Komitejas, komisijas

Komitejas

Finanšu komitejā:

 1. Solvita Dūklava;
 2. Ārijs Sproģis;
 3. Daina Sadretdinova;
 4. Daila Frīdmane;
 5. Lilija Bleidele;
 6. Daina Gredzena;
 7. Vjačeslavs Tarasovs;
 8. Kristīna Maslovska; 
 9. Ansis Ābuls

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja:

 1. Zigmunds Zaļenko;
 2. Ilze Tomanoviča - Barone;
 3. Daila Frīdmane;
 4. Dinārs Daugela;
 5. Inta Uzule-Rancāne.

Sociālās un sabiedriskās drošības komiteja:

 1. Jānis Sergejenko
 2. Daina Gredzena
 3. Daina Sadretdinova
 4. Vjačeslavs Tarasovs
 5. Ansis Ābuls

Attīstības komitejā:

 1. Ārijs Sproģis;
 2. Ilze Tomanoviča - Barone;
 3. Solvita Dūklava;
 4. Lilija Bleidele;
 5. Dinārs Daugela;
 6. Inta Uzule-Rancāne;
 7. Zigmunds Georgs Fīrers.

Komisijas

Iepirkumu komisija:

 1. Ligita Berga
 2. Krišjānis Valters
 3. Inga Dreija- Uzule
 4. Tālivaldis Bērtulsons
 5. Nauris Kapenieks

Iepirkuma komisijas nolikums (.pdf)

Administratīvā komisija:

 1. Vineta Mielava
 2. Sandra Jankauska
 3. Ruta Muhitdinova
 4. Sanija Stivriņa
 5. Krišjānis Valters
 6. Andrejs Adamovs
 7. Jānis Polis

Atsavināšanas komisija:

 1. Daiga Černova
 2. Dzintra Bruzinska
 3. Vija Krastiņa

Atsavināšanas komisijas nolikums (.pdf)

Dzīvokļu jautājumu un deklarēšanas izvērtēšanas komisija:

 1. Zane Sergejeva
 2. Laima Boltika
 3. Vija Burkovska
 4. Iveta Zunde

Medību koordinācijas komisija:

 1. Uģis Miksis
 2. Māra Jansone
 3. Jānis Siliņš
 4. Raitis Freimanis

Medību koordinācijas komisijas 2017.gada 4.aprīļa lēmums

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:

 1. Vineta Sālava
 2. Zane Sergejeva
 3. Karīna Jefimova
 4. Dzintra Bruzinska

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām

Kustības un sabiedriskās drošības komisija:

 1. Kaspars Pridāns
 2. Valdis Kaļinka
 3. Uģis Vīksna

Atlīdzības komisija:

 1. Santa Kalniņa
 2. Inguna Līce
 3. Anita Kalnakārkle
 4. Ineta Medne
 5. Viļute Neimeta

Atlīdzības komisijas nolikums (.pdf)

Ētikas komisija:

 1. Aija Ceimere
 2. Ina Kripševica
 3. Karīna Jefimova
 4. Linda Milne

Investīciju un tarifu komisija:

 1. Santa Kalniņa
 2. Kārlis Barančans
 3. Anita Kalnakārkle
 4. Tatjana Biļcane
 5. Vineta Sālava

Arhīva pārvaldības ekspertu komisija:

 1. Sandra Jankauska
 2. Vija Burkovska
 3. Vija Krastiņa

Arhīva pārvaldes ekspertu komisijas nolikums (.pdf)

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisija:

 1. Evija Mikse-Stencele
 2. Daila Frīdmane
 3. Antra Rokole
 4. Egita Eversone

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas nolikums (.pdf)

Mērķdotācijas sadales komisija:

 1. Inesa Role
 2. Daila Frīdmane
 3. Gundega Vorobjova
 4. Sandra Jankauska
 5. Dzintra Bērtulsone

Mērķdotācijas sadales komisijas nolikums (.pdf)

Darbinieku vērtēšanas komisija:

 1. Aiva Šteina
 2. Aija Ceimere
 3. Ina Kripševica 
 4. Karīna Jefimova
 5. Linda Milne

Darbinieku vērtēšanas komisijas nolikums (.pdf)

Veselības veicināšanas komisija:

 1. Karīna Jefimova
 2. Daila Frīdmane
 3. Līga Ģierte

 

Pedagoģiski medicīniskā  komisija:

 1. Ilva Briede
 2. Arta Zepa
 3. Velta Mazūre
 4. Aija Lauriņa

Initiates file downloadPedagoģiskās medicīniskās komisijas nolikums (.pdf)

Brocēnu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisija:

 1. Daila Frīdmane
 2. Ilze Tomanoviča- Barone
 3. Osvalds Kaļinka
 4. Ilze Tomanoviča
 5. Maija Golubeva
 6. Krista Vīndedze
 7. Māra Jansone

Initiates file downloadBrocēnu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums (.pdf)

Vēlēšanu komisija:

 1. Revita Kvāla-Čukna
 2. Una Kiršteina
 3. Ina Kripševica
 4. Zane Sergejeva
 5. Evija Lagzdiņa
 6. Linda Milne
 7. Anete Milta

Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldības apvienotās civilās aizsardzības komisija:

 Metodiskās apvienības komisija:

Initiates file downloadMetodiskās apvienības komisijas nolikums (.pdf)