sākums

aktualitātes

programmas

pulciņi

darba plāns

dokumenti

skolotāji

skolēni

vēsture

ekoskola

absolventi

arhīvs

Interešu izglītības pulciņi 2017./ 2018. m. g.

Vides pulciņš "Pēdiņas" sk. Anete Bērtaite Trešdiena (5/6 gad.)

Ceturtdiena (1.- 4. kl.)

Ceturtdiena (5.- 9. kl.)

10:40- 11:20

14:10- 14: 50

15:00- 15:40

Krievu val. klase
Sporta spēļu pulciņš
(1.- 9. kl.)
sk. Normunds Kupcāns Otrdiena, trešdiena 8:15- 8:55

15:00- 15:40

Sporta zāle, laukums
Ansamblis sk. Irita Rasa Pirmdiena (1.-3. kl.)

Piektdiena (4.- 9. kl.)

8:15- 8:55

8:15- 8:55

Mūzikas klase
Teātris (1.- 9. kl.) sk. Vineta Matvijuka Otrdiena, trešdiena 15:00- 15:40 Meit. mājtur. klase