Jaunumi

Aizvadīts ceturtais Latvijas skolu jauniešu Kultūras kanona konkurss

11. martā Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā Zirgu pasts Brocēnu vidusskolas jauniešu komanda radīja oriģinālu, dziļi personisku un emocionālu skatuves performanci. Tajā atklājās konkursa finālistu zināšanas, interpretācijas prasmes, ekspresija un spēja saskatīt Raiņa un Aspazijas radošā mantojuma izpausmes pašu ikdienā.  Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar LR Kultūras ministriju jau ceturto gadu organizē Latvijas Kultūras kanona konkursu skolu jauniešiem, kas šogad tika aizvadīts Raiņa un Aspazijas zīmē - „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos". Konkursa pirmajā (reģionālajā) kārtā novembrī uzvarējaBrocēnu vidusskola, Baldones vidusskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres tehnikums un Brocēnu vidusskola.  Brocēnu vidusskolas skolēni Marta Milta, Karīna Voitova, Amanda Dombrovska, Alvīne Paštore, Rolands Šakals un skolotāja Inta Muižarāja līdz šī gada martam strādāja gan patstāvīgi, gan radošajā darbnīcā kopā ar LKA skatuves mākslas profesionāļiem un sagatavoja iedvesmojošu skatuves mākslas performanci, kurā apliecināja savas Raiņa vai Aspazijas jaunrades idejas interpretācijas. 17.martā Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu Pasts notika konkursa fināls, kurā jaunieši savu radošo meklējumu rezultātus  demonstrēja  konkursa žūrijai un skatītājiem. Konkursa žūrijā bija: Ilmārs Latkovskis, Lolita Rūsiņa, Dace Vilne, Spodra Austruma, Zane Šiliņa Ineta Kivle, Jānis Siliņš, Anete Agneta Krišjanova un Elmārs Seņkovs.  Konkursa fināla komanda pārsteidza ar dziļi personisku, savu, oriģinālu, laikmetīgu skatījumu uz Raiņa un Aspazijas jaunradi, kā arī, ar ekspresīvām, tēlainām pašizpausmes formām, tāpēc žūrija visas konkursa fināla komandas apbalvoja ar pirmās vietas diplomiem, kā arī Brocēnu vidusskolas komandai piešķīra nomināciju „Par labāko vērtību komunikāciju un izpēti ”, kā arī laikraksta „IR” un Valsts Izglītības satura centra specbalvu. Konkursantu performances drīz būs pieejamas Latvijas Kultūras kanona facebook lapā (https://www.facebook.com/kulturaskanons/?fref=ts) .  Paldies visiem! Jau tagad plānojam, no kāda skata punkta Kultūras kanonu visi kopā pētīsim piektajā, 2016./2017.gada konkursā, kad būsim pie Latvijas simtgades sliekšņa!  Konkursu organizē Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Valsts izglītības satura centru.

24.03.2016

Blīdenes kultūras namā „Saldus Sadancis” pulcē 13 kolektīvus

Šī gada 19.martā, kad gandrīz iesācies pavasaris, bet sniegs sasnidzis biezā kārtā, Blīdenes kultūras nama skatuvi ierībināja kupls pulks dejotāju. Saldus apriņķī no Brocēnu un Saldus novada  uz „Saldus Sadanci” ieradās 13 kolektīvi, kuri atrādīja katrs 3 dejas- divas izvēlētas, bet vienu izlozēja, lai labāk sagatavotos deju skatei, kura notiks 9.aprīlī Blīdenes kultūras namā, bet 18. jūnijā deju kolektīvu lielākais notikums būs Kurzemes novada deju svētki, kuri notiks Liepājā. Koncertā dejoja Saldus profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Rota”, vadītāja Jeļena Tarasova, Blīdenes jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Sanita Šampiņa Bergmane, Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Puzurs”, vadītāja Laine Liepa, Lutrinu pagasta jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Jeļena Tarasova, Saldus BJC jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Sandra Laure un Ilze Sīle, Druvas kultūras nama kolektīvs „Druvas seniori”, vadītāja Diāna Einmane, Blīdenes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs ‘Leti” , vadītāja Lāsma Krama,, Tautas deju ansamblis „Kursa”, vadītāja Inese Buša, Novadnieku pagasta deju kopa „Sadancis”, vadītājs Dzintars Kaksis,Jaunauces pagasta deju kopa, vadītāja Inguna Balcere, Brocēnu kultūras un izglītības centra vidējās paaudzes deju kolektīvs , vadītaja Mara Krūmiņa, Druvas kultūras nama vidējas paaudzes deju kolektīvs „Druva”, vadītāja Agita Skrebele un Deju kopa „Bandava”, vadītāja Santa Laurinoviča. Pēc koncerta dejotāji izdejojās jautrā ballītē, kuru spēlēja Andris Priedītis ar itāļu kolēģi Massimo Suma no Ogres , kurš dziedāja dziesmas Itāļu valodā. L.Neilande Brocēnu novada, Blīdenes pagasta  kultūras vadītāja T:  26370815 E: blidene.kultura@broceni.lv www.broceni.lv

22.03.2016

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzmē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem – 19 Kurzemes pašvaldībām, tai skaitā Brocēnu novada pašvaldību, VSAC “Kurzeme” un 4 bērnu namiem. Projekta “Kurzeme visiem” finansējums un tā ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.   16.03.2016. Kuldīgā notika visu DI virzībā Kurzemē iesaistīto partneru tikšanās, pulcējot 45 dalībniekus no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Grobiņas, Kuldīgas, Liepājas, Mērsraga, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām, kuras pamatā pārstāvēja sociālo dienestu, bet līdzi darbojās arī citi pašvaldību darbinieki. No valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) "Kurzeme" piedalījās vadības pārstāvji un tā 6 filiāļu - Aizvīķi", "Dundaga", "Gudenieki", "Ilģi", "Liepāja", "Veģi”- darbinieki, bet bērnu aprūpes iestādes (BSAC) pārstāvēja vadība vai darbinieki no Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnu nama, Talsu novada Strazdes bērnu nama, Ventspils pilsētas sociālās aprūpes nama "Selga” un Ventspils novada bērnu nama "Stikli".  Līdzi darbojās arī Vaiņodes internātpamatskolas pārstāvis.   Tikšanās laikā tika sniegta pamatinformācija par DI procesu, par projektu un tā mērķgrupām, ESF līdzfinansējuma ietvaros paredzētajām aktivitātēm un 2016.gada darbiem.   Deinstucionalizācijas un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzētās aktivitātes būs pieejamas šādām iedzīvotāju grupām: ·   pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kurām ir I un II grupas invaliditāte un, kuras šobrīd dzīvo VSAC vai, kuras potenciāli varētu nonākt VSAC; ·   bērniem līdz 18.g.v., kuri atrodas bērnu namos jeb ārpusģimenes aprūpes institūcijās; ·   bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm; ·   potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.   Galvenais 2016. gada uzdevums deinstucionalizācijas ietvaros Kurzemē ir izvērtēt mērķgrupu vajadzības un vēlmes, un tā rezultātā izstrādāt katram individuālu atbalsta plānu. Balstoties uz mērķgrupas vajadzību un nepieciešamā atbalsta izvērtējumu un esošās situācijas pašvaldībās analīzi, līdz gada beigām paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona kopējo deinstucionalizācijas plānu, kā arī visu Kurzemē esošo BSAC reorganizācijas plānus. Labklājības ministrija DI ietvaros Kurzemē ir plānojusi reorganizēt arī vienu no 6 VSAC “Kurzeme" filiālēm, konkrēto filiāli paziņojot līdz 31.martam.   Pēc reģionālā DI plāna izstrādes, tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot Eiropas Reģionaļās attīstības fonda (ERAF) pieejamo finansējumu pašvaldībām infrastruktūras un jaunu pakalpojumu izveidei. Tādējādi plānots palīdzēt tām personām ar GRT, kuras vēlēsies uzsākt patstāvīgāku dzīvi ārpus ilgstošas aprūpes iestādēm, un bērniem BSAC, pārveidojot tos par ģimeniskai videi pietuvinātiem.  Tiek plānots personām ar GRT nodrošināt tādus nepieciešamos sabiedrībā balstītos pakalpojumus, kā aprūpe mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus. Ja nepieciešamas tiks sniegts atbalsts vai konsultācijas individuāli vai grupās. Savukārt, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem būs nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, piemēram, konsultāciju veidā un cita veida atbalsta pakalpojumi, piemēram, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz 4 gadu vecumam un “atelpas brīža” pakalpojums.   Jau šobrīd pašvaldības, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumus projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā, var piedāvāt aprūpes pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu līdz 50h nedēļā, bet "atelpas brīža" pakalpojums tiek piedāvāts bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm. Tā būtība ir piedāvāt īslaicīgu – līdz 30 dienām gadā - aprūpi jebkura vecuma bērnam ar invaliditāti un palīdzību ģimenei, kurai darba vai citu apstākļu dēļ (piemēram, komandējums, bēres) ir jādodas izbraukumā. Aprūpes un „atelpas brīža” pakalpojumus var pieprasīt pašvaldības sociālajā dienestā, kas atbilstoši individuālajai situācijai un saskaņojot ar Kurzemes plānošanas reģionu, to piešķirs un organizēs tā sniegšanu.   Klātesošie tika detalizētāk iepazīstināti ar 2016. gada apjomīgākās aktivitātes – mērķgrupu vajadzību izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu izstrādes - organizēšanu. Šobrīd norit darbs pie iepirkuma sagatvošanas izvērtēšanas īstenotāju atlasei. Tiek plānots, ka izvērtēšanas process un individuālo atbalsta planu izstrāde sāksies vasaras vidū. Paredzēts, ka Kurzemē tiks izvērtētas kopumā 956 personas, no kurām 193 būs bērnu namu bērni, 416 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 347 personas ar garīga rakstura traucējumiem.   Partneri vienojās, ka salīdzinoši vienkāršāk būs apzināt izvērtējamās personas ar GRT, kas dzīvo VSAC un izteiks vēlmi pāriet dzīvot pašvaldībā. Krietni sarežģītāk ir apzināt izvērtējamos bērnus ar FT un to ģimenes, jo nedz valstī, nedz pašvaldībās neeksistē šīs mērķgrupas uzskaite un kontaktinformācija. Kā viens no risinājumiem tika izvēlēta iespēja sadarboties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un medijiem. Pēc vajadzību un ģimenes situācijas izvērtēšanas un individuālā atbalsta plāna izstrādes, bērni ar FT un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā noteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas. Jāuzsver, ka atbalstu varēs saņemt arī bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes,  piemēram, tie var būt psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija vai izglītojošas atbalsta grupas.   Tikšanās noslēgumā visiem projekta partneriem tika piedāvāta iespēja - aicināt projekta “Kurzeme visiem” vadības grupas pārstāvjus uz pašvaldībām un iestādēm, lai detalizētāk pārrunātu neskaidros DI procesa un projekta ieviešanas jautājumus, tostarp pieaicinot darbiniekus un/vai mērķa grupu. KPR pārstāvji atzina, ka būtu vēlama savlaicīga tikšanās ar VSAC dzīvojošajām personām ar GRT, lai tās sagatavotu gaidāmajam izvērtēšanas procesam un informētu par plānotajiem jaunajiem pakalpojumiem.   Projektu "Kurzeme visiem", līg.nr. (projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004., finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts.     Vairāk par deinstucionalizāciju Kurzemē un projektu “Kurzeme visiem”: Inga Kalniņa, projekta vadītāja Tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv   Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa        projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste        m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv

21.03.2016