Projekti

Projekta nosaukums Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Projekta identifikācijas numurs 8.3.5.0/16/I/001
Iesniedzējs Valsts izglītības attīstības aģentūra
Kontaktpersona Rudīte Muraševa, Brocēnu novada pašvaldības projektu speciāliste, tālr.: 63807306, e-pasts: rudite.muraseva@broceni.lv
Partneri 1. Valsts izglītības satura centrs; 2. Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju; 3. Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.
Mērķi un uzdevumi Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds
Finansējums
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris
Joma

Izglītība

Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.

4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.

5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos un dalības nodrošināšana.

6. Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

7. Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

8. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Aktualitātes

Projekta koordinators Brocēnu novadā ir Rudīte Muraševa, Brocēnu novada pašvaldības projektu speciāliste, tālr.: 63807306, e-pasts: rudite.muraseva@broceni.lv 

Brocēnu novada pašvaldības pedagogs karjeras konsultants Inta Švaža, tālr. 22019265, e-pasts: intasvaza@gmail.com  


09.02.2018.

Nodarbība “Profesijas kino mākslā”

8.februārī Brocēnu vidusskolā 1. – 4. klašu skolēniem notika nodarbība “Profesijas kino pasaulē”, kuru vadīja studijas “Animācijas brigāde” pārstāvji. Nodarbības laikā bērniem bija iespēja uzzināt, kā top leļļu animācijas filmas, satikt to veidotājus, redzēt tēlus, kas atdzīvojas uz ekrāna, un arī noskatīties interesantu jaunāko latviešu leļļu animācijas filmu programmu.

Vairāk par nodarbību lasīt šeit.


08.02.2018.

Profesiju iepazīšana

No 5. līdz 7.februārim Brocēnu vidusskolas 7. – 8.klašu skolēniem notika nodarbības profesiju iepazīšanā ar vienojošo nosaukumu – “Līderi jauniešiem”, kuras piedāvāja biedrība “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli” no Rīgas. 

Nodarbību „Līderi jauniešiem” mērķis ir palīdzēt iepazīt dažādas profesijas. Dot iespēju iztaujāt sasniegumus guvušas, aizraujošas personības un uzzināt interesējošos jautājumus, būt informētākiem un pārliecinātākiem, domājot par savas nākamās profesijas izvēli, pildot īpašus pašvērtējuma uzdevumus un testus.

Vairāk par pasākumu lasīt šeit.


07.02.2018.

Ekskursijas darba pasaules iepazīšanai

 7.februārī Brocēnu vidusskolas skolēni devās karjeras izpētes ekskursijās uz trīs dažādām vietām Saldū, lai iepazītu tur strādājošo darba pasauli. SIA “Saldus maiznieks” notika nodarbība “Maizes cepēju noslēpumi”, kuras laikā skolēni uzzināja par profesijām, kuras ir saistītas ar maizes cepšanas uzņēmumu, vairāk pievēršot uzmanību tieši maiznieka un konditora darbu specifikai.

Vairāk par karjeras izpētes ekskursijām lasīt šeit.


05.02.2018.

Praktiskās profesiju darbnīcas un orientēšanās profesiju pasaulē “Iepazīsti. Izzini savas karjeras iespējas”

 

5.februārī Brocēnu vidusskolā notika vēl nebijis pasākums – orientēšanās profesiju pasaulē, kura laikā skolēniem bija iespēja iepazīt un izzināt savas karjeras iespējas, piedaloties praktiskās profesiju darbnīcās. Skolas pirmajā stāvā bija izvietotas 20 dažādu uzdevumu stacijas, kurās skolēni varēja aktīvā veidā iepazīt dažādas profesijas un skolas.

Vairāk par pasākumu lasīt šeit.


29.01.2018.

Biznesa simulācijas spēle “Fabrikants” Brocēnos

24.janvārī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā notika biznesa simulācijas spēle “Fabrikants”, kurā piedalījās Brocēnu novada skolu skolēni no 8. līdz 12.klasei, kuriem interesē fizika, ķīmija, matemātika un ekonomika.

