Jaunumi

LEADER projekti Brocēnos

Pievienots: 19.04.2017

Brocēnos aktīva rosība!
Tiek realizēti projekti:
Skeitparka izveide Brocēnos (Nr. 16-02-AL06-A019.2201-000007)
Virvju parka izveide Brocēnu Mežaparkā (Nr. 16-02-AL06-A019.2201-000010)
Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos (16-02-AL06-A019.2201-000006)
Projektus finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Brocēnu novada pašvaldība.