Jaunumi

Par ietekmes uz vidi novērtējuma apspriešana

Pievienots: 21.07.2017

PAZIŅOJUMS
Tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) azbesta un azbestu saturošu  (bīstamo)  un  inerto  atkritumu  poligona  “Dūmiņi”  darbības paplašināšanai  Brocēnu  novadā  („Dūmiņi”,  kad. Nr. 8
4050010033,  un „Brikšņi”, kad. Nr. 84050010037). Paredzētās  darbības  ierosinātājs  ir  SIA  „Viduskurzemes  AAO”, reģ. Nr.58503015521,  adrese:  „Vibsteri”,  Remtes  pagasts,  LV-3871,
Brocēnu novads). Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) 2016. gada 3. oktobrī  pieņēmis  lēmumu  Nr.261  par  IVN  procedūras  piemērošanu paredzētajai darbībai. IVN ziņojumu sagatavojusi SIA “Eirokonsultants”
(Elizabetes  iela  2-406,  Rīga,  LV-1010,  tālr.:  29209717,  reģ.  Nr. 40003403888) 2017. gada 21. jūlijā.
IVN ziņojums ir pieejams:
•Brocēnu  novada  pašvaldībā  (Lielcieceres  iela  3,  Brocēni, LV-3851),
•internetā www.eirokonsultants.lv/Dumini
.Līdz  2017.  gada  21.  augustam  var  sūtīt  rakstiskus  priekšlikumus par  to  VPVB  (Rūpniecības  iela  23,  LV-1045,  Rīga,  67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv).
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks 2017. gada 3. augustā
plkst. 12.00 Brocēnu novada pašvaldības 3. stāva sēžu zālē. Kontakttālrunis 29277744