Jaunumi

Brocēnu novada domē notika dabas lieguma „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme

Pievienots: 21.04.2017

21. aprīlī plkst. 11:00 Brocēnu novada domē notika dabas lieguma „Baltezera purvs”
dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme.
Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar dabas lieguma
„Baltezera purvs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas
aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem,
plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna
izstrādē.