Interešu izglītība

VALSTS NOZĪMES PASĀKUMU PLĀNS 2014.GADAM

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra RĪKOTO Interešu izglītības un AUDZINĀŠANAS darba VALSTS nozīmes PASĀKUMU PLĀNS 2014.GADAM MŪZIKA  DatumsPasākumsVieta19.februārī plkst.11.00I.kārta. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014” Brocēnu novadāBrocēnu KIC8.martsII.kārta Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014” KurzemēTalsi12.aprīlisVokālās mūzikas konkursa „Balsis 2014” finālsRīga, BJC „Altona”Marts-aprīlisI.kārta. Jaukto koru konkurssBrocēnu KIC2.aprīlīI.kārta. Vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss un 1.-4.klašu koru konkurss Brocēnu novadāBrocēnu KIC10.aprīlīII.kārta.  Jaukto koru konkurssSaldū29.aprīlisII.kārta. Vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss KurzemēKuldīga DEJA  DatumsPasākumsVieta25.aprīlīBrocēnu novada pirmsskolas un skolu deju kolektīvu koncerts „SADANCIS”Gaiķu k/n MĀKSLA DatumsPasākumsVieta20.februāris42.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes „Lidice 2014” Latvijas kārtas noslēguma apbalvošanas pasākumsRīgas Latviešu biedrības namsaprīlīI.kārta. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” Brocēnu novadā ( darbi jāiesniedz līdz 11.aprīlim)Brocēnu KIC25.aprīlisII.kārta. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” KurzemēTalsi TEĀTRIS DatumsPasākumsVietaaprīlīI.kārta. Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss Brocēnu novadāBrocēnu KIC11.aprīlisII.kārta. Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss KurzemēTalsi VIDE DatumsPasākumsVieta28.februārīI.kārta. Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”  Brocēnu novadāBrocēnu KIC15. martsII.kārta .Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”LU Ķīmijas fakultāte, Rīga28.februārīI.kārta. Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”Brocēnu KIC25.aprīlisII.kārta. Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”Rīga

02.01.2014

Brocēnu novada koru skate un vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2013”

27. februārī Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā notika Brocēnu novada koru skate un vokālās mūzikas konkurss „ Balsis 2013”. Pasākums notika 2.daļās. 1.daļā uzstājās solisti un vokālie ansambļi, savukārt 2.daļā uzstājās 1.-4.klašu un 5.-9.klašu kori. Žūrijas komisijai (Anitai Elerei – Grobiņas mūzikas metodiskās apvienības vadītājai,  Ivetai Loginai – Vīriešu kora „ Brocēni” diriģentei, Aivai Pundiņai - organizācijas „ Muzikālā Mozaīka” vadītājai) bija jāveic saržģīts uzdevums: novērtēt dziedātājus un dziedošos kolektīvus pēc valsts izstrādātajiem kritērijiem un izvirzīt kolektīvus  nākamai, 2.kārtai-  Venstpilī. Vokālistu konkursā piedalījās: Žanna Matvijuka,Baiba Lietiņa,Laura Lemkena, Aivis Mercis, Elvita Bušmane, Rainers Niedre no Remtes, solistus sagatavoja Irita Rasa. Karīna Patrīcija Reinvalde, Laura Ābola no Gaiķiem, solistus sagatavoja Antra Nadziņa. Žūrija izteica atzinību par to, ka mūsu novadā notiek šāds konkurss un novēlēja turpināt strādāt pie iesāktā. Visi solisti saņēma atzinību par piedalīšanos un 2.pakāpi. Vokālās mūzikas konkursā „ Balsis 2013” piedalījās: Remtes pamatskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis ( vadītāja Irita Rasa), Gaiķu pamatskolas 2.-5. klašu vok. ansamblis( vadītāja Antra Nadziņa), Blīdenes pamatskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis( Ērika Kreicberga ), Remtes pamatskolas 5.-9. klašu vok. ansamblis( vadītāja Irita Rasa), Gaiķu pamatskolas 6.-9. klašu mūzikas pulciņš( vadītāja Inita Lasmane), Blīdenes pamatskolas 5.-9.klašu vok. ansamblis ( vadītāja Ērika Kreicberga), Brocēnu vidusskolas 10.-12.klašu vok. ansamblis ( vadītāja Ināra Bērziņa). Visi vokālās mūzikas ansambļi izcīnīja 2.pakāpi un Brocēnu vidusskolas 10.-12. klašu vokālais ansamblis saņēma 1. pakāpes diplomu un tiesības startēt 2. kārtā Venstpilī. APSVEICAM! Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursā „Dziesmai būt!” piedalījās: Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu koris ( diriģente Ērika Kreicberga) un ieguva 2. pakāpes diplomu, savukārt, Brocēnu vidusskolas 5.-9.klašu koris (diriģente Ināra Bērziņa) ieguva 1. pakāpes diplomu un tiesības startēt 2. kārtā Venstpilī. APSVEICAM! 1.-4. klašu koru skatē piedalījās: Blīdenes pamatskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Ērika Kreicberga) un ieguva 3.pakāpi, Gaiķu pamatskolas 1.-5.klašu koris ( diriģente Antra Nadziņa) un ieguva 1.pakāpi, Brocēnu vidusskolas 1.-4. klašu koris ( diriģente Ināra Bērziņa) un ieguva 1.pakāpi Brocēnu novada ir kas dzied un kam patīk dziedāt! Paldies visiem dziedātājiem, kas piedalījās un pedagogiem! Paldies visiem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā! Paldies brīnišķīgajam koncertmeistaram Zigurdam Tursam! Brocēnu novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste Daila Frīdmane

01.03.2013

Brocēnu novada interešu izglītības pulciņi 2013./2014.mācību gadā

Mūzika IestādePulciņa nosaukumsPulciņa vadītājsBlīdenes pamatskola1.-4.kl.ansamblis1.-4.kl.koris5.-9.kl.ansamblis5.-9.kl.korisĒrika KreicbergaBrocēnu novada kultūras un izglītības centrsJauniešu koris „Sonate”Ināra BērziņaBrocēnu vidusskola1.-4.kl.koris5.-9.kl.koris10.-12.kl.ansamblisInāra BērziņaGaiķu pamatskola1.-5.kl.koris1.-5.kl.ansamblisAntra Nadziņa6.-9.kl.dziedāšanas pulciņšInita LasmaneRemtes pamatskola5.-9.kl.ansamblisIrita Rasa Dejas IestādePulciņa nosaukumsPulciņa vadītājsBlīdenes pamatskola1.-4.kl.deju kolektīvs5.-9.kl.kolektīvsSanita ŠampiņaBrocēnu novada kultūras un izglītības centrsDeju kolektīvs „Ķipariņš”Deju kolektīvs „Dejasprieks”Ilze KalniņaBrocēnu vidusskolaSporta dejasLīga Erdmane Māksla IestādePulciņa nosaukumsPulciņa vadītājsBlīdenes skola„Dizains”Brocēnu vidusskolaRadošās domāšanas iespējas mākslāOlga SušinskaKrāsu pulciņšAiva Šteina Teātris IestādePulciņa nosaukumsPulciņa vadītājsBrocēnu novada kultūras un izglītības centrsMuzikālais kustību teātris „Spēle”Ilze KalniņaBrocēnu vidusskolaTeātra pulciņšĻena ZvaigzneGaiķu pamatskolaTeātra pulciņšVita Šteinberga Vide IestādePulciņa nosaukumsPulciņa vadītājsBrocēnu vidusskolaVides pulciņš „Vabulis”Vivita ĶezbereRemtes pamatskolaVides pulciņš ”Pēdiņas”Sandra KupcāneRemtes mazpulks Citi IestādePulciņa nosaukumsPulciņa vadītājsRemtes pamatskolaSporta spēļu pulciņšNormunds Kupcāns

02.01.2013

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU PASĀKUMU GRAFIKS I KĀRTA

Pasākums un laiksPieteikuma anketa jāiesūta līdzMūzikaLatvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss, 2013. gada 27. februārī plkst. 11:0016. februāris BKCVokālās mūzikas konkurss „Balsis”, 2013. gada 27. februārī plkst. 11:0016. februāris BKCVokālistu konkurss,2013. gada 27. februārī plkst. 11:0016. februāris BKC1.-4.kl. koru skate, 2013. gada 27. februārī plkst. 11:0016. februāris BKCLR veltīts koncerts 2013. gads 16. novembrisInformācija sekosDejasSporta deju konkurss, 2013. gads 27. aprīlis12.aprīlis BKCMūsdienu un tautisko deju kolektīvu koncerts, 2013. gads 11. maijsInformācija sekosMūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss19. janvāris BKCTautisko deju kolektīvu skate, 2013. gada 23. marts plkst. 12:008. martam BKCTautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”, 2013. gads 1. jūnijs Liepāja8. martam VISC, BKCJaundeju konkurss „Mēs un deja”, 2013. gads 15. februāris Rīga14. janvārim VISC, BKCMāksla41. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2013”4.-6. februārim RīgāVizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss-izstāde „Kur saulīte rotājās”, (2013. gads 1.-22. marts)28. februārim BKCVizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes „Kur saulīte rotājās” dalībniekiem pasākums, 2013. gada 1. martā plkst. 13:0022. februārim BKCVizuālās un vizuāli plastiskās mākslu darbu izstāde „Latviešu animācijas filmu varoņi”, 2013.gads 11.maijs-22. jūnijs, noslēgums 22. jūnijs ar dažādām darbnīcām saistībā ar animāciju un kino10.maijs BKCTeātra mākslaSkatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”, 2013. gads 8.marts plkst. 13:0022. februāris BKCTeātru skate, 2013. gads 8.marts plkst. 13:0022. februāris BKCTeātru festivāls, 2013. gads 11. maijsInformācija sekosLR veltīts koncerts 2013. gads 16. novembrisInformācija sekosVideJauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, 2013. gads 12.februāris (Kandavā)31. janvāris BKCVides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” ,2013. gads 27. februāris (Zantē)14.februāris BKCVispārēja kustība savas skolas/mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”2012.g.3.09.-2013.g.18.11.Inovāciju konkurss „Mācies no dabas!”5.aprīlis VISCMazpulcēnu diena, 2013.gads 27. aprīlis12.aprīlis BKC

01.01.2013