Amatu vakances

Gaiķu pamatskola aicina darbā matemātikas un informātikas skolotāju

Pievienots: 07.08.2017

Gaiķu pamatskola aicina darbā matemātikas skolotāju 6.-9. klasei un informātikas skolotāju 6.-7.klasei.

Pieteikties, zvanot Gaiķu pamatskolas direktorei, Dzintrai Bērtulsonei - 29252675 .