Izglītība

Lielā talka Remtes pamatskolā

Pievienots: 07.05.2018

Lielā Talka Remtes pamatskolā notiek kopš 2008.gada, kad tā sākās kā organizācijas „Pēdas" iniciatīva ar aicinājumu sakopt dzimteni pirms tās 90 gadu neatkarības atzīmēšanas svētkiem. Ar katru gadu interese skolēnu un vecāku vidū par šo pasākumu kļuvusi pamatīgāka. Šogad sakopjot apkārtni, vācot atkritumus un veidojot vidi ap skolu skaistāku, talkoja visi skolēni- sākot no pašiem mazākajiem līdz pat lielākajiem.

Šī gada talkā tika veidota “sajūtu taka” pie ezera, iekopts dārzs pie skolas un veidotas jaunas puķu dobes.

Pirmsskolā katrs bērns pēc ieceres atnesa puķi – cits prīmulas, cits dāliju, cits gladiolu. Bērns katrs pastāstīja par sevis atnesto puķi vai puķu sīpoliņu. Visi kopā izveidoja puķu dobi – līdzināja zemi, iestādīja sīpoliņu vai puķīti. Mazie bērni ļoti cītīgi līdzdarbojās, bet lielākie jau daudz, ko darīja paši, un visi bija priecīgi un gandarīti par paveikto.

Skolēni dalījās trīs grupās. Viena no grupām iekopa skolas dārzu, kurā pēc tam paši čakli darbosies, mācīsies un nostiprinās klasē iegūtās zināšanas. Otrā grupa devās palīgā dārzniecei pavasara sakopšanas darbos- grāba lapas, iekopa puķudobes. Trešā grupa devās pie Remtes ezera un veidoja “sajūtu taku”, projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā” ietvaros.

Pēc kārtīgas talkošanas visi devās pusdienot, par gardumiem piknikā bija parūpējusies skolas pavaŗe Aiga.  Pēc talkas, pusdienojot,  bērni sarunājās, lepojās par padarīto! Remtes pamatskola kā ekoskola ir par tīru Latviju!