Jaunumi

Uzsākti būvdarbi, lai ierīkotu pastaigu taku gar Cieceres ezeru

Pievienots: 01.12.2017

Š.g. 28.novembrī ir uzsākti būvdarbi, lai ierīkotu pastaigu taku gar Cieceres ezeru

Pasūtītājs: Brocēnu novada pašvaldība

Būvdarbus veic: SIA "ASEG".

Projektā paredzēts pa Cieceres ezera dienvidu krasta līniju 540 metru garā posmā izbūvēt 1,5 metrus platu grants šķembu maisījuma seguma gājēju celiņu. Visā celiņa trases garumā paredzēts sakārtot arī lietus ūdens novadīšanas grāvju un caurteku sistēmu, ierīkot celiņa apgaismojumu, izveidot atpūtas vietas, uzstādot atkritumu urnas, soliņus, piknika galdiņus, koka konstrukcijas tiltiņu un skatlaukumu, kas uzlabos pilsētas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām gan vizuāli, gan funkcionāli un nodrošinās ērtu un drošu pārvietošanos gan velobraucējam, gan gājējam.

UZMANĪBU!!!

Informācija Brocēnu iedzīvotājiem. Lūdzam būvdarbu teritoriju (Brocēnu novada pašvaldības zemi) atbrīvot no nelikumīgi novietotajām metāla būvēm ("būdiņām") - skatīt attēlus. Parūpējieties arī par savu laivu pārvietošanu, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem būvdarbu laikā. Lūdzu informējiet savus radus, draugus, kaimiņus, kam varētu piederēt šīs lietas.