sākums

aktualitātes

programmas

pulciņi

darba plāns

dokumenti

skolotāji

skolēni

vēsture

ekoskola

absolventi

arhīvs

Gada tēma- Ūdens             Darba plāns

Vides Kodekss.

Ūdens tēma mūsējā –

Daudz gan mēs to tērējam!

Ezeros un upēs piesārņojums liels,

Nezinām, kā labot to,

Skola nāks mums palīgā!

Ekopadome

Ekopadome ir tā, kas virza un koordinē Ekoskolas darbību, Ekoskolas programmas u.c., atbild par izvirzīto kritēriju izpildi. Ekopadomē darbojas skolotāji, vecāki, skolas administrācija, skolas tehniskie darbinieki un pašvaldības pārstāvji.

Ekopadomes sastāvs:

Dace Lemkena            Ekopadomes vadītāja/9.kl.

Dženifera Kurakina      Ekopadomes rakstvede/5.kl.

Elvita Bušmane            Ekopadomes reportiere/5.kl.

Lenija Gulbīna       Ekopadomes aktivitāšu vadītāja/5.kl.

AurikaZērvena       Ekopadomes plakātu noformētāja/5.kl.

Monta Baumane           Ekopadomes fotogrāfe/8.kl.

Mārtiņš Mercis       Ekopadomes nepieciešamo materiālu                                                                  pārzinis/9.kl.

Ingus Klāvs            Ekopadomes nepieciešamo materiālu                                                                 pārzinis/6.kl.

Sanija Jasute           Skolas direktore

Krišjānis Valters      Brocēnu novada pašvaldības Remtes                                                         pārvaldes vadītājs

Anete Bērtaite          Ekoprogrammas koordinatore, vecāks

Juta Bušmane           Direktora vietniece izgl.jomā

Jānis Dūklavs            Skolas saimnieks, vecāks

 

 

Ekopadomes organizētie pasākumi-

  • Klimata nedēļa

  • Ūdens diena

  • Zemes diena

  • Talkas

  • Putnu dienas

  • Meža dienas

  • Veselības diena