Agrita Miesniece, vecākā eksperte pirmsskolas mācību satura izstrādē, un runāja par kompetenču pieeju mācību procesā. Pozitīvu enerģijas lādiņu konferences dalībnieki guva, noklausoties  Haralda Burkovska atraktīvo priekšnesumu – lekciju ”Laimes dimensijas”, kā arī klausoties dziesmās Elīnas Kazākas un  Rinalda Heringa izpildījumā.Informāciju sagatavoja Gundega Vorobjova, Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļas plānotāja

04.09.2017