Projekti

Projekta nosaukums Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos
Projekta identifikācijas numurs 16-02-AL06-A019.2201-000006
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, t. +371 63807306 un +371 25737360, e-pasts: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Veicināt uzņēmējdarbību Brocēnu novadā un labiekārtot publisko ārtelpas teritoriju, izveidojot tirgu- tirdzniecības vietu vietējās produkcijas tirdzniecībai un ierīkot publisko tualeti Brocēnos.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Plānotās projekta kopējās izmaksas EUR 50 000, kur attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 08.08.2016. - 29.12.2017.
Joma

Uzņēmējdarbības atbalsts

Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnisko projektu un veikt būvniecības darbus – ierīkot un labiekārtot tirgus laukumu Brocēnos vismaz 750 m2 platībā, izvietot vienu moduļa tipa tirdzniecības kiosku (3x6 metri) ar saules kolektoru, tirdzniecības nojumi (3x9 metri) un vienu sanitāro moduli publiskajai tualetei. Projekta ietvaros tiks nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Aktualitātes

24.10.2016. - noslēgts līgums pat tehniskā projekta "Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos" izstrādi un autoruzraudzības darbu veikšanu būvniecības laikā ar SIA "ACB Projekts".


 02.02.2017. - būvprojekts "Tirgus laukuma izbūve Brocēnos" saskaņots Brocēnu novada Būvvaldē.


07.02.2017. - izsludināts iepirkums "Tirgus laukuma izbūve Brocēnos" BNP 2017/3


27.02.2017. - pieņemts lēmums iepirkumā "Tirgus laukuma izbūve Brocēnos" BNP 2017/3. Uzvarētājs SIA "ASEG", reģ. Nr. 48503013389, līguma summa EUR 99 341,06 (bez PVN).


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB