skolas lapa                        Darbs pie šīs lapas vēl turpinās...

Muzejs.

 

 Pamati skolas muzejam slikti pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Tad skolā bija "Internacionālās draudzības klubs", kuru vadīja enerģiskā krievu valodas skolotāja Natālija Akmentiņa. Viņas vadībā skolā organizēja Tautu draudzības festivālus (pirmais 1972. g.), ekskursijas, tikšanās, neklātienes ceļojumus. Bija ļoti plaša sarakstīšanās ar apmēram 20 dažādu tautību skolu skolēniem. Visi šo pasākumu materiāli, dāvanas, suvenīri tika vākti, sistematizēti.
Uz kluba bāzes izveidojās muzejs, kurš līdztekus visam veica arī novadpētniecības darbu. Tas ir darbs, kurš nekad nebeidzas, to, ko darīt, var atrast vienmēr. Pēc skolotājas Akmentiņas aiziešanas pensijā 1984. gadā muzeju turpināja vadīt skolas direktore Biruta Vālodze. Materiāli krājās. Darba netrūka. 1994. gadā, kad skolas direktore Vālodze aiziet pensijā, darbu turpina vēstures skolotāja Mārīte Rulle.
Kopš 1998. gada muzeju vada skolotāja Maija Veigelte.

Muzeja darbības virzieni ir:

1) skolas un pagasta vēstures izpēte,

2) absolventu gaitas pēc skolas beigšanas,

3) ievērojamu cilvēku, bijušo Remtes pagasta iedzīvotaju, dzīves apraksti,

4) senlietu vākšana,

5) ekskursiju vadīšana.

Muzejs nav valsts finansēts, bet skaitās kā privāts.

Ekskursijas vada skolotājas Mārīte Rulle un Maija Veigelte.

Skolas muzejā ir daudz sadzīves priekšmetu. Ir materiāli par skolas, pagasta iestāžu vēsturi, dažādu ievērojamu cilvēku, mūsu absolventu dzīvesstāsti un citi dažādi materiāli. Varētu teikt, ka skolas muzejs ir arī novada etnogrāfiskais muzejs. Cenšamies piedalīties visos ar novadpētniecību saistītos pasākumos, palīdzam ar materiāliem pētniecisko darbu un kursa darbu rakstīšanā u. c.

 

Ir izstrādāti ekskursiju maršruti pa tuvāko apkārtni. Vasarās pavasaros un rudeņos ekskursantu netrūkst. Iecienītākie maršruti ir pa Remtes vēsturiskajām vietām, pa rakstnieka J. Jaunsudrabiņa vietām mūsu apkārtnē. Vairākus gadus muzejs ir iesaistījies akcijā "Apceļosim Latvijas pilis".

 

Pēc šīm skicēm tapis skolas karogs