Projekti

Projekta nosaukums Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā
Projekta identifikācijas numurs Nr. 9.2.4.2/16/I/086
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, t. +371 63807306 un +371 25737360, e-pasts: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Īstenot vietēja mēroga pasākumus, uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds
Finansējums EUR 70 619,00, t.i., 100% ESF finansējums
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 01.07.2017. - 31.12.219.
Joma

Veselības veicināšana

Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projekta darbības:

  1. projekta vadības nodrošināšana;
  2. projekta īstenošanas nodrošināšana;
  3. slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (sirds un asinsvadu slimību profilakse un onkoloģisko slimību profilakse);
  4. veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (veselību veicinoši pasākumi bērniem, teritoriāli atstumtajiem, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, senioriem, personām ar invaliditāi un parējai vietējai sabiedrībai);
  5. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.
Aktualitātes

 

27.12.2017. - pasākumu grafiks 2018. gada janvāra mēnesim


30.11.2017. - pasākumu grafiks 2017. gada decembra mēnesim


30.10.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada novembra mēnesim


29.09.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada oktobra mēnesim


28.08.2017. - pasākumu grafiks 2017. gada septembra mēnesim


26.07.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada augusta mēnesim


20.07.2017. - apstiprināts projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/086 darba plāns 2017.gadam


 27.06.2017. - noslēgta vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/086 par īstenošanu


06.02.2017. - iesniegti projekta iesnieguma precizējumi


22.09.2016. - iesniegts projekta iesniegums


 

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB