sākums

aktualitātes

programmas

pulciņi

darba plāns

dokumenti

skolotāji

skolēni

vēsture

ekoskola

absolventi

arhīvs

 Remtes pamatskolas pedagoģiskie darbinieki

Vārds, uzvārds Amats
Sanija Jasute Skolas direktore no 2017. gada 8. septembra.
Juta Bušmane Direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas un informātikas skolotāja.
Normunds Kupcāns Mājturības un tehnoloģiju skolotājs un sporta skolotājs.
Ieva Vorobjova Angļu valodas skolotāja.
Mārīte Rulle Latviešu valodas, sociālo zinību, vēstures, ģeogrāfijas skolotāja.
Benita Sviķe Bioloģijas, ķīmijas, fizikas, dabaszinību skolotāja.
Lida Želtova Krievu valodas skolotāja.
Līga Leja Sākumskolas skolotāja.
Liāna Druva Sākumskolas skolotāja.
Vineta Matvijuka Mājturības un tehnoloģiju skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja.
Irita Rasa Mūzikas skolotāja.
Aija Turka Pirmsskolas skolotāja.
Anete Bērtaite Latviešu valodas skolotāja, Ekoskolas darba koordinatore.
Sniedze Birgere Pirmsskolas skolotāja.
Brigita Jurcāne Pirmsskolas skolotāja palīgs.
Ineta Priede Sociālā pedagoģe.
Evita Balode Logopēde.
Māra Lagūne Speciālā pedagoģe.