Jaunumi

Apmaiņas projekta "Lets go out'' plānošanas vizīte

Pievienots: 19.07.2017

No 8. – 10.jūlijam Brocēnos norisinājās iepriekšējās plānošanas vizīte jauniešu apmaiņas projektam “Lets go out”. Iepriekšējās plānošanas vizītes mērķis bija satikt projekta partnerus personīgi, precizēt projekta programmu, iepazīties ar projekta norises vietām,  pārrunāt atbildību sadali, sniegt partneriem nepieciešamo informāciju, lai viņi spētu sagatavot apmaiņas dalībniekus. Pats jauniešu apmaiņas projekts notiks no 21.augusta līdz 29.augustam. Iepriekšējās plānošanas vizītes laikā dalībnieki apmeklēja galvenās plānotās projekta norises vietas -  atpūtas bāzi Zvejnieki, kā arī Brocēnu Gaisa trasi un  pludmali, kur plānojam organizēt projekta noslēguma pasākumu – āra aktivitāšu prezentāciju vietējiem iedzīvotājiem -  28. augustā.
“Lets go out!” ir Jauniešu apmaiņas projekts programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā ” ietvaros, kuru realizē  Saldus jauniešu dome  “Es un mēs” sadarbībā ar  Brocēnu novada pašvaldību un Brocēnu novada Jauniešu centru “Kopā”.
Projekta mērķis -   dot iespēju jauniešiem starptautiskā vidē  iepazīt dažādas āra aktivitātes  un, balstoties uz  personisko pieredzi un kopīgi piedzīvoto, veidot priekšstatu un izpratni par āra aktivitātēm kā iespējamo veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu.  .
Projektu realizē partneri no Latvijas, Spānijas, Jordānijas un Tunisijas lai dotu iespēju jauniešiem kopīgi piedzīvot, pašiem vadīt un pēc tam popularizēt dažādās āra aktivitātes. Projekta dalībnieki būs 24 jaunieši vecumā no 17 – 27 gadiem.  Jauniešu apmaiņas projekta aktivitātes notiks arī ar vietējiem jauniešiem  un tas veicinās tieši iesaistīto jauniešu interesi par āra aktivitātēm, starptautisko sadarbību un projektiem.


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Informāciju sagatavoja Rudīte Muraševa, projekta vadītāja