Izglītība

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA ŠOGAD PIEDĀVĀ IZGLĪTOJAMAJIEM VASARĀ 25 DARBA VIETAS

Svarīga informācija vecākiem un izglītojamajiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 gadiem, kuri iegūs izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Elektroniska pieteikuma reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no 9. maija plkst. 16.00 Reģistrēties izglītojamie varēs patstāvīgi NVA mājaslapā www.nva.gov.lv, tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Personai jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle.Izglītojamajam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte.PIESAKIES NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRĀ LĪDZ 18. MAIJAM ! Pēc reģistrēšanās NVA tīmekļa vietnē izglītojamie līdz 22. maija plkst. 17.00 iesniedz  Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ( Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) vai Blīdenes pagasta pārvaldē (Ievas, Blīdenes pagasts), Gaiķu pagasta pārvaldē (Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts), Remtes pagasta pārvaldē ( Kantora ēka, Remte, Remtes pagasts) pieteikumu  (pielikums Nr.1).Piedāvātās darba vietas: Dārznieka palīgs Remtes pagastā – 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1);Gaiķu pagastā - 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1);Blīdenes pagastā - 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1);Brocēnu pilsētā - 6 darba vietas (jūnijā-2, jūlijā-2, augustā-2).Atrakciju iekārtas uzraugs (no 18 gadu vecuma)Brocēnu Mežaparka virvju trasē- 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1) Skolotāja palīgsBrocēnu PII “Mūsmājas” - 4 darba vietas ( jūnijā -2, augustā – 2);Brocēnu PII “Varavīksne” - 2 darba vietas ( jūlijā -2).RemontstrādnieksBrocēnu PII “Mūsmājas” - 1 darba vieta ( jūlijā). Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Brocēnu novada pašvaldības pedagogu karjeras konsultantu  Intu Svažu pa tālruni: 22019265  vai e-pastā: intasvaza@gmail.com. Kārtība, kādā organizējama dalībnieku pieteikumu izvērtēšana un atlase Nedarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā pasākumā "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" Brocēnu novadā 2018. gadā (.pdf) Pieteikums vasaras darbam (.doc)

09.05.2018

Lielā talka Remtes pamatskolā

Lielā Talka Remtes pamatskolā notiek kopš 2008.gada, kad tā sākās kā organizācijas „Pēdas" iniciatīva ar aicinājumu sakopt dzimteni pirms tās 90 gadu neatkarības atzīmēšanas svētkiem. Ar katru gadu interese skolēnu un vecāku vidū par šo pasākumu kļuvusi pamatīgāka. Šogad sakopjot apkārtni, vācot atkritumus un veidojot vidi ap skolu skaistāku, talkoja visi skolēni- sākot no pašiem mazākajiem līdz pat lielākajiem. Šī gada talkā tika veidota “sajūtu taka” pie ezera, iekopts dārzs pie skolas un veidotas jaunas puķu dobes. Pirmsskolā katrs bērns pēc ieceres atnesa puķi – cits prīmulas, cits dāliju, cits gladiolu. Bērns katrs pastāstīja par sevis atnesto puķi vai puķu sīpoliņu. Visi kopā izveidoja puķu dobi – līdzināja zemi, iestādīja sīpoliņu vai puķīti. Mazie bērni ļoti cītīgi līdzdarbojās, bet lielākie jau daudz, ko darīja paši, un visi bija priecīgi un gandarīti par paveikto. Skolēni dalījās trīs grupās. Viena no grupām iekopa skolas dārzu, kurā pēc tam paši čakli darbosies, mācīsies un nostiprinās klasē iegūtās zināšanas. Otrā grupa devās palīgā dārzniecei pavasara sakopšanas darbos- grāba lapas, iekopa puķudobes. Trešā grupa devās pie Remtes ezera un veidoja “sajūtu taku”, projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā” ietvaros. Pēc kārtīgas talkošanas visi devās pusdienot, par gardumiem piknikā bija parūpējusies skolas pavaŗe Aiga.  Pēc talkas, pusdienojot,  bērni sarunājās, lepojās par padarīto! Remtes pamatskola kā ekoskola ir par tīru Latviju!

07.05.2018

Pasākumi izglītības jomā aprīlī

Aprīļa sākumā Talsos notika Kurzemes reģiona  koru skate, kurā   Brocēnu vidusskolas 5.-9. klašu koris (diriģente Ināra Bērziņa, koncertmeistare Simona Radoviča) ieguva 1.pakāpi un kļuva par  piekto labāko  kori  Kurzemē! Vairākus pasākumus organizēja novada Izglītības nodaļa, nozīmīgākie no tiem  - Brocēnu novada bērnu un skolēnu  tautas deju kolektīvu skate/atskaites koncerts un skolēnu pētniecisko darbu noslēguma pasākums. Tautas deju kolektīvu skatē piedalījās 6 novada deju kolektīvi: ”Dzirkstulis”(5.-9. kl.) un “Dzirkstele”(7.-12.kl.) no Brocēnu vidusskolas, vadītāja Ieva Vorobjova; Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvi “Dzirkstelēni”(1.- 6. kl.) - vadītāja Linda Medne un “Pumpuriņi”( 3-6 –gadīgi pirmsskolas bērni)- vadītāja Māra Neimane; Blīdenes kultūras nama deju kolektīvs “Bitītes”(1.-2.kl.) - vadītāja Kristīne Šampiņa un Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs - vadītāja Sanita Šampiņa- Bergmane. Atskaites koncertā  piedalījās 2 deju kolektīvi no Gaiķu pamatskolas “Imula”( 3.-8. kl.) un ”Imuliņa”(1.-3.kl.), vadītāja Dzintra Bērtulsone. Kopējais dejotāju skaits – 118. Žūrijas augstāko novērtējumu – 1. pakāpes diplomus -  ieguva 2 deju kolektīvi: Blīdenes kultūras nama deju kolektīvs “Bitītes” un Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs.  2. pakāpes diplomu ieguva Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvs “Pumpuriņi”,  bet 3. pakāpe tika piešķirta  Brocēnu vidusskolas deju kolektīviem  “Dzirkstulis” un “’Dzirkstele”, kā arī  Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvam  “Dzirkstelēni”. Savukārt 11. aprīlī notika skolēnu pētniecisko darbu noslēguma pasākums, kurā savus darbus prezentēja  labāko pētniecisko darbu autori, kuri savās skolās bija guvuši visaugstāko novērtējumu. Tie bija  novada sākumskolas  un 8. klašu skolēni. Pētījumu tēmas – daudzveidīgas, interesantas, pat arī ar praktisku pielietojumu. No Brocēnu vidusskolas savus darbus prezentēja 13 sākumskolas un 10 pamatskolas  skolēni, no Blīdenes pamatskolas – 7 skolēni, Gaiķu pamatskolas - 3, no Remtes pamatskolas – 2  skolēni. Skolēni saņēma arī Brocēnu novada pašvaldības un Izglītības nodaļas sarūpētu dāvanu, proti,  Ventspils augsto tehnoloģiju parka SIA Aspired  radoši izglītojošās  nodarbības “Spīdīgais mošķis” – sākumskolas skolēniem un “Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”- pamatskolas 8. klašu skolēniem. Informāciju sagatavoja Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

23.04.2018

Novada skolotāju Izglītības konference

Novada skolotājiem marta vidus nemainīgi saistās ar ikgadējo Izglītības konferenci. Šogad konferences tēma bija “Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā”, un tajā piedalījās 100 novada skolotāju. Konferences 1. daļā uzstājās Karine Oganisjana, pedagoģijas doktore, Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore. Ievadlekcijā „Starpdisciplinārās mācības 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai” tika analizētas mūsdienu aktuālās kompetences, kā arī starpdisciplināro mācību būtība un loma šo kompetenču veicināšanā un mācību procesa tuvināšanā reālās dzīves situācijām. Karine Oganisjanas lekcija un prezentācija ne vienam vien skolotājam sakārtoja domas, iedvesa pārliecību par darāmo un iedrošināja,  ko dažkārt jaunā izglītības satura izstrādātāji, runājot  par  pārmaiņām izglītībā, neprot  pietiekami pārliecinoši  vai varbūt negrib skaidrot izglītības darbiniekiem un  sabiedrībai. Konferences 2. daļā bija organizētas  sešas  radošās darbnīcas vienlaicīgi, un tās  tika atkārtotas divreiz. Starpdisciplināru nodarbību piemēri uzskatāmi ilustrēja, kādas kompetences un kā tiek pilnveidotas konkrētos mācību kontekstos jau šobrīd, strādājot skolā un pirmsskolas iestādē. Darbnīcas  vadīja lieliska komanda: Karine Oganisjana    (darbnīca “Inkrustācijas modelis” un “Attālināšanās un atgriešanās modelis”), Dina Švīpiņa, Mārupes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja,  ( darbnīca “Kompetenču pieeja literatūras stundā. Jānis Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata”), pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” skolotājas Ņina Paļenova un Sandra Laugale (darbnīca “ Kompetenču pieeja  mācību un audzināšanas darbā pirmsskolas izglītības iestādē”), Brocēnu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Mairita Neilande un Daiga Barančane, Brocēnu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja, (starpdisciplināra mācību stunda “Tiekamies?!”), Brocēnu vidusskolas dabaszinātņu skolotājas Vita Banzena un Margita Skrastiņa (starpdisciplināra mācību stunda “Etanola un metanola  ķīmiskā un bioloģiskā iedarbība uz organismu”), Anete Milta, Brocēnu vidusskolas fizikas skolotāja, (starpdisciplināra mācību stunda "Ripo droši!"). Piedāvājums bija pietiekami plašs, un skolotājs jau ir radošs cilvēks , lai paņemtu ko sev vai savam darbam noderīgu – vai nu atbilstoši mācību priekšmetam, vai audzināšanas darbam, vai vienkārši savām interesēm. Galvenais- metodes, pieeja, dažkārt attieksme, emocijas, impulsi. Pēc konferences saņēmām daudz atzinīgu vārdu par tās norisi un organizāciju. Domājam, ka konferences veiksmes stāsts bija cilvēki, kas dalījās savā pieredzē, cilvēki, kuri ar interesi piedalījās un iesaistījās konferences darbībā. Paldies Brocēnu vidusskolas direktoram Egonam Valteram par viesmīlību un novada MJ koordinatoriem, kuri palīdzēja organizēt konferenci. Informāciju sagatavoja Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

15.03.2018