Jaunumi

Baisā spoku nakts Brocēnu gaisa takās

"Es eju naktī, un nekas nav tik viegli kā atrast ceļu naktī. Es paļaujos uz savām kājām, es paļaujos uz savām acīm – man nav cita, uz ko paļauties tumsā un naktī. Kas ir diena? Tā ir citu cilvēku pieredze. Ceļš ir citu cilvēku pieredze un takas. Bet naktī ir mana pieredze un tikai mans ceļš." Šis vasaras piedeja sestdienā 26.augustā norisinājās pirmā Baisa Spoku nakts Brocēnu Gaisa takās. Pasākuma mērķis: Dot iespēju atklāt sevi, labi pavadīt laiku un aktīvi atpūsties Brocēnu Gaisa takās. Pasākuma uzdevumi:• Jautri un interesanti pavadīt brīvo laiku ar lieliskiem piedzīvojumiem un uzdevumiem.• Sekmēt jauniešu un pieaugušo interesi par aktīvu atpūtu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu, kā arī dot nepieciešamo informāciju par veselības stāvokļa uzlabošanu, kas ir aktuāla visām paaudzēm.• Noteikt aktīvākās un sportiskākās pasākuma dalībniekus.Pasākumā piedalījās 88 dalībnieki no Brocēniem, Saldus, Gardenes un Daugavpils. Jaunieši ne tikai priecājās par iespēju izkustēties, bet arī labprāt dibināja jaunus kontaktus. Organizatoriem ir liels prieks, ka visi bija ļoti drosmīgi un varēja manīt šo kopības sajūtu darot visiem kopā lietas, kas atšķiras no ikdienas rutīnas.Pasākuma organizatore Olga Čekstere izsaka "milzīgu" paldies visiem dalībniekiem, kas atbalstīja un piedalījās pasākumā! Paldies pasākuma “baidītājiem”. Lielu paldies gribētu izteikt ari Raitim Plaukam par burvīgo fotosesiju pasākuma laikā. Informāciju sagatavoja Olga Čektere, pasākuma organizatore

26.08.2017

ESF projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" Nr. 8.5.1.0/16/I/001

ESF projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" Nr. 8.5.1.0/16/I/001Mērķis:Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Sadarbības partneri:Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums) Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augustsAtbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmāsPROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:1. Darba  vidē  balstītu  mācību  īstenošana profesionālajā  izglītībā – uzņēmumā  un  pie amata meistara: Fiksēto izmaksu segšana– līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret  nelaimes  gadījumiem,  civiltiesiskā  apdrošināšana,  individuālie  aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);Mainīgo izmaksu segšana– līdz 70  EUR mēnesī uz vienu audzēkni- 100 izglītojamiem gadā (transports un dienesta viesnīca); Kompensācija uzņēmējam par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam– līdz 224.48 EUR mēnesī (1.22 euro/h par 1 audz./mēn.);Kompensācija PII par DVB mācību iesaistītā viena izglītojamā izdevuma pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu- līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā. 2. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā   vai   sadarbībā   ar  uzņēmēju   profesionālās   vidējās   izglītības   un arodizglītības programmu apguvē:Fiksēto izmaksu segšana– līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā  (apdrošināšana  pret  nelaimes  gadījumiem,  civiltiesiskā  apdrošināšana,  individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);Mainīgo izmaksu segšana– līdz 80  EUR  mācību  gadā  vienam  izglītojamam  (transports  un dienesta viesnīca);Kompensācija  uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses un prakstisko mācību nodrošināšanu – līdz 120 EUR apmērā uz vienu praktikantu vienā iesaistes reizē (14.22 eur/kalendārā ned.)Kompensācija PII par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājuma veikšanu - līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā. Kontaktinformācija: Projekta vadītāja: Jolanta Vjakse, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv, 29471150DVB apakšprojekta vadītāja: Sanita Bērziņa, e-pasts:sanita.berzina@lddk.lv, 22338862Prakšu apakšprojekta vadītājs: Andrejs Bušenko, e-pasts:andrejs.busenko@lddk.lv, 28347877

24.08.2017

Pastāsti, kas Tev Latvijā dārgs! Tava fotogrāfija vai komentārs kļūs par daļu no īpašas Latvijas dabas bagātību deklarācijas.

Aicinām Brocēnu novadu piedalīties projektā “Latvijas dabas bagātības”. Projekta ietvaros Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti saplūst fotogrāfijā ar savām īpašajām vietām Latvijas dabā vai arī pastāstīt par to, ko viņiem nozīmē Latvijas dabas bagātības.Priecāsimies, ja projektā piedalīsies arī Brocēnu novada iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi. Projekta dalībniekiem ir jānofotografējas savā mīļākajā vietā Latvijas dabā, tajā nomaskējoties un ar to pēc iespējas labāk saplūstot.  Fotogrāfiju piemērus var aplūkot projekta mājaslapā: http://www.dabasbagatibas.lv/ Visas iesūtītās dabas bagātības tiks apkopotas īpašā Latvijas simtgades dabas deklarācijā. Jums ir iespēja ar saviem attēliem starp Latvijas dabas bagātībām iekļaut arī Brocēnu novada skaistākās vietas. Attēlus var iesniegt gan projekta mājaslapā, gan publicēt Facebook, lietojot #DabasBagatibas.“Latvijas dabas bagātības” ir nekomerciāls Latvijas simtgades projekts. Tā virsmērķis ir apzināt Latvijas iedzīvotāju dabas bagātības un veicināt publisku diskusiju par to nozīmi mūsdienu Latvijā. http://www.dabasbagatibas.lv/dabas-bagatibas/ Dāvis Landorfs | Projektu vadītājs | Project Manager |Pasaules Dabas Fonds | Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV - 1010 | Mob.:  +371 20584460 | Direct: +371 67505646 | Office: +371 67505640 | facebook.com/PasaulesDabas Fonds | www.pdf.lv

22.08.2017