Saistošie noteikumi

Brocēnu novada nolikums - saistošie noteikumi

Initiates file downloadPar ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Brocēnu novadā, veicot mežizstrādes, lauksaimniecības darbus un smagās kravas pārvadājumus (.docx);

Initiates file downloadGrozījums Brocēnu novada pašvaldības 21.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.21 „Par koku ciršanu ārpus meža Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” (.docx);

Initiates file downloadPar ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Brocēnu novadā, veicot mežizstrādes, lauksaimniecības darbus un smagās kravas pārvadājumus (.docx);

Initiates file downloadAmatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām (.pdf);

Initiates file download2017. gada plānotie budžeta ieņēmumi un izdevumi (.pdf);

Initiates file downloadIeņēmumu un izdevumu tāme 2017. gadam, kopsavilkums (.pdf);

Initiates file downloadPaskaidrojuma raksts un Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas ziņojums (.pdf);

Initiates file downloadIeņēmumu un izdevumu tāme 2017. gadam, dabas resursu nodoklis (.pdf);

Initiates file downloadIeņēmumu un izdevumu tāme 2017. gadam, autoceļu fonds (.pdf);

Initiates file downloadPar interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu (.docx); 

Sociālā dienesta saistošos noteikumus var apskatīt sadaļā: Pašvaldība - Iestādes - Sociālais dienests.