Jaunumi

Par meža apsaimniekošanas plāna publiskās daļas aktualizāciju

Pievienots: 10.04.2017

Par meža apsaimniekošanas plāna publiskās daļas aktualizāciju                                                                                                                                    
Informējam, ka AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā AS LVM) Dienvidkurzemes reģions ir aktualizējis meža apsaimniekošanas plāna publisko daļu 2015.-2019.gadam. Veiktās izmaiņas norādītas 8. pielikumā „MAP publiskās daļas izmaiņas Dienvidkurzemes reģionā”.
Ar minēto dokumentu var iepazīties AS LVM interneta mājas lapā:
www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2220-dienvidkurzemes-meza-apsaimniekosanas-plani
Ja Jums ir priekšlikumi vai ieteikumi, lūdzam tos iesūtīt līdz 11. maijam  AS LVM Dienvidkurzemes reģiona klientu centrs - „Boju muzejs”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456 vai e-pastu: d.gutmane@lvm.lv

Ar cieņu,
meža apsaimniekošanas plānošanas
vadītāja D.Gūtmane