Izglītība

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Pievienots: 07.12.2017

Brocēnu novada pašvaldībā ir sākušās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.
Projekta mērķis ir - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu
vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenie uzdevumi - jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšana,
lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas.
Projektā iesaistītās skolas ir Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola, bet atsevišķās aktivitātēs varēs piedalīties arī Gaiķu un Remtes pamatskolu izglītojamie.
Blīdenes pamatskolā individuālajam atbalstam piesaistīti 2 pedagogu palīgi un darbojas šaha un prāta spēļu pulciņš.
3. novembrī notika pirmā Talantu skolas nodarbībā, kurā novada7.-10.klašu skolēni varēja uzzināt
– ar ko nodarbojas ģeogrāfi Latvijā, aktuālās pētījumu metodes. Nodarbību vadīja LU ĢZZF
ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras pētnieks un docētājs Agnis Rečs, kurš stāstīja par savu
pieredzi, piedaloties arktiskajās zinātniskajās ekspedīcijās uz Grenlandi un Islandi. Skolēniem tika
dota iespēja arī ar dronu iegūto attēlu izmantošanas iespējas.
30. novembrī novada 5.-6. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā Eksperimenti
laboratorijās par tēmu – Elektrība. Bērniem bija iespēja uzzināt par elektroenerģiju mūsu ikdienā
un apkārtējā pasaulē, iepazīt tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas.
Nodarbības otrajā daļā katram dalībniekam bija iespēja piedalīties telpisku 3D maketu būves darbnīcā.
Nodarbību vadīja SIA “Mazā brīnumzeme” pārstāvji.
7.decembrī notika otrā Talantu skolas nodarbība, kurā skolēni uzzināja par klimatu un laikapstākļiem,
klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē. Nodarbību vadīja LU Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu fakultātes docente Gunta Kalvāne, kura nodarbības otrajā daļā runāja par skolēnu zinātniski
– pētnieciskajiem darbiem – ieteikumi, padomi – kā tikt līdz rezultātam. Eiropas Sociālā
fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) norisinās darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.
Informāciju sagatavoja Rudīte Muraševa,
Projektu speciāliste