Jaunumi

Brocēnu tirgus atklāšana!

Pievienots: 09.08.2017

9. augustā, plkst. 10:00 tika atklāts Brocēnu tirgus.
Projekts “Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos”, Nr. 16-02-AL02-A019.2201-000006.

Oficiālais projekta īstenošanas laiks no 08.08.2016. – 29.12.2017.
Būvprojekta izstrādātājs un autoruzraudzība: SIA “ACB Projekts”, Juris Krupinskis no Tukuma
Būvuzraudzība: SIA “Ziemeļu patvērums”, Normunds Ozoliņš no Saldus
Būvnieks/ ģenerāluzņēmējs: SIA “ASEG” (Brocēnu novads, Emburga), valdes priekšsēdētājs Aigars Siliņš, atbildīgais būvdarbu vadītājs Andris Alksnis, darbu vadītājs Uģis Grīvs. Apakšuzņēmēji SIA “EL.Serviss” un “I-SANTEX” no Saldus.
Kopējās projekta izmaksas: 125 937,69 euro, kur 45 000 euro ELFLA (LEADER projekts), 50 000 euro valsts mērķdotācija.