Spēli vadīja SIA „IC DZM” speciālisti, kuri ir arī šīs  mācību spēles izstrādātāji sadarbībā ar SIA “Nordic International”.

Vairāk par pasākumu lasīt šeit. 


01.10.2017. - No 2017. gada 2.oktobra līdz 2018.gada 2.februārim norisināsies Radošo mākslas un dizaina darbu konkurss “Mana sapņu profesija!”. Konkursa nolikums.

 


08.08.2017.

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā.

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek uzsākti īstenot pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā. 

   

3. augustā Brocēnu novada jauniešu centrā „Kopā” notika pasākums „Karjeras diena” Brocēnu vidusskolas 8. – 12.klašu skolēniem un Blīdenes pamatskolas 8. – 9.klašu skolēniem. Pasākuma laikā notika dažādas nodarbības par karjeras plānošanu un savu spēju apzināšanos – ideju attīstīšana biznesa idejām, koučings, improvizācijas metožu izmantošana pašvērtējuma veikšanā, asociatīvās metodes „Points of You” pielietošana karjeras lēmuma pieņemšanā, projektu vadības iemaņu apgūšana, izstrādājot idejas sava novada attīstībai. Karjeras dienas noslēgumā notika tikšanās ar aktieri Andri Buli, kurš vadīja diskusiju par jauniešiem aktuālām karjeras izvēles tēmām un sniedza ieskatu par savu pārstāvēto profesiju. Pasākumu organizēja biedrība „Zaļie spārni”.

Vairāk par pasākumu lasīt šeit.


29.05.2017.

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā.

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek uzsākti īstenot pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā. 

   

   

29.maijā Brocēnu vidusskolā notika nodarbība „Jaunie pavāri” 1. klašu skolēniem un nodarbība „Reklāmu veidošana” 4.klašu skolēniem. 

Nodarbības „Jaunie pavāri” teorētiskajā daļā skolēni tika iesaistīti diskusijā par veselīgu dzīvesveidu, to starp prātīgu uzturu, par maltīšu regularitātes būtiskumu, uztura piramīdas un šķīvja principu. Kopīgi visi izzināja, kādas profesijas saistītas ar uzturu un ēst gatavošanu. Nodarbībā tika iekļauti arī praktiski uzdevumi – gatavošanas darbnīcā skolēni iejutās jauno pavāru lomās un kopīgi veidoja enerģisku brokastu maltīti pēc dotās receptes. Nodarbību vadīja SIA „Foodtastic!” pārstāve Dagne Kantāne ar saviem palīgiem.

Nodarbībā „Reklāmu veidošana” praktiskā darbībā dalībnieki iepazina ar reklāmas veidošanu saistītas profesijas – mākslinieks, dizainers, maketētājs, datorgrafiķis. Nodarbību vadīja biedrības „Es varu visu” valdes locekle Kadrija Beirote, kura ar prieku dalījās savā pieredzē darbā reklāmas aģentūrā.

Vairāk par pasākumu lasīt šeit.


16.05.2017.

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā.

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek uzsākti īstenot pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā. 

 

 

15.maijā notika nodarbības „Sociālā fizika bērniem” Brocēnu vidusskolas 2. un 3.klašu skolēniem. Nodarbības laikā dalībnieki ar interaktīvām nodarbībām pārliecinājās par fizikas klātbūtni ikdienā, veica eksperimentus, iejūtoties jauno zinātnieku lomās, līdz ar to ieinteresējot par eksaktajām zinībām, pie reizes iepazīstot profesijas, kur šīs zināšanas ir nepieciešamas. Nodarbības vadīja biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība” Liepājas filiāles pārstāvji. Notika četras nodarbības – „Gudrais plastilīns”, „Gaisa raķetes”, „Ūdens attīrīšana”, „Skaņa”, kurās iepazina arī ar eksaktām zinātnēm saistītas profesijas – izgudrotāji, fiziķi, astronauti, ķīmiķi, biologi, skaņu operatori.

Vairāk par pasākumu lasīt šeit.


