Komitejas, komisijas

Komitejas

Finanšu komitejā:

 1. Solvita Dūklava;
 2. Ārijs Sproģis;
 3. Daina Sadretdinova;
 4. Daila Frīdmane;
 5. Lilija Bleidele;
 6. Daina Gredzena;
 7. Vjačeslavs Tarasovs;
 8. Kristīna Maslovska; 
 9. Ansis Ābuls

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja:

 1. Zigmunds Zaļenko;
 2. Ilze Tomanoviča - Barone;
 3. Daila Frīdmane;
 4. Dinārs Daugela;
 5. Rasa Dirvēna.

Sociālās un sabiedriskās drošības komiteja:

 1. Jānis Sergejenko
 2. Daina Gredzena
 3. Daina Sadretdinova
 4. Vjačeslavs Tarasovs
 5. Ansis Ābuls

Attīstības komitejā:

 1. Ārijs Sproģis;
 2. Ilze Tomanoviča - Barone;
 3. Solvita Dūklava;
 4. Lilija Bleidele;
 5. Dinārs Daugela;
 6. Rasa Dirvēna;
 7. Zigmunds Georgs Fīrers.

Komisijas

Iepirkumu komisija:

 1. Ligita Berga
 2. Krišjānis Valters
 3. Inga Dreija- Uzule
 4. Kārlis Barančans
 5. Nauris Kapenieks

Dzīves vietas izvērtēšanas komisija:

 1. Anita Kalnakārkle
 2. Daiga Černova
 3. Vija Krastiņa
 4. Vija Burkovska

Izglītības komisija:

 1. Ilze Konstante
 2. Liene Zommere
 3. Tālis Zujs
 4. Dace Okate
 5. Antra Rutka
 6. Laima Boltika
 7. Vineta Sālava
 8. Dzintra Bērtulsone
 9. Rasa Dirvēna
 10. Egons Valters
 11. Kaspars Jēkabsons
 12. Daila Frīdmane
 13. Evija Šulce
 14. Olita Ļitvinova
 15. Ieva Ostrovska

Administratīvā komisija:

 1. Vineta Mielava
 2. Sandra Jankauska
 3. Ruta Muhitdinova
 4. Sanija Stivriņa
 5. Krišjānis Valters
 6. Andrejs Adamovs
 7. Jānis Polis

Atsavināšanas komisija:

 1. Daiga Černova
 2. Dzintra Bruzinska
 3. Vija Krastiņa

Dzīvokļu jautājumu un maksājumu parādu piedziņas komisija:

 1. Daiga Staško
 2. Laima Boltikova
 3. Iveta Reinvalde
 4. Maira Jefimova
 5. Anita Kalnakārkle
 6. Marina Lubāne
 7. Iveta Zunde

Medību koordinācijas komisija:

 1. Uģis Miksis
 2. Māra Jansone
 3. Jānis Siliņš
 4. Raitis Freimanis

Initiates file downloadMedību koordinācijas komisijas 2017.gada 4.aprīļa lēmums

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:

 1. Vineta Sālava
 2. Zane Sergejeva
 3. Karīna Jefimova
 4. Dzintra Bruzinska

Initiates file downloadIesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām

Initiates file downloadIesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām

Kustības drošības komisija:

 1. Kaspars Pridāns
 2. Valdis Kaļinka
 3. Jānis Dūklavs
 4. Ainis Bruzinskis
 5. Uģis Vīksna

Atlīdzības komisija:

 1. Santa Kalniņa
 2. Inguna Līce
 3. Anita Kalnakārkle

Sociālo jautājumu komisija:

 1. Linda Šakale
 2. Zane Sergejeva
 3. Vineta Frīdmane
 4. Aiva Šteina
 5. Līga Ģierte

Ētikas komisija:

 1. Aija Ceimere
 2. Ina Kripševica
 3. Karīna Jefimova
 4. Linda Milne

Investīciju un tarifu komisija:

 1. Santa Kalniņa
 2. Kārlis Barančans
 3. Anita Kalnakārkle
 4. Tatjana Biļcane

Arhīva pārvaldības ekspertu komisija:

 1. Sandra Jankauska
 2. Vija Burkovska
 3. Vija Krastiņa

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisija:

 1. Evija Mikse-Stencele
 2. Daila Frīdmane
 3. Antra Rokole
 4. Egita Eversone
 5. Tālis Zujs

Mērķdotācijas sadales komisija:

 1. Inesa Role
 2. Daila Frīdmane
 3. Rasa Dirvēna

Darbinieku vērtēšanas komisija:

 1. Aiva Šteina
 2. Aija Ceimere
 3. Ina Kripševica 
 4. Karīna Jefimova
 5. Linda Milne

Veselības veicināšanas komisija:

 1. Karīna Jefimova
 2. Daila Frīdmane
 3. Līga Ģierte

 

Nepilngadīgo lietu komisija:

 1. Linda Šakale
 2. Anita Kalnakārkle
 3. Aiva Šteina