Izglītība

Biedrības „Latvijas Mazpulki” ikgadējā konference Zemkopības ministrijā

17. februārī, Rīgā, Latvijas Zemkopības ministrijā, notika biedrības “Latvijas Mazpulki” konference “Mazpulki Latvijas simtgadei”. Uz konferenci tika aicināti mazpulcēni ar vadītājiem un viesi, lai kopīgi runātu par uzņēmējdarbību, novada pašvaldību un mazpulku sadarbību. Konferencē kopumā piedalījās aptuveni 250 dalībnieki no visas Latvijas, arī Brocēnu mazpulka pārstāvji – vadītāja Inta Švaža un mazpulcēni Rainers Pavārs un Klāvs Zakevics. Konferences sākumā notika paneļdiskusija “Sava novada saimnieki”, kurā piedalījās Latvijas Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs, Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece un Saldus pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kļava, un Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins. Konferences ietvaros mazpulcēni devās pie uzņēmējiem Rīgā, lai dzirdētu šo uzņēmēju veiksmes stāstus, runātu par sava biznesa attīstīšanas procesu, iedvesmotu jauniešus uzdrīkstēties, kā arī parunātu par grūtībām ceļā uz savu uzņēmumu. Noslēgumā skolēni prezentēja savu veikumu un iegūtās atziņas par uzņēmējdarbību. Jaunieši secināja, ka uzņēmējam jābūt izvirzītam mērķim, motivācijai, komandas darbam, ģimenes atbalstam un finansēm. Lai iegūtu atbalstu un sadarbību no citām organizācijām, aktīvi jādarbojas pašiem un jājūtas saimniekiem savā zemē. Konferencē tika prezentēti paredzētie darbi 2018.gadā jeb mazpulcēnu projektu iespējas –  • Sakoptāko mežu pētījums sadarbībā ar Latvijas Mežu īpašnieku biedrību; • Kartupeļu pētījums sadarbībā ar Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienību; • Mazpulcēnu trušmīļu skola sadarbībā ar Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociāciju; • Latviešu karavīrs laikmetu griežos sadarbībā ar Latvijas Ģenerāļu klubu;  • Mazpulku muzeja ekspozīcijas veidošana sadarbībā ar K.Ulmaņa muzeju “Pikšas”;  • Izgaismo Latviju sadarbībā ar fondu “1836”. Pārskatā par 2017.gadu kā veiksmīgs biedrības „Latvijas Mazpulki” sadarbības partneris tika atzīmēts Brocēnu novads, jo ar pašvaldības atbalstu Brocēnu mazpulks tika īstenojis divus projektus – „Radošās svētku darbnīcas Brocēnos” un „Latvijas patrioti”.  Konferences noslēgumā tika prezentēta filma par Mazpulkiem, kas apskatāma interneta vietnē www.youtube.lv ar nosaukumu Latvijas Mazpulki. Informāciju sagatavoja Inta Švaža, Brocēnu mazpulka vadītāja 

17.02.2018

„Profesiju dienās skolēniem” Dace Preisa no Brocēnu vidusskolas 12. klases iepazīstas ar mikrobiologa profesiju AS „Grindeks”

Nolūkā iepazīstināt dabaszinātnēs sekmīgākos un ieinteresētākos Latvijas skolēnus ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu farmācijas uzņēmumā, šogad jau devīto reizi AS „Grindeks” organizē projektu „Profesiju dienas skolēniem”. Starp 40 projekta dalībniekiem, kuri izvēlēti pēc 144 pieteikumu novērtēšanas, darbu uzņēmumā „Grindeks” iepazina arī Brocēnu vidusskolas 12. klases skolniece Dace Preisa.  Daces projekta pieteikuma vēstule atklāj, ka jaunietei ir īpaši ass prāts un tam viņa ļauj realizēties visos skolā apgūstamajos priekšmetos: „Mācos eksaktā virziena klasē, kur no dabaszinībām apgūstu ķīmiju, bioloģiju, fiziku un ģeogrāfiju. Šajos priekšmetos, tāpat kā visos pārējos, 12. klases pirmajā semestrī guvu teicamas sekmes – tikai 9 un 10, tāpēc arī skolotāji mani motivē piedalīties dažādās olimpiādēs un konkursos. Šogad piedalīšos septiņās olimpiādēs, tai skaitā arī Bioloģijas valsts olimpiādē.” Tieši gatavošanās pēdējai mudināja Daci nopietnāk domāt par jau šī gada rudenī gaidāmajām studijām un turpmāko karjeru, un tāpēc radusies interese iepazīt darba pienākumus „Grindeks” Kvalitātes kontroles laboratorijas mikrobioloģijas grupā.  Projekta ietvaros 14. februāri Dace pavadīja AS „Grindeks” Mikrobioloģijas grupas laboratorijā kopā ar vecāko mikrobioloģi Svetlanu Ričinu. „Līdz šim biju viesojusies arī betona ražošanas rūpnīcas ķīmijas laboratorijā, bet zāļu ražotnē, protams, secināju, ka kvalitātes un drošības prasības ir nesalīdzināmi augstākas – mani pārsteidza īpaši sterilā vide un augstā atbildība, kas gulstas uz katru darbinieku. Tas vairoja manu pārliecību par „Grindeks” ražoto zāļu augsto kvalitāti, tomēr šodien arī sapratu, ka darbs laboratorijā man būtu par vienmuļu, un, lai gan plānoju studēt farmāciju, sevi redzu profesijā, kur vairāk jātiekas ar cilvēkiem,” pēc dienas „Grindeks” iespaidos dalās Dace. „Grindeks” mikrobioloģe Svetlana Ričina, ar kuras darbu Dace iepazinās, secina: „Dace ir ļoti apzinīga un centīga. Kopā ieguvām vērtīgu atziņu –  viņai nebūtu piemērots rutīnas darbs vienatnē, kas raksturīgs ne vienam vien jaunietim, tāpēc vēlu, lai viņai izdodas atrast savu īsto vietu starp farmācijas nozares plašajām iespējām!” „Profesiju dienas skolēniem” šogad norisinās no 7. februāra līdz 7. martam. Projekta laikā „Grindeks” piedāvā iepazīt vienpadsmit farmācijas uzņēmumā pārstāvētas profesijas.Par „Grindeks” „Grindeks” ir starptautisks, vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Vidējais darbinieku skaits koncernā – apmēram 1000 darbinieku. „Grindeks” sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm turpinās jau daudzus gadus, un 2017. gadā mācību praksi „Grindeks” izgāja 41 students.Vairāk informācijas par uzņēmumu – www.grindeks.lvSekojiet uzņēmuma informācijai: Facebook.com/GrindeksASTwitter.com/AS_GrindeksYoutube.com/GrindeksLV; Kontakti:Ilze Gailīte AS „Grindeks” sabiedrisko attiecību speciālisteTel.: 6708336E-pasts: ilze.gailite@grindeks.lv

16.02.2018

Nodarbības “Eksperimenti laboratorijās” un “Ziema”

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.   Ar šī gada februāri Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti jau 3  pedagogu palīgi un turpina darboties šaha un prāta spēļu pulciņš. Februārī notika divi pasākumi.  13.februārī -  aukstākajā ziemas brīdī, Blīdenes pamatskolas teritorijā norisinājās Ziemas izdzīvošanas apmācības  5.-8.klašu izglītojamajiem, kuras organizēja Piedzīvojumu Organizācija "Lūzumpunkts". Apmācību mērķis bija – veidot izpratni par norisēm dabā ziemā, veicināt jauniešu prasmes darboties komandā, pielikt lietā jau esošas zināšanas un apgūt prasmi rīkoties dažādās situācijās. Dalībnieku uzdevums bija meklēt kontrolpunktus pēc kartes Blīdenes apkārtnē, iekurināt ugunskuru ziemas apstākļos, atpazīt dažādas dabas norises,  kā arī pildīt komandas sadarbības uzdevumus. Noslēgumā cītīgākās komandas tika apbalvotas ar veselīgiem našķiem.  Piedzīvojumu Organizācijas "Lūzumpunkts" pieredzes izglītības treneris Roberts Līcis augstu novērtēja jauniešu uzcītību un degsmi piedalīties izaicinājumos, kā arī cer, ka šīs zināšanas arī tālāk noderēs gan mācībās, gan reālās dzīves situācijās. 19.februārī Brocēnu vidusskolā notika nodarbības “Eksperimenti laboratorijās” 7.- 9.klašu izglītojamajiem par tēmu – Ķīmija, kuras organizēja Zinātkāres centra “ZINOO” Liepājas filiāle. Skolēni apzināja ar ķīmiju saistītās jomas un uzņēmumus. Veica praktiskus uzdevumus – veidoja vienkāršu ierīci liesmas nodzēšanai un veica ķīmijas eksperimentu, kura rezultāta tika iegūts elastīgs materiāls. Paraugdemonstrējumos dalībnieki uzzināja, ka veicot zinātnisko darbu  - pētījumu - ķīmiķiem ir noteikts darba mērķis. Lai to sasniegtu ir nepieciešama padziļināta temata teorētiskā izpēte, hipotēzes izvirzīšana kā arī pētījumu gaitas plānošana. Nodarbību vadītāja novērtē, ka skolēni aktīvi iesaistījās praktiskajos eksperimentos un  bija ieinteresēti par eksperimentos izmantotajām vielām un to ietekmi.  Martā tiek plānota 3. Talantu skolas nodarbība, kuru šoreiz vadīs Latvijas Dabas muzeja speciālisti.  Projektu speciāliste Rudīte Muraševa

