Jaunumi

Notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās

11.janvārī Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda tikās ar projekta partneriem - Kurzemes pašvaldību, bērnu namu un Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" pārstāvjiem,  lai pārrunātu projekta aktualitātes un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas radušies projekta ieviešanas laikā. Projekta vadītājas asistente Sandra Miķelsone-Slava partnerus informēja par nozīmīgākajām projekta ieviešanas aktualitātēm. Līdz šim ir uzsākta visu plānoto projekta mērķa grupu vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde, joprojām turpinās pieteikumu pieņemšana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai. Ir izsludināti divi iepirkumi par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādi 2017.-2020. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona bērnu sociālās aprūpes iestāžu (jeb bērnu namu) reorganziācijas plānu izstrādi. Tāpat S. Miķelsone-Slava informēja par šobrīd zināmajiem termiņiem minēto plānu izstrādei un saskaņošanai, un citu projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta finanšu vadītāja Evita Taupmane partnerus informēja par situāciju projekta kopējā budžeta izpildē, kā arī atgādināja un akcentēja nosacījumus, kas jāievēro, lai tiktu attiecināti partneru izdevumi. Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa partnerus informēja par paveikto sabiedrības un speciālistu informēšanā. Viņa īpaši akcentēja nepieciešamību papildus strādāt ar informācijas nodošanu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, par iespēju pieteikt bērnu tā individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei. Tāpat I.Siliņa partnerus aicināja izplatīt informāciju par izsludināto iepirkumu Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017-2020.gadam izstrādei. Tikšanās laikā tika pārrunāta arī pašvaldību sociālā mentora piesaistīšana, kurš nodrošinās atbalstu sagatavošanās procesā valsts sociālās aprūpes centrā dzīvojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un kuras izteikušas vēlmi pāriet uz dzīvi sabiedrībā. Tāpat partneri tika iepazīstināti arī ar aktualitātēm sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieprasījumā un nodrošināšanā. Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem un to finansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%).  Prezentācijas no tikