Jaunumi

Paziņojums

Pievienots: 14.02.2018

Tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanai Brocēnu novadā („Dūmiņi”, kad. Nr. 84050010033, un „Brikšņi”, kad. Nr. 84050010037).
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Viduskurzemes AAO”, reģ. Nr.58503015521, adrese: „Vibsteri”, Remtes pagasts, LV-3871, Brocēnu novads). Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) 2016. gada 3. oktobrī pieņēmis lēmumu Nr.261 par IVN procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai. IVN ziņojumu sagatavojusi SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2-406, Rīga, LV-1010, tālr.: 29209717, reģ. Nr. 40003403888). 2018. gada 9. februārī VPVB ir iesniegta ziņojuma aktuālā versija.
IVN ziņojums ir pieejams:
• Brocēnu novada pašvaldībā (Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851),
• internetā www.eirokonsultants.lv/Dumini.
Kontakttālrunis 29277744