Jaunumi

“Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā!”

Pievienots: 16.02.2017

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra uzsākusi ilgtermiņa projektu “Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā!”. Brocēnu novada pašvaldība ir viena no septiņām Latvijas pašvaldībām, kura piedalās šajā projektā, lai veidotu stratēģisku un ilgtermiņa jaunatnes politiku novadā.

Projekta mērķis ir uzlabot jaunatnes darba kvalitāti pašvaldībās, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Projektā piedalās 20 Eiropas valstu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Nacionālās aģentūras. Tā ietvaros notiks dažādas aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā.

Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts pašvaldībām, ņemot vērā to vajadzības:

  • individuālās attīstības stratēģijas un darba plāna izveide darba ar jaunatni kvalitātes celšanai;
  • grupu un individuālās tikšanās;
  • regulārs mentorings un konsultācijas darba plāna realizācijas laikā;
  • iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās apmācībās un konferencēs;
  • pieredzes braucieni Latvijā un Eiropā;
  • atbalsts "Erasmus+: Jaunatne darbībā" esošo rīku darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā.

Pirmā projekta aktivitāte notika 16., 17. februārī, kur jaunatnes jomas pašvaldību pārstāvji tikās divu dienu apmācībās Rāmavas muižā, lai uzsāktu projekta darbību.  Tika izveidots stratēģiskais plāns turpmākajam darbam. Brocēnu novada pašvaldība, kā savu mērķi izvirzīja: veicināt jauniešu līdzdalību un aktivitāti Brocēnu novadā.  Pašvaldību pārstāvēja jaunatnes lietu speciāliste Aneta Rulle un jauniešu centra “Kopā” vadītajā Egita Eversone.