14.02.2018

Vēsturiska ekskursija skolēniem

10.februārī Brocēnu vidusskolas skolēniem bija “filmas un filmēšanas diena”. Dienas pirmajā daļā noskatījāmies filmu “Nameja gredzens”. Dažas atsauksmes par filmu. “ Filmā “Nameja gredzens” man patika, kā tika izcelta latviešu tautas saliedētība, ticība saviem spēkiem un mīlestība pret savu dzimteni un mājām. Tomēr atmiņā visvairāk palikušas skaistās Latvijas dabas ainavas ar jūras, kāpu, mežu un purvu skatiem, ko veiksmīgi papildināja izvēlētā mūzika.” (Una) “Filma ar neko īpašu neizcēlās, proti, manuprāt, tā bija pārāk samākslota un nereālistiskām ainām bagāta. Vājš saturs un pārlieku grafiskās kaujas ainas radīja  sajūtu par amatieru darbu. Nepalīdzēja arī Romas pāvesta tēls, kurš, tā šķiet, savu lomu notikumu attīstībā te spēlē, te nē, no spēcīgas personības kļūst viegli pakļaujamā un beigu beigas atkal mainās.” (Žanis) Katrā ziņā šī filma ir jāredz un katram pašam jāizvērtē! Vakarpusē devāmies uz Mangaļiem, kur mūsu skolas vidusskolas skolēniem bija iespēja būt klāt filmēšanā- redzēt pašiem, kā top vēsturiskā filma, kuras pirmizrāde gaidāma 2019. gada 18. novembrī. Filma „Dvēseļu putenis” atspoguļo latviešu tautas cīņu par neatkarību un to, ka Latvijas esamība nav pašsaprotama. Mūsu brīvība ir nopelnīta ar pašaizliedzību un visdārgāko ziedojumu- cilvēku dzīvībām. „Dvēseļu putenis” ir pateicība cilvēkiem, kuru izvēles TOREIZ ļauj mums dzīvot neatkarīgā valstī ŠODIEN,” tas par filmu „Dvēseļu putenis” saka režisors Dzintars Dreibergs. Filmēšanas laukumā mūs sagaidīja Ilze, kura mums ar entuziasmu stāstīja, kā notiek filmēšana, kā arī varējām uzdot sev interesējošos jautājumus. Uzzinājām-  lai uzfilmētu nelielu fragmentu, kas būs apmēram 2,5 min. garš, nepieciešams filmēt vismaz 12 stundas. Ilze uzsvēra, ka filmas tapšana ir ļoti ilgs process, kur jābūt ļoti pacietīgiem un labi organizētiem, lai viss plānotais izdotos.Uz īsu brīdi satikām arī režisoru Dzintaru Dreibergu, kurš savulaik mūsu skolas skolēniem mācīja filmēšanas mākslu. Skolēni atzina, ka tā bija lieliska pieredze- redzēt filmēšanu no malas, būt klāt šādā brīdī.  Redzējām, cik daudz cilvēku iegulda savu darbu un laiku, lai radītu kaut ko skaistu un nozīmīgu Latvijas tautai. “Mākslinieku radītā atmosfēra un laukumā valdošā noskaņa atstāja uz mani iespaidu un radīja lielāku interesi. Pirms filmas iznākšanas noteikti izlasīšu arī pašu grāmatu “Dvēseļu putenis”, pēc kuras motīviem filma tiek uzņemta!” (Una) Ar nepacietību gaidīsim filmas pirmizrādi!  Paldies skolotājai Laurai Miķelsonei  par doto iespēju! Informāciju sagatavoja Brocēnu vidusskolas  12.klašu skolēni: Megija, Una, Lauma, Žanis  un skolotāja Mairita

10.02.2018