Amatu vakances

Brocēnu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto projektu speciālista amatu

Brocēnu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto projektu speciālista amatu Brocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļā   Informācija par vakanci: 1 amata vieta, darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Normālais darba laiks - 40 stundas nedēļā. Bruto darba samaksa– 850 EUR. Galvenie darba pienākumi: nodrošināt finansējuma piesaisti novada attīstības un sadarbības projektiem; izstrādāt projektu pieteikumus; organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības projektu īstenošanu; piedalīties novada attīstības plānošanā un attīstības dokumentu sagatavošanā. Prasības pretendentam: augstākā izglītība (bakalaura grāds vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība); vismaz 3 gadu pieredze projektu aktivitāšu ieviešanā; pieredze ES struktūrfondu projektu sagatavošanā un īstenošanā pašvaldības vai valsts iestādē; pieredze Eiropas Sociālā fonda un programmas “Erasmus+” projektu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību; izpratne par  publiskajiem iepirkumiem, kā arī finanšu un grāmatvedības jautājumiem; spējas patstāvīgi plānot savu darbu un ievērot termiņus, augsta atbildības sajūta un precizitāte; izpratne par pašvaldības darba organizāciju; lieliskas saskarsmes prasmes, prezentācijas iemaņas, spēja strādāt komandā un pozitīva attieksme; teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas.   Pretendentu pieteikšanās līdz 2017. gada 19.aprīlim plkst. 16:00. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@broceni.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres ielā 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851.  

23.03.2017

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Brocēnu pilsētas sporta pasākumu organizatora amatu

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Brocēnu pilsētas sporta pasākumu organizatora amatu Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļā   Informācija par vakanci: 1 amata vieta, darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Summētais darba laiks - 32 stundas nedēļā. Bruto darba samaksa- 400 EUR Prasības pretendentam: •         Vēlama augstākā izglītība. Priekšroka tiem pretendentiem, kuriem izglītība ir sporta nozarē vai citā ar veselīgu dzīvesveidu saistītā jomā; •         Pieredze sporta pasākumu organizēšanā; •         B kategorijas autovadītāja apliecība; •         augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas; •         prasme izmantot informācijas tehnoloģijas. •         spēja organizēt un iekļauties komandā; •         labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes; •         stresa noturību saspringtās situācijās; •         par prioritāti uzskatāma pieredze alpīnismā, klinšu kāpšanā vai kalnu tūrismā. Mēs uzticēsim jums: instruktora pienākumus, vasaras mēnešos, Brocēnu Mežaparka virvju trasē, organizēt Brocēnu pilsētas sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumus, nodrošināt ar sporta pasākumu organizēšanu saistītās dokumentācijas sagatavošanu; sastādīt Brocēnu pilsētā notiekošo sporta pasākumu gada un ikmēneša kalendāros plānus; apkopot un sagatavot informāciju (preses relīzes un citus materiālus) par Brocēnus pilsētas sporta pasākumiem, sportistu sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm; organizēt gadskārtējo pasākumu „Brocēnu novada spartakiādi”; organizēt Brocēnu novada komandas dalībai novada, reģiona un valsts mēroga kompleksajās amatieru sporta sacensībās un noorganizēt šo komandu dalību tajās. Piedāvājam: interesantu, radošu un atbildīgu darbu. Pretendentu pieteikšanās līdz 2017. gada 18. aprīlim plkst. 16:00 Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@broceni.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV- 3851  

23.03.2017

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Brocēnu novada Būvvaldes vadītāja amatu

Prasības pretendentam: • Augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds) arhitekta specialitātē; • Būvniecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana; • Stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana; • Darba organizācijas un vadības prasmes; • Prasme strādāt ar biroja programmām Word, Excel un programmu kas balstīta uz DWG formātu, kā arī zināšanas par BIS sistēmu; • Izpratne par pašvaldības darba organizāciju un dokumentu apriti; • Labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, strādāt radoši; • Prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu; • Teicamas valsts valodas zināšanas. Galvenie amata pienākumi: • Pieņemt, reģistrēt un izskatīt būvniecības pieteikumus un izvērtēt būvprojektus, būvniecības  ieceres; • Plānot, organizēt, vadīt un atbildēt par būvvaldei noteikto uzdevumu izpildi; • Administrē vides veidošanas un attīstības procesu Brocēnu novadā; • Sadarboties ar iestādēm un organizācijām, kas veic plānošanas, būvniecības uzraudzības funkcijas; • Gatavot dokumentus izskatīšanai Būvvaldes un pašvaldības Domes sēdēs; • Savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem; • Sagatavo ar būvniecības procesu saistītu dokumentāciju un administratīvos aktus; • Atbildēt par Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;. • Nodrošināt dokumentu izskatīšanu, glabāšanu un nodošanu arhīvā. Pretendentu pieteikšanās līdz 2017.gada 21.aprīlim plkst. 16:00. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@broceni.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851. Atalgojums EUR 894,00

23.03.2017