Izsoles

Izsoles par 2018. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Lielcieceres iela 3, Brocēni
Norises datums, laiks 22.05.2017. plkst. 10.30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 19.05.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 26.01.2017. domes lēmumu (prot. 2, 9.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-19, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra numurs: 8405 004 0089 001, izsoli. Nosacītā cena EUR 1576.00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit seši eiro). Izsoles laiks: 22.05.2017. plkst. 10.30.

  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Initiates file downloadIzsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