sākums

aktualitātes

programmas

pulciņi

darba plāns

dokumenti

skolotāji

skolēni

vēsture

ekoskola

absolventi

arhīvs

                Šobrīd skolā īstenojam šādas programmas:        

 

Izglītības programmas nosaukums             Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma

Izglītības programmas kods                       21014111

Licence                                                    Nr. V- 7791

Licence izsniegta                                       2015. gada 5. februārī          

 

Izglītības programmas nosaukums              Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar
                                                                 garīgās attīstības traucējumiem

Izglītības programmas kods                       2001 58 11 

Licence                                                    Nr. V- 6428

Licence izsniegta                                       2015. gada 5. februārī

 

Izglītības programmas nosaukums              Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar
                                                                 mācīšanās traucējumiem

Izglītības programmas kods                       21015611 

Licence                                                    Nr. V- 7792

Licence izsniegta                                       2015. gada 5. februārī

 

Izglītības programmas nosaukums              Pirmsskolas izglītības programma

Izglītības programmas kods                       01011111

Licence                                                    Nr. V- 7789

Licence izsniegta                                       2015. gada 5. februārī