Izglītība

Novada skolotāju Izglītības konference

Novada skolotājiem marta vidus nemainīgi saistās ar ikgadējo Izglītības konferenci. Šogad konferences tēma bija “Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā”, un tajā piedalījās 100 novada skolotāju. Konferences 1. daļā uzstājās Karine Oganisjana, pedagoģijas doktore, Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore. Ievadlekcijā „Starpdisciplinārās mācības 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai” tika analizētas mūsdienu aktuālās kompetences, kā arī starpdisciplināro mācību būtība un loma šo kompetenču veicināšanā un mācību procesa tuvināšanā reālās dzīves situācijām. Karine Oganisjanas lekcija un prezentācija ne vienam vien skolotājam sakārtoja domas, iedvesa pārliecību par darāmo un iedrošināja,  ko dažkārt jaunā izglītības satura izstrādātāji, runājot  par  pārmaiņām izglītībā, neprot  pietiekami pārliecinoši  vai varbūt negrib skaidrot izglītības darbiniekiem un  sabiedrībai. Konferences 2. daļā bija organizētas  sešas  radošās darbnīcas vienlaicīgi, un tās  tika atkārtotas divreiz. Starpdisciplināru nodarbību piemēri uzskatāmi ilustrēja, kādas kompetences un kā tiek pilnveidotas konkrētos mācību kontekstos jau šobrīd, strādājot skolā un pirmsskolas iestādē. Darbnīcas  vadīja lieliska komanda: Karine Oganisjana    (darbnīca “Inkrustācijas modelis” un “Attālināšanās un atgriešanās modelis”), Dina Švīpiņa, Mārupes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja,  ( darbnīca “Kompetenču pieeja literatūras stundā. Jānis Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata”), pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” skolotājas Ņina Paļenova un Sandra Laugale (darbnīca “ Kompetenču pieeja  mācību un audzināšanas darbā pirmsskolas izglītības iestādē”), Brocēnu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Mairita Neilande un Daiga Barančane, Brocēnu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja, (starpdisciplināra mācību stunda “Tiekamies?!”), Brocēnu vidusskolas dabaszinātņu skolotājas Vita Banzena un Margita Skrastiņa (starpdisciplināra mācību stunda “Etanola un metanola  ķīmiskā un bioloģiskā iedarbība uz organismu”), Anete Milta, Brocēnu vidusskolas fizikas skolotāja, (starpdisciplināra mācību stunda "Ripo droši!"). Piedāvājums bija pietiekami plašs, un skolotājs jau ir radošs cilvēks , lai paņemtu ko sev vai savam darbam noderīgu – vai nu atbilstoši mācību priekšmetam, vai audzināšanas darbam, vai vienkārši savām interesēm. Galvenais- metodes, pieeja, dažkārt attieksme, emocijas, impulsi. Pēc konferences saņēmām daudz atzinīgu vārdu par tās norisi un organizāciju. Domājam, ka konferences veiksmes stāsts bija cilvēki, kas dalījās savā pieredzē, cilvēki, kuri ar interesi piedalījās un iesaistījās konferences darbībā. Paldies Brocēnu vidusskolas direktoram Egonam Valteram par viesmīlību un novada MJ koordinatoriem, kuri palīdzēja organizēt konferenci. Informāciju sagatavoja Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

15.03.2018

Skolēnu Dziedāšanas svētki Brocēnos

7. februārī Brocēnu kultūras un izglītības centrā notika novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”. Konkursā piedalījās seši vokālās  mūzikas ansambļi no visām novada skolām. No Remtes un Blīdenes pamatskolas piedalījās pat divi ansambļi. Konkursa nolikuma nosacījumi bija ļoti stingri, un tas prasīja nopietnu  sagatavošanas darbu gan no skolēniem, gan kolektīvu vadītājām.  I pakāpes diplomus par skanīgu dziedājumu  saņēma Gaiķu pamatskolas 1. - 6. klašu ansamblis  un  Brocēnu vidusskolas 10. - 12. klašu vokālais ansamblis, iegūstot vienādu punktu skaitu.  Dziedāšanas svētki bija izdevušies, īpaši  klausītājus sajūsmināja Remtes pamatskolas ansambļa solistes Nikolas Jurjānes skanīgais solo dziedājums. Paldies dziedātājiem un skolotājām Antrai Nadziņai, Inārai Bērziņai, Anitrai Arājumai, Iritai Rasai un koncertmeistarēm Simonai Radovičai un Ritai Ševicai par ieguldīto  darbu!  Brocēnu vidusskolas 10. - 12. klašu vokālais ansamblis  godam  pārstāvēja mūsu novadu konkursa 2. kārtā  Ventspilī, iegūstot I pakāpes diplomu. Priecājamies par skanīgo balsu īpašniecēm –Jeļenu Sušinsku, Daci Preisu, Agnesi Nābeli, Danu Gakuti, Samantu Turku, Elīzu Miltu, Elizabeti Vorobjovu, Elīzu Bērziņu, Katrīni Leščuku, Elīnu Ķezberi, Tīnu Olševsku-  un viņu lielisko skolotāju Ināru Bērziņu. 9. martā Dziedāšanas svētkus turpināja novada skolu koru konkurss, kurā piedalījās 3 novada skolēnu kori: Blīdenes pamatskolas 1. - 4. klašu koris un 2 kori no Brocēnu vidusskolas – 1.- 4. klašu un 5.- 9. klašu koris. Žūrija augsti novērtēja koru sniegumu un pedagogu darbu - 1. pakāpes diplomus saņēma abi Brocēnu vidusskolas kori, bet Blīdenes korim - 2. pakāpes diploms. Vēlēsim veiksmi un turēsim īkšķus par Brocēnu vidusskolas 5. - 9. klašu kori, kurš 5. aprīlī dosies uz Talsiem, lai piedalītos  Kurzemes reģionālajā koru skatē ‘’Dziesmai būt!”. Informāciju sagatavoja  Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

09.03.2018

Notikumu virpulis Gaiķu pamatskolā

Februāra mēnesis Gaiķu pamatskolā aizritēja spraigi. Notikuši konkursi, olimpiādes un pārbaudes darbi. Atskatoties uz paveikto, mums ir arī ar ko lepoties.  Brocēnu vidusskolā 7.-8. klašu skolēni piedalījās konkursā „Dzimtās valodas līkloči”, bet  konkursā „Domu pūces” -5.-6.klašu komanda. Pedagogs Evija Liepkalne. Dambretes turnīrā 6.-7. klašu grupā mūsu skolas komanda (Raits Čukna, Raitis Burkovskis, Madars Kļaviņš, Ligunda Muižniece, Liāna Čukna) ieguva 1. vietu, bet 8.-9. klašu grupas komanda (Niks Nadziņš, Braens Meškis, Reinis Kristians Krūzbergs, Monta Kļaviņa, Kristiāna Voitjuļa) -2. vietu. Pedagogs Dzintra Bērtulsone. Kā jau katru gadu, februārī notika vokālā ansambļa konkurss  “Balsis”, kurā vienmēr piedalās mūsu skolas vokālais ansamblis. Arī  šogad piedalījās 1.-6. klašu  ansamblis un ieguva I pakāpi (43,33 punkti). Pedagogs Antra Nadziņa. Vislielākais skolas lepnums šogad ir 9. klases skolnieks Niks Nadziņš, kurš Starpnovadu olimpiādēs- ķīmijā un vēsturē- ieguva 1. vietu, bet fizikas un matemātikas olimpiādēs  2. vietu. Liels nopelns vecākiem un pedagogiem Sandrai Liukišai un Benitai Sviķei. Vēl februārī notika projekta „Apgūsti jaunas zināšanas!” otrā nodarbība pieaugušajiem „Iepazīsti sevi un citus caur skaitļiem”. Projekta nodarbības notiek ar  „Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa” finansiālu atbalstu. Toties skolēni iesaistījās nodibinājuma ”Cemex Iespēju fonds” atbalstītajā projektā „Ceļā uz svētkiem”, kur projektu nedēļas laikā katra klase gatavoja savu galda spēles variantu par Gaiķu pagastu.  Februārī Gaiķu pamatskolas bibliotēkas lasītavas telpu papildināja 10 lietoti datori, kurus saņēmām no SEB bankas. Paldies par dāvanu! Informāciju sagatavoja Inese Gulbe-Rodionova, Gaiķu pamatskolas direktores vietniece

01.03.2018