27.04.2017.

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā. 

24. aprīlī notika nodarbība “Pasākumu organizēšana” Brocēnu vidusskolas 6.klašu skolēniem. Nodarbības laikā dalībnieki uzzināja, kā tiek organizēti pasākumi, cik un kādu profesiju pārstāvji piedalās pasākumu organizēšanā, kur to var apgūt, kādiem jābūt pasākumu organizētājiem un vadītājiem. Praktiskajā daļā dalībnieki grupās izplānoja dažādus pasākumus un prezentēja tos citiem. Nodarbību vadīja pasākumu vadītāja Edīte Irbe no Saldus.

    

Vairāk par pasākumu lasīt šeit.


24.04.2017.

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā.

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā. 

18. aprīlī notika pasākums “Es izvēlos būt slavens” Brocēnu vidusskolas 10. un 11.klašu skolēniem. Pasākumā notika lekcija par tēmu „Pēc kā izvēlēties nākotnes profesiju”, ko vadīja biedrības „Putnis” pārstāve Evita Štāla. Tika demonstrēti divi video stāsti un bija pārrunas par dzirdēto; piedalījās divi viesi – dažādu profesiju pārstāvji, kas dalījās savā pieredzē un iedvesmoja nebaidīties izzināt sevi un saprast, kas ir tas, ko pats vēlas dzīvē realizēt. Viesi bija SIA “Olimpiskais sporta centrs” direktore Zane Grundiņa – Arāja, kas dalījās ar savu pieredzi un iepazīstināja ar sevis un savu dotumu izvērtēšanas pamatprincipiem. Otra lektore bija Rūta Dūduma – vairāku starptautisku konkursu laureāte, vokālās grupas FRAMEST soliste, muzikālās apvienības „Vintāža’’ soliste.  Rūta Dūduma pastāstīja par savu profesionālo dzīves ceļu, iedrošinot skolēnus uzdrīkstēties un nepadoties, un darīt to, kas patīk.

   

  

 Vairāk par pasākumu lasīt šeit.


07.04.2017.

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā.

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek uzsākti īstenot pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā. 

3. aprīlī notika pirmie karjeras atbalsta pasākumi -  lekcija “Kā atrast savu ceļu jeb mana vērtība darba tirgū” Brocēnu novada 12.klašu skolēniem  un nodarbība “Es un mana karjera” Blīdenes pamatskolas 8. un 9.klašu skolēniem. Lekciju un nodarbību vadīja Ogres valsts ģimnāzijas karjeras konsultants un astropsihologs Mārtiņš Geida. Tās bija karjeras izglītības vadības prasmju attīstošas nodarbības par savas piemērotības izvērtēšanu darba tirgus vajadzībām, kas balstītas uz lektora izstrādātu metodisko līdzekli didaktisko spēli karjeras konsultēšanā "Padod tālāk", kurai nav analogu.

     

 


11.04.2017.

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā. 

        

10. aprīlī notika nodarbības „Mērķu plānošana” Brocēnu vidusskolas 9.klašu un Blīdenes pamatskolas 7., 8., 9.klašu skolēniem. Nodarbību laikā dalībnieki uzzināja, kā atrast savu dzīves aicinājumu; kā pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju, kā vislabāk sevi noskaņot, lai sasniegtu mērķus un raisītos domas par nākotni; kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi un domāt labas domas. Kā arī iepazinās ar mērķu plānošanas pamatprincipiem. Noslēgumā bija radošs darbs ar nākotnes profesijas izvēli – savu mērķu karti, kas bija individuāls darbs klasē – skolēni izvirzīja konkrētu mērķi un izplānoja, kādi ir galvenā mērķa apakšmērķi un aktivitātes jau šodien, lai sasniegtu iecerēto. Radošās nodarbības laikā tika atvēlēts laiks katram skolēnam individuāli. Nodarbību vadīja licenzētās Brajena Meina programmas lektore Dace Briede-Zālīte no biedrības „Jauniešu akadēmija „Pacelt pasauli””.

       

Vairāk lasīt šeit.Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB