Jaunumi

MKPC Dienvidkurzeme, Seminārs "Meža vērtību inventarizācija. Izmaiņas Noteikumos par ES finansējuma piesaisti mežiem"

Pievienots: 29.06.2017

SIA ‘’Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs’’

MKPC Dienvidkurzeme, Seminārs

Semināra nosaukums: Meža vērtību inventarizācija. Izmaiņas Noteikumos par ES finansējuma piesaisti mežiem.

Norises vieta: Brocēnu novads, Brocēnu novada kultūras un izglītības mazā zāle

Datums: 13.07.2017

Programma/Lektoru uzskaites lapa

Laiks

Stundas

Saturs

Lektors

10:00-11:00

01:00

Izmaiņas Noteikumos par ES finansējuma piesaisti mežiem

Alda Velvere,

Mežsaimniecība

11:00-12:00

01:00

Kas ir meža biotopi, kādos mežos tie atrodami. Biotopu iedalījums

Alda Velvere,

Mežsaimniecība

12:00-13:00

01:00

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija- kā tas skars privātos meža īpašniekus. Īpašnieku tiesības un atbildība.

Alda Velvere,

Mežsaimniecība

Pasākuma lekciju ilgums

03:00