Brocēnu novada projekti

Iepazīstam Ventspili

Gada garumā gaidīts notikums bija ekskursija Brocēnu novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Šoreiz devāmies iepazīt Ventspili. Ventspils TO Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs Mārtiņš Zvaigzne atsaucās mūsu vēlmei iepazīt pilsētas vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un iespējām veselīgi pavadīt brīvo laiku. Tikām laipni sagaidīti biedrības īpašumā, no kurienes tālāk devāmies ekskursijā pa Ventspili. Piejūras parkā apvienojām patīkamo ar lietderīgo, jo interesi radīja no jūras izceltie kuģu enkuri un to vēstures stāsti. Pamanījām Mazbānīša nesteidzīgo gājumu… Tomēr mūsu mērķis bija izmēģināt parkā izvietotos āra trenažierus vai praktizēt nūjošanu.  Tas radīja patīkamu relaksēšanos pēc brauciena autobusā. Spirgtais jūras ūdens un vējš bija brīnišķīgs veldzējums karstajai vasaras dienai. Ventspili iepazinām arī kuģojot pa Ventu ar kuģīti “Hercogs Jēkabs”, pat līdz pašiem jūras vārtiem. Mārtiņš Zvaigzne rosināja apskatīt strūklaku “Fregate “Valzivs””, kura ieguvusi godalgu Amerikā un kuras tuvumā būvējas jaunā Ventspils mūzikas vidusskola. Atgriežoties biedrības īpašumā, tikām sagaidīti ar ābeļdārzā klātu galdu un auksto zupu. Savukārt mēs cienājām ar pašu ceptajām saldajām maizītēm, kuras palīdzēja izcept biedrības “Ciecere” dalībnieces Daina Šķēle un Tatjana Kitčenko. Pārrunājām ikdienas gaitas un plānus. Apskatījām rokdarbnieču veikumu – pērļotas rotas un citus darbiņus. Šobrīd jau zinām, ka Ventspils TO Neredzīgo biedrības pārstāvji 19. septembrī viesosies pie mums Brocēnos. Pateicoties autobusam, kas aprīkots ar paceļamu platformu, braukt ekskursijā bija iespējams arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Sirsnīgs paldies, SIA “Sabiedriskais autobuss” šoferim, par uzmanību un atsaucību ekskursijas laikā!   Ekskursija  notika ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Informāciju sagatavoja Brocēnu Dienas centra vadītāja Daina Sadretdinova.

14.09.2018

Profesiju vasaras skola

10.augustā Brocēnu vidusskolas skolēni no 1. – 9.klasei devās uzņēmējdarbības izpētes ekskursijā uz Kuldīgu, Aizputi un Grobiņu, kas notika karjeras izglītības atbalsta pasākuma “Profesiju vasaras skola” ietvaros. Skolēni iepazinās ar trīs dažādu uzņēmumu darbību – individuālā darba veicēju rotkali (nodarbība – Rotkaļa darbs), ēdināšanas uzņēmumu (nodarbība – Ēdināšanas uzņēmuma darbība) un biedrību, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus ( nodarbība – Lauku tūrisma uzņēmums). Nodarbību laikā skolēni uzzināja par visu trīs uzņēmumu darbības specifiku, tā vadīšanai nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un izglītību, kā arī veica praktiskus uzdevumus, iepazīstot uzņēmuma darbības organizēšanu.  Kuldīgā skolēni viesojās rotkaļa Ulda Melberga darbnīcā, kurā meistars pastāstīja par savu darba pieredzi, un kas jāprot un jāzina, ja vēlas mācīties šo amatu. Varēja apskatīt viņa darināto rotu kolekciju un pašiem izmēģināt mazliet no šī darba – darināt monētu, kas ne katram uzreiz izdevās. Skolēni atzina, ka bija interesanti uzzināt par rotkaļa darbu, bet bija pārsteigti, ka viena neliela rota jāgatavo tik ilgi. Un šajā darbā noteikti jāzina arī vēsture, jo rotkalis darina arī senu rotu atdarinājumus. Aizputē bija jauna pieredze, iepazīstot ēdināšanas uzņēmuma darbību, par ko pastāstīja un parādīja SIA “Kāpenieki” pārstāvji. Skolēni uzzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, un ka svarīgs ir ikviens darbs, lai visiem kopā izdotos. Šeit strādā cilvēki, kuriem patīk viņu darbs, un kuriem ir svarīgi strādāt vietējā, savējā, latviešu lauku uzņēmumā. Bija iespēja arī izmēģināt kādu no darbiem – par viesmīli, kas apkalpo viesus, kuru lomās iejutās paši skolēni. Grobiņā bija iespēja iepazīt pavisam citu lauku uzņēmējdarbības veidu – lauku tūrismu, ko piedāvāja biedrība “Tūrisma klubs “Oga””, kas  jau ir pavisam cita pieredze. Lielākais pārsteigums bija, ka nav nepieciešams dibināt uzņēmumu, ka var būt arī biedrība. Skolēni ar interesi klausījās šīs vietas tapšanas stāstu, jo biedrību izveidojuši jaunieši, kas darbojas kopš 2002.gada, bet Grobiņas vikingu apmetne izveidota 2012.gadā un vēl aizvien ir ļoti pieprasīts tūrisma objekts. Skolēni iepazinās ar tūrisma piedāvājumu, izmēģināja savus spēkus un deva vērtējumu, vai un kas ir visinteresantākais, jo tūrisma uzņēmumam galvenais ir apmeklētāju interese un atsauksmes, lai varētu pēc iespējas veiksmīgāk darboties. Skolēni atzina, ka bija aizraujoši un noderīgi iepazīt šos trīs dažādos uzņēmumus, un ka kaut ko līdzīgu iespējams veidot kādreiz arī pašiem. Un, pirmkārt, jābūt pašam ieinteresētam sava uzņēmuma darbībā, ar prieku jādara savs darbs – tad arī viss izdosies. Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Informāciju sagatavoja Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants

27.08.2018

Blīdenes pagastā ierīkoti āra trenažieri!

Projekta nosaukums: “Āra trenažieru ierīkošana Blīdenes pagastā” Projekta īstenotājs: biedrība “Laikavots” Projekta numurs: 17-02-AL06-A019.2201-000003 Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 9180.00 eiro, tajā skaitā 8262.00 eiro ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) LEADER publiskais finansējums, 918.00 eiro Brocēnu novada pašvaldības finansējums. Projekta mērķis: Projekta mērķis ir, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, dažādot Blīdenes pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu aktīvās atpūtas zonu ar āra trenažieriem, radot iespēju iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiek sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar līdzcilvēkiem, veicināts veselīgs dzīvesveids, kas atbilst Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas 2014-2020 mērķim - vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, teritorijas sakārtošana pakalpojumu un aktivitāšu pieejamībai, uzlabojot lauku dzīves telpu un padarot to draudzīgāku un pievilcīgāku iedzīvotājiem, kas ļaus tiem parūpēties pašiem par sevi, savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību, un Brocēnu novada attīstības programmas 2014-2020 mērķim - pilnvērtīga un sakārtota dzīves vide. Āra trenažieru piegādātājs un uzstādītājs: SIA “Intersports”, laukuma iekārtošanu un sagatavošanu trenažieru uzstādīšanai veica Blīdenes pagasta pārvalde. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

09.08.2018

Projekta Plenērs „Industriālā māksla Brocēnos”

Plenērs norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai - 100” atbalstu No 5.08. – 11.08. Brocēnos notiks Plenērs Industriālā māksla Brocēnos. Projekta Plenērs „Industriālā māksla Brocēnos” mērķis ir izveidot un izvietot no betona veidotus mākslas objektus Brocēnu novadā. Mākslas objekti tiks izvietoti Brocēnos un Blīdenes pagastā – kā dāvana Latvijas valsts simtgadē, veidojot priekšstatu - katrs esam Latvija un katram ir nozīme Latvijas veidošanā. Aprīlī Brocēnu novada iedzīvotāji tika aicināti iesniegt savas skices un idejas betona skulptūru veidošanai, un darba grupa izlēma attīstīt Blīdenes pagasta iedzīvotājas Kristas Bergas ideju - skulptūrās atveidot Brocēnu novada simbolu - ūdensrozi. Aicinājām pieteikties māksliniekus plenēram - skulptūru vienojošā tēma - “Ūdensrozes stāsts”. Plenērā darbojas 4 mākslinieki – Kristaps Andersons, Zigmunds Bielis, Agnese Rudzīte-Kirillova un Inta Berga. Skulptūru karkasi jau tiek veidoti. Brocēnos mākslinieki darbojas vecajā Pasta ēkā. Arī bērni un jaunieši var praktizēties betona veidošanā no 5.08. – 10.08. no plkst.17.00 – 19.00 Brocēnu Kultūras un izglītības centrā “Ripo auto telpās”. Skulptūru izvietošana notiks 10.08. un atklāšana 11.08. – kopā ar Simtgades zaļumballes ieskandināšanas - iedejošanas dalībniekiem. Projekts notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai - 100” un SIA CEMEX atbalstu. Projekta īstenotāji ir Brocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar Brocēnu Kultūras un izglītības centru un Brocēnu Jauniešu centru „Kopā”. Vairāk bildes šeit: http://www.broceni.lv/novads/galerija/?no_cache=1&tx_wbgallery_pi1%5Balbum%5D=75   Projekta vadītāja Rudīte Muraševa

06.08.2018

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB