Izglītība

Radošo mākslas un dizaina darbu konkurss “Mana sapņu profesija!”

Pievienots: 22.12.2017

Radošo mākslas un dizaina darbu konkurss “Mana sapņu profesija!”
1. Konkursa mērķis
Radošo mākslas un dizaina darbu konkursa “Mana sapņu profesija!” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošumu, domāt par savu nākotni jau izglītības iestādē, iztēlojoties sevi savā sapņu profesijā, izzināt un attīstīt savas radošās spējas un talantus.
3. Konkursa norises laiks
No 2017. gada 2.oktobra līdz 2018.gada 2.februārim.
4. Dalībnieki
Konkursā aicināti piedalīties bērni no trīs gadu vecuma līdz skolas vecumam, sākumskolas skolēni no 1. līdz 4. klasei un no 5. līdz 9. klasei no visām Brocēnu novada vispārizglītojošajām skolām, kā arī individuāli.
5. Uzdevums
Konkursa darbs ir vizuāla kompozīcija “Mana sapņu profesija!”, kas radīta, izmantojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus – akvareļu, guaša krāsas, zīmuļus, flomāsterus, aplikācijas tehniku, fotogrāfijas, jauktu tehniku u.c.
6. Noteikumi:
1.darba formāts – A4 kartona loksne 200-350 g/m2 , 2.darbam jāatbilst tēmai “Mana sapņu profesija!”, 3.autoram jādod savam darbam nosaukums.
7. Darbu iesniegšana:
Līdz 2018. gada 2.februārim darbi jāiesniedz Brocēnu novada pašvaldībā, klientu apkalpošanas centrā (Lielcieceres iela 3, Brocēni), darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Iesniedzot darbu, jānorāda darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, vecums, pārstāvētā iestāde un personas, kas iesniedz darbu, (skolotājs, skolēna vecāki, skolēns) kontaktinformācija. Radošos darbus var iesniegt, sūtot tos arī pa pastu uz iepriekš norādīto pasta adresi. Viens darba autors var iesniegt ne vairāk kā 2 darbus. Iesniedzot skolēnu radošos darbus, skolotājs garantē audzēkņa piekrišanu darba izmantošanai izstādē „Mana sapņu profesija”. Piedaloties konkursā individuāli, dalībnieki nodod radošo darbu autortiesības Brocēnu novada pašvaldībai konkrētam mērķim – izstādei „Mana sapņu profesija”, apliecinot to ar vecāku parakstu. Brocēnu novada pašvaldība apņemas norādīt darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu, iestādi un darba nosaukumu.
8. Vērtēšana
Konkursa noslēgumā tiks apkopoti radošākie bērnu un pusaudžu darbi, kurus vērtēs ekspertu komisija. Iesniegtos darbus vērtēs trīs vecumgrupās: - no trīs gadu vecuma līdz skolas vecumam, - sākumskolas skolēni no 1. līdz 4. klasei, - pamatskolas skolēni no 5. līdz 9. klasei. Vērtēšanas kritēriji: - atbilstība izvirzītam uzdevumam, - izpildījuma kvalitāte, - individuāla uzdevuma idejas realizācija (ievērojot uzdevuma nosacījumus). Izstādē tiks eksponēti ekspertu komisijas atlasītie darbi un apbalvoti 10 žūrijas komisijas novērtētie labākie darbi.
9. Darbu eksponēšana
Konkursa noslēgumā tiks izveidota radošo mākslas un dizaina konkursa atlasīto darbu izstāde „Mana sapņu profesija!”. Izstādes atklāšanas dienā 2018. gada februārī tiks apbalvoti desmit labāko darbu autori. Izstāde Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā būs skatāma līdz 2018. gada martam.
10. Vērtēšanas komisija
Vērtēšanas komisijā piedalīsies 5 dažādu profesiju pārstāvji.
11. Balvu fonds.
Balvu fondā būs balvas no dažādiem uzņēmumiem. Apbalvošana notiks Projesiju nedēļas laikā 2018.gada februārī.
12. Kontaktinformācija:
Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants, T. nr. 22019265 E-pasts: intasvaza@gmail.com .
13. Citi noteikumi
Dalībnieki, iesniedzot savus darbus, piekrīt, ka Brocēnu novada pašvaldība drīkst izmantot un uzglabāt viņu personas datus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.