Darba plāns

Oktobris

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

2.

Konkurss “Mana sapņu profesija” (02. 10. 2017.- 02. 02. 2018.)

3.

Slidošana 1.- 6. kl.

Konkurss “Talantu fabrika” (līdz 13. 11. 2017.)

4.

 

5.

Mācību ekskursija pa Latgali

6.

Mācību ekskursija pa Latgali

9.

Vadības apspriede

 

10.

Putras diena

 

11.

“Ideju kalves” projekta "Zināšanas caur atpūtu" atklāšanas pasākums "Dienas skola"

12.

Āra stundu diena

13.

Apspriede

 

16.

Vadības apspriede

Labo darbu nedēļa

Ekopadomes sēde

17.

Labo darbu nedēļa

Pārtikas diena

Slidošana

18.

Labo darbu nedēļa

Mācību ekskursija uz Rīgu (koncertu cikls “Mūzika Tev”)

Kursi “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”-
 L. Leja, J. Bušmane

19.

Labo darbu nedēļa

Krievu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens

20.

Apspriede

Labo darbu nedēļa

 

 

23.

Rudens brīvdienas skolēniem

Kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

24.

Rudens brīvdienas skolēniem

Latviešu valodas skolotāju sanāksme

Pedagoģiskā sēde

25.

Rudens brīvdienas skolēniem

Novada sākumskolas skolotāju seminārs

26.

Rudens brīvdienas skolēniem

Dabaszinību un matemātikas skolotāju seminārs

Mūzikas skolotāju kursi

 

27.

Rudens brīvdienas skolēniem

Novada interešu izglītības skolotāju sanāksme

 

30.

Vadības apspriede

 

31.

Tautas dziesmu maratons

 

 

 

 

Septembris

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

 

 

 

1.

Zinību diena

4.

Vadības apspriede

Zīmējumu izstāde “Mans tētis”

5.

Sporta diena

Zīmējumu izstāde “Mans tētis”

6.

Zīmējumu izstāde “Mans tētis”

7.

Zīmējumu izstāde “Mans tētis”

8.

Apspriede

Zīmējumu izstāde “Mans tētis”

11.

Vadības apspriede

12.

Ekoskolu “Zaļā karoga”saņemšana Rīgā

13.

Pārgājiens- 5., 6., 8. kl.

14.

15.

Apspriede

Radošo darbu konkurss “Mana dzimta” (15. 09. 2017.- 28. 02. 2018.)

Kursi “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”-
 L. Leja, J. Bušmane

18.

Vadības apspriede

19.

 

20.

Ekskursija- 5-6 gad., 1.-4. kl.

21.

 

22.

Apspriede

Olimpiskā diena

Projekta “Meža dienas 2017” noslēguma pasākums Brocēnos- 9. kl.

25.

Vadības apspriede

Ekopadomes sēde

26.

 

27.

28.

Miķeļdienas pasākums sadarbībā ar biedrību “Ideju kalve”

29.

Apspriede

Skolotāju dienai veltīts pasākums