Jaunumi

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā

Pievienots: 11.04.2017

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā. 

10. aprīlī notika nodarbības „Mērķu plānošana” Brocēnu vidusskolas 9.klašu un Blīdenes pamatskolas 7., 8., 9.klašu skolēniem. Nodarbību laikā dalībnieki uzzināja, kā atrast savu dzīves aicinājumu; kā pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju, kā vislabāk sevi noskaņot, lai sasniegtu mērķus un raisītos domas par nākotni; kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi un domāt labas domas. Kā arī iepazinās ar mērķu plānošanas pamatprincipiem. Noslēgumā bija radošs darbs ar nākotnes profesijas izvēli – savu mērķu karti, kas bija individuāls darbs klasē – skolēni izvirzīja konkrētu mērķi un izplānoja, kādi ir galvenā mērķa apakšmērķi un aktivitātes jau šodien, lai sasniegtu iecerēto. Radošās nodarbības laikā tika atvēlēts laiks katram skolēnam individuāli. Nodarbību vadīja licenzētās Brajena Meina programmas lektore Dace Briede-Zālīte no biedrības „Jauniešu akadēmija „Pacelt pasauli””.

Pasākumi notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja 

Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants