Jaunumi

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ziņojums - KLIMATA PĀRMAIŅU SCENĀRIJI LATVIJAI

Pievienots: 08.03.2017

Valsts SIA ''Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs'' informē, ka 2017. gada 1.martā tika publicēts ziņojums ''Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijā'' un interaktīvs klimata pārmaiņu analīzes rīks.

Ziņojumā ''Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijā'' ir iespējams iepazīties ar LVĢMC sadarbībā ar Somijas Meteoroloģijas institūtu izstrādāto klimata pārmaiņu scenāriju Latvijai līdz 2100. gadam rezultātiem, tādejādi šī pētījuma rezultāti sniedz informāciju, kas var kalpot par pamatu ar klimata pārmaiņām saistīto risku novēršanā visās tautsaimniecības nozarēs Latvijā.

Saite uz ziņojumu: http://www2.meteo.lv/klimatariks/zinojums.pdf