Amatu vakances

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Brocēnu novada jauniešu centra "Kopā" jaunatnes lietu speciālista amatu

Brocēnu novada jauniešu centrs „KOPĀ” aicina pieteikties aktīvu, aizrautīgu un radošu pretendentu jaunatnes lietu speciālista amatam. Darbs uz nenoteiktu laiku un pilna laika slodzi.Prasības pretendentiem:-teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;-labas datora lietošanas prasmes;-pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā (t.sk. rakstīšanā);-spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, labas komunikācijas prasmes un izcilas organizatora spējas;-vēlama pieredze līdzīgā amatā vai pasākumu organizēšanā;Galvenie amata pienākumi:-Organizēt un koordinēt darbu ar jauniešiem un pusaudžiem Brocēnu novada jauniešu centrā ’’Kopā’’;-Regulāri plānot pasākumus JC ‘’Kopā’’ apmeklētājiem un ctiem interesentiem;-Konsultēt jauniešus par neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo darbu gan Brocēnu novadā, Latvijā un ārpus tās;-Veicināt jauniešu iesaistīšanos Brocēnu pilsētas un Brocēnu novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs;-Iesaistīties Eiropas brīvprātīgā darba projektā un citos projektos.Pretendentu pieteikšanās līdz 2017.gada 22.septembrim plkst. 16:00.Motivācijas vēstuli un  CV iesniegt elektroniski uz e-pastu: egita.eversone@broceni.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.Uzziņas pa tālruni: + 371 26326607

08.09.2017

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Brocēnu novada pašvaldības jurista amatu Brocēnu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā

Informācija par vakanci: 1 amata vieta, darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Normālais darba laiks. Bruto darba samaksa - 997 EUR Prasības pretendentam: ·         augstākā izglītība tiesību zinātnē; ·         pieredze parādu piedziņas procesu organizēšanā; ·         izpratne par publiskajiem iepirkumiem; ·         augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas; ·         prasme izmantot informācijas tehnoloģijas; spēja organizēt un iekļauties komandā; ·         labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes; stresa noturību saspringtās situācijās; ·         par prioritāti uzskatāma pieredze valsts pārvaldes darbā.   Mēs uzticēsim jums: dokumentu sagatavošanu parādu piedziņas jautājumos; pašvaldības pārstāvību tiesu instancēs parādu piedziņas jautājumos; iepirkumu procedūru uzraudzību; iekšējo normatīvo aktu izstrādi. Piedāvājam: interesantu, radošu un atbildīgu darbu. Pretendentu pieteikšanās līdz 2017. gada 15. septembrim plkst. 16:00 Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@broceni.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV- 3851

28.08.2017

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Brocēnu pilsētas sporta pasākumu organizatora amatu Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļā

Informācija par vakanci: 1 amata vieta, darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Summētais darba laiks - 32 stundas nedēļā. Bruto darba samaksa- 400 EUR Prasības pretendentam:  • Vēlama augstākā izglītība. Priekšroka tiem pretendentiem, kuriem izglītība ir sporta nozarē vai citā ar veselīgu dzīvesveidu saistītā jomā; • Pieredze sporta pasākumu organizēšanā; • B kategorijas autovadītāja apliecība; • augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas; • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas. • spēja organizēt un iekļauties komandā; • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes; • stresa noturību saspringtās situācijās; • par prioritāti uzskatāma pieredze alpīnismā, klinšu kāpšanā vai kalnu tūrismā. Mēs uzticēsim jums: • instruktora pienākumus, vasaras mēnešos, Brocēnu Mežaparka virvju trasē, • organizēt Brocēnu pilsētas sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumus, • nodrošināt ar sporta pasākumu organizēšanu saistītās dokumentācijas sagatavošanu; • sastādīt Brocēnu pilsētā notiekošo sporta pasākumu gada un ikmēneša kalendāros plānus; • apkopot un sagatavot informāciju (preses relīzes un citus materiālus) par Brocēnus pilsētas sporta pasākumiem, sportistu sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm; • organizēt gadskārtējo pasākumu „Brocēnu novada spartakiādi”; • organizēt Brocēnu novada komandas dalībai novada, reģiona un valsts mēroga kompleksajās amatieru sporta sacensībās un noorganizēt šo komandu dalību tajās. Piedāvājam: • interesantu, radošu un atbildīgu darbu. Pretendentu pieteikšanās līdz 2017. gada 6. septembrim plkst. 16:00 Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@broceni.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV- 3851

28.08.2017

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Remtes pagasta pārvaldes sporta pasākumu organizators amatu

Informācija par vakanci: 1 amata vieta, darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Nepilnais darba laiks - 32 stundas nedēļā. Bruto darba samaksa - 352 EUR   Prasības pretendentam: •              Vēlama augstākā profesionālā vai vidējā speciālā; •              Prasme organizēt, sadarboties; •              Spēja patstāvīgi izlemt sporta organizatora kompetencē esošos darbības jautājumus; •              Labas komunikācijas prasmes; •              Spēja veidot un uzturēt ar cilvēkiem pozitīvas attiecības un kontaktus; •              Spēja strādāt komandā; •              Spējas patstāvīgi plānot savu darbu un ievērot termiņus, augsta atbildības sajūta un precizitāte; •              Datorprasmes.   Galvenie darba pienākumi:   •              Piedalīties sporta budžeta tāmju sastādīšanā; •              Organizēt treniņnodarbības Remtes pamatskolas sporta zālē; •              Rīkot sacensības dažādos sporta veidos; •              Rīkot Remtes pagasta sporta svētkus; •              Veicināt Brocēnu novada komandu piedalīšanos dažādos sporta pasākumos; •              Vasaras sezonā uzturēt darba kārtībā sporta laukumu; •              Uzturēt darba kārtībā sporta inventāru; •              Racionāli un saimnieciski izlietot piešķirto finansējumu Remtes pagasta sporta pasākumiem.   Pretendentu pieteikšanās līdz 2017. gada 30. augustam plkst. 17:00 CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: remte@broceni.lv vai Remtes pagasta pārvaldē: “Kantora ēka”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871.

18.08.2017

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Remtes pagasta pārvaldes kapsētu pārziņa amatu

Informācija par vakanci: 1 amata vieta, darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Nepilnais darba laiks - 20 stundas nedēļā. Bruto darba samaksa - 195 EUR   Prasības pretendentam: •              Vidējā izglītība, speciālā vai arodizglītība un profesionālie kursi; •              Labas komunikācijas prasmes; •              Spēja veidot un uzturēt ar cilvēkiem pozitīvas attiecības un kontaktus; •              Spēja strādāt komandā; •              Spējas patstāvīgi plānot savu darbu un ievērot termiņus, augsta atbildības sajūta un precizitāte; •              Datorprasmes, lai veiktu kapsētu grāmatu ierakstus un apbedījumu reģistrāciju.   Galvenie darba pienākumi:   •              Veikt zāles nopļaušanu vismaz 3 reizes gadā; •              Regulāri tīru kapu celiņu uzturēšana; •              Pavasarī un rudenī veikt lapu nogrābšanu pārējā kapu teritorijā, izņemot kapu kopiņas, kurām ir piederīgie; •              Kārtot un saglabāt kapsētas lietvedības dokumentāciju; •              Pavasaros organizēt kapu sakopšanas talku, aicinot palīgā piederīgos; •              Plānot kapsētu darbu; •              Uzskaitīt un saglabāt kapsētas materiālās vērtības; •              Nospraust, uzmērīt un ierādīt kapa vietu, to precīzi uzskaitīt un reģistrēt; •              Kontrolēt kapsētas teritorijas un tai pieguļošo teritoriju kopšanu un tīrību.   Pretendentu pieteikšanās līdz 2017. gada 30. augustam plkst. 17:00 CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: remte@broceni.lv vai Remtes pagasta pārvaldē: “Kantora ēka”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871.

18.08.2017