Projekti

Projekta nosaukums Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā
Projekta identifikācijas numurs Nr. 2/GIMEN/18/073
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, T.: +371 63807306, +371 25737360, E: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri Biedrības "Kursas vārti" un "Ideju kalve".
Mērķi un uzdevumi Brocēnu novada pašvaldības projekta “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā” mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanu, risinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībā.
Finansējuma avots Latvijas valsts budžeta finansējums
Finansējums Projekta kopējās izmaksas 21 000,00 euro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 14 595,00 eoro.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 2018.gada 1.jūnijs - 2018.gada 30.septembris
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Brocēnu novada Remtes pagasts
Galvenās aktivitātes

 

1. Uzstādīt jaunu rotaļu iekārtu bērniem Remtē, Remtes pagastā, Brocēnu novadā;

2. Noorganizēt 3 dienu ilgu ģimeņu nedēļas nogales nometni Remtes pamatskolā;

3. Iesaistīt vietējos iedzīvotājus rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošanas talkā un atklāšanas pasākumā;

4. Nodrošināt projekta publicitāti.

Aktualitātes

17.05.2018.

Noslēgts Līgums Nr. 2/GIMEN/18/073/002 starp Brocēnu novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" projekta "Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā" īstenošanu.


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB