Izsoles

Izsoles par 2018. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Lielcieceres ielā 3, Brocēnos
Norises datums, laiks 22.05.2017. plkst. 10.00.
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 19.05.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 23.03.2017. domes lēmumu (prot. 5, 18.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 20-65, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra numurs: 8405 004 0111 001, izsoli. Nosacītā cena EUR 5270.00 (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro). Izsoles laiks: 22.05.2017. plkst. 10.00.

  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Initiates file downloadIzsoles noteikumi
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