Amatu vakances

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Brocēnu novada Būvvaldes vadītāja amatu

Pievienots: 18.07.2017

Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds) arhitekta
specialitātē;
• Būvniecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• Stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana;
• Darba organizācijas un vadības prasmes;
• Prasme strādāt ar biroja programmām Word, Excel un programmu kas balstīta uz DWG formātu, kā arī zināšanas par BIS sistēmu;

• Izpratne par pašvaldības darba organizāciju un dokumentu apriti;

• Labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, strādāt radoši;
• Prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu;
• Teicamas valsts valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:
• Pieņemt, reģistrēt un izskatīt būvniecības pieteikumus un izvērtēt būvprojektus, būvniecības  ieceres;

• Plānot, organizēt, vadīt un atbildēt par būvvaldei noteikto uzdevumu izpildi;
• Administrē vides veidošanas un attīstības procesu Brocēnu novadā;
• Sadarboties ar iestādēm un organizācijām, kas veic plānošanas, būvniecības
uzraudzības funkcijas;
• Gatavot dokumentus izskatīšanai Būvvaldes un pašvaldības Domes sēdēs;
• Savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
• Sagatavo ar būvniecības procesu saistītu dokumentāciju un administratīvos aktus;
• Atbildēt par Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;.

• Nodrošināt dokumentu izskatīšanu, glabāšanu un nodošanu arhīvā.

Piedāvājam:

• Iespējams elastīgs darba grafiks;

• Nepieciešamības gadījumā, dzīvojamās telpas;;
• Sociālās garantijas;
• Mācību iespējas, tajā skaitā daļēju mācību maksas kompensāciju.

Pretendentu pieteikšanās līdz 2017.gada 21.augustam plkst. 16:00.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@broceni.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

 

Darba alga EUR 894,00