Aktualitātes

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” Brocēnos

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” Brocēnos.  Konferences galvenais uzdevums ir aktualizēt diskusiju starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un izglītības nozares profesionāļiem par kvalitatīvas izglītības un pilsoniskuma aspektiem izglītības pārmaiņu procesā. Veicinot diskusiju kvalitāti, konferences dalībniekiem būs iespēja sīkāk iepazīties ar Brocēnu novada pieeju pilsoniskuma jautājumu risināšanā, rīta cēlienā apmeklējot dažādas novada pašvaldības un pedagogu vadītas darbnīcas un piedaloties Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” piedāvātajās darbnīcās par izglītības kvalitātes un pilsoniskuma jautājumiem. Konferencē aicināti piedalīties Latvijas pašvaldību vadītāji un darbinieki, izglītības pārvalžu darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji pilsoniskās izglītības tālākizglītotāji, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi. Saturiski konferencē tiks aplūkoti šādi jautājumi - Kā saprotam, kas ir kvalitatīva izglītība Latvijā? Kāda vieta kvalitatīvas izglītības piedāvājumā ir pilsoniskajai audzināšanai? Ko nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos dara valsts institūcijas? Kā pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības procesu attīsta pašvaldības, izglītības iestādes un pedagogi? Kāda veida pedagoģiskās pieejas un izglītības iestādes stratēģiskā plānošana izglītības iestādē veicina kvalitatīvu izglītības ieguvi un pilsoniskumu? Kā tas viss atklājas Brocēnu novada pašvaldībā un tās izglītības iestādēs? Konferences norise plānota no plkst. 10.30 līdz 16.45 Brocēnu vidusskolā (darbnīcas) un Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā (darbnīcas un konferences kopējā daļa). Reģistrācija konferencei un sīkāka informācija par konferences darba kārtību pieejama mājas lapā https://brocenukonference.wixsite.com/2018. Dalība konferencē ir bez maksas. Konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” ir pirmā konference no 4 konferenču cikla par izglītības kvalitātes jautājumiem, ko rīko Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” un Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Nākamās konferences gaidāmas decembrī – Izglītības kvalitāte un metodiskais darbs, martā – Izglītības kvalitāte, karjeras izglītība un uzņēmējspēja, aprīlī – Izglītības kvalitāte un personiskā līderība. Konferences “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” darba kārtība (.doc)

20.09.2018

Dzejas rīts Blīdenes skolā

Šis ir rīts, ko mēs tā gaidījām, Tik parasts ceturtdienas rīts. Spēle rit ar kārtīm atvērtām Un ja kāds grib, lai skrien, Es gribu dzīvot tāpat vien. (G.Račs) Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek svinētadzejnieka Raiņa dzimšanas diena, visā Latvijā notiek Dzejas dienas. Arī mūsu skolā 13.septembra rīts ieskanējās ar dzejas vārdiem un mūziku. Kas tad īsti irvispirms – vārds vai mūzika, jo daudzus autorus mēs iepazīstam klausoties dziesmu. Ļoti gaidījām savu ciemiņu- Guntaru Raču un viņa mūziķus. Visu iepriekšējo nedēļu skolā visur bija manāmas sarkanās kurpes- gan izstādē, ko kopā ar skolēniem veidoja mākslas skolotāja Rebeka, gan patiešām īstas sarkanas kurpes atceļoja uz skolu tieši no mammu, skolotāju kurpju kolekcijām. Skolotāja Anitra kopā ar visu skolaskolektīvu dziesmā jautāja:  “Kur manas, kur manas kurpes? Kur manas sarkanās kurpes? Vai omas dzijā, vai akvārijā Kur manas sarkanās kurpes? “ Bet Elīna no 6.klases norunāja šo dzejoli, kā viņa to izprata. Dziesma – vārdi plus mūzika…. Interesanti bija uzzināt, kā radušies vārdi katrai gada dienai. Skolēniem aktīvi līdzidarbojoties, uzzinājām katrs par savu dzimšanas dienasdomu, ko izauklējis dzejnieks.Guntars Račs pagājušo jauno gadu sāka ar jaunu apņemšanos, katru dienu sarakstīt vismaz vienu dzejoli. Pēc pusgada "365 / 1.daļa". Katram dzejolim ir atzīmēts tā sarakstīšanas datums.   Paldies māksliniekiem par brīnišķīgo rītu skolā, skolas kolektīvam par atbalstu, jo katrs līdzdarbojās.  Uz tikšanos nākamajā septembrī! Kas zina, kāds būs tās dienas rīts? Es varu būt, kur vien vēlos, Bet labākais ceļš būs tas. Kurš atved mūs atkal mājās, Kā brīnišķīgās pasakās.                                    (G.Račs)                                                 Blīdenes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ritma

14.09.2018

Veselību veicinošas dienas nometnes Brocēnos!

Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Mūsmājas” augustā, divu nedēļu garumā, notika ģimeņu biedrības “Ligzda” organizētās dienas nometnes “Prieks un Veselība kustībā 1”  un „Prieks un veselība kustībā 2”. Kopumā 80 Brocēnu un Saldus novada bērni vecumā no 6 – 10 gadiem piedalījās dažādās sportiskās un veselību veicinošās, radošās un praktiskās nodarbībās, lai dalībnieki varētu dalīties un novērtēt savas ikdienas gaitas.  Tas bija svarīgi, jo nometnes aktivitātes un zinību stundu tēmas bija par veselīgu dzīvesveidu – kā izvēlēties dabisko, kā pareizi ēst, cik svarīgi būt svaigā gaisā un ieklausīties sava ķermenī.  Nometnes laikā bērni aktīvi vingroja rīta rosmēs ar fitnesa treneri Eviju Lasmani, kas parādīja, ka ķermeni var pamodināt arī vingrojot, izmantojot interesantas rotaļas un spēles. Dalībnieki ieguva jaunas idejas, kā lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas āra spēles, kā var pagatavot  spēļu inventāru vai lietderīgi pavadīt brīvo laiku pilsētā, izmantojot esošo infrastruktūru – ledus halli, pludmali, sporta stadionu, meža trasi un citas vietas.  Nometne veicināja komunikācijas prasmes, ar citiem bērniem, dalībnieki ieguva jaunus draugus, piedaloties radošajās darbnīcās, veidojot lecamauklas, rokassprādzes, eksperimentos pielietojot ikdienā un dabā esošās lietas.  Lai parādītu dalībniekiem, ka vingrošana var būt arī interesanta un izzinoša, pie nometnes dalībniekiem ciemojās vieglatlētikas treneres Signe un Simona Birkenbergas.  Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņēma diplomu par piedalīšanos nometnē, kas apliecina arī dalībnieku prasmi brīvi pavadīt laiku, neizmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Pateicoties ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros bērniem nometne bija bez maksas. Informāciju sagatavoja Ieva Ostrovska,  nometnes vadītāja

12.09.2018

VITAMĪNU MARATONS Brocēnu vidusskolā!

5.septembra pēcpusdienā skolas terase piebira ar ņipriem un zinātkāriem 1.-4. klases skolēniem. Un kā jūs domājat – ko viņi sastapa? Zaķi Jēci ar sāpošu vēderu!  Viņš bija ēdis pārāk daudz neveselīgas pārtikas! Iedomājieties, izēdis divas pakas čipsu un tad vēl kolu daudz, daudz dzēris! Zemene (kas bija nedaudz līdzīga skolotājai Vivitai) steidza zaķim Jēcim palīgā, vaicāja padomu arī bērniem. Tomēr Jēcis brēca tik skaļi, ka neiztika bez skolas medmāsas Lienītes palīdzības. Tad nu bija pavisam skaidrs, ka visiem būtu noderīgi papildināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Bērni devās apmeklēt 10 stacijas, un katrā no tām viņus sagaidīja interesanti uzdevumi un praktiskas darbības. Stacijā „Svešinieks dārzā” bija japazīst dažādi augļi, dārzeņi, garšvielas un jāsadala grupās – Latvijā augušie un „ārzemnieki”. Ar dažiem dārzeņiem bērni iepazinās pirmo reizi. Stacijā „Veselība pļavā un mežā” bija iespēja nobaudīt zāļu tējas, noteikt tās un noskaidrot kā šīs tējas mums palīdz. Tagad ir skaidrs, ka pazīstot un pareizi lietojot, ārstniecības augi var būt ļoti noderīgi. Bet vai dabā ir arī kaut kas tāds no kā būtu jāuzmanās? Ir gan! Un ne tikai indīgas sēnes, čūskas un ērces. To bērni noskaidroja stacijā „Uzmanies! Indīgs!”.  Un kur tad vēl „Smaržu laboratorija”, kas atgādināja cik svarīga ir katra sajūta, katra maņa, lai mēs pazītu un baudītu veselīgo. Bija iespēja izpaust savu radošumu un uzrakstīt „veselīgu” dzejoli. Iemācīties, kā rīkoties ekstremālās situācijās – piemēram, ja esi apmaldījies mežā.  Apavi glīti sarindoti malā, un skan skaļi izsaucieni – tātad esam pie „Sajūtu takas”. Kartona kastēs dažādi dabas materiāli – čiekuri, smiltis, koku mizas, iekāpjot tajās ir tik laba pēdu masāža! Un arī jaunas zināšanas iegūtas. Skolotājam Raitim ir skaidrs, ka veselība un kustīgs dzīvesveids nav atdalāmi jēdzieni. Pie viņa skolēniem bija iespēja izkustēties, trenēt līdzsvara izjūtu, sadarboties komandā. Jautri un interesanti! Vai citronā patiešām ir visvairāk C vitamīna? Varbūt kāds cits auglis ir vēl bagātāks ar C vitamīnu? Te nu bērniem bija daži pārsteigumi.  Pārsteigumu pilna, interesanta un informācijas bagāta bija visa šī Vitamīnu maratona pēcpusdiena. Bērni aktīvi darbojās, izzināja un dalījās ar savām zināšanām, tādēļ noslēgumā katrai klasei kaut kas liels, zaļš, apaļš un veselīgs. Kas tas ir? Nu, protams, - arbūzs! Paldies skolotājām – staciju vadītājām - par radošu darbu un veiksmīgu iejušanos dzīvnieku tēlos. Paldies Vivitai Ķezberei par pasākuma organizēšanu. Paldies Daigai Staško, Viviānai Grinbergai, Vinetai Sproģei, Evai Rabovičai, Svetlanai Tarasovai, Ingai Zambergai, Evitai Sergejevai, Inesei Lasmanei, Zaigai Serebrjakovai, Dacei Viļumsonei, Mairai Vīksnai, Raitim Plaukam, skolas medmāsai Lienītei Jekovickai, fotogrāfam – Ingai Rozalinskai, un lieliskajam zaķim Jēcim – Ditai Dubultai. Par muzikālo noformējumu paldies Aijai Kampenusai. Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Brocēnu vidusskolas projektu koordinatore Arta Zepa

06.09.2018