Jaunumi

Konkurss “Sējējs 2017”

Pievienots: 31.03.2017

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19. panta pirmo daļu, lai nodrošinātu konkursa “Sējējs” norisi 2017. gadā, apstiprināt:

1.konkursa “Sējējs 2017” nolikumu (Initiates file download1. pielikums);

2.konkursa dalībnieku vērtēšanas kritērijus šādās konkursa nominācijās:

  2.1. “Gada lauku saimniecība” (Initiates file download2. pielikums);

  2.2. “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” (Initiates file download3. pielikums);

  2.3. “Ģimene lauku sētā” (Initiates file download4. pielikums);

  2.4. “Jaunais veiksmīgais zemnieks” (Initiates file download5. pielikums);

  2.5. “Bioloģiskā lauku saimniecība” (Initiates file download6. pielikums);

  2.6. “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” (Initiates file download7. pielikums);

  2.7. “Rītdienas sējējs – mazpulks” (Initiates file download8. pielikums);

  2.8. “Zinātne praksē, inovācijas” (Initiates file download9. pielikums). 

3. konkursa pieteikuma veidlapas konkursa nominācijās:

  3.1. “Gada lauku saimniecība” (Initiates file download10. pielikums);

  3.2. “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” (Initiates file download11. pielikums);

  3.3. “Ģimene lauku sētā” (Initiates file download12. pielikums);

  3.4. “Jaunais veiksmīgais zemnieks” (Initiates file download13. pielikums);

  3.5. “Bioloģiskā lauku saimniecība” (Initiates file download14. pielikums);

  3.6. “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” (Initiates file download15. pielikums).

  3.7. “Rītdienas Sējējs – mazpulks” (Initiates file download16. pielikums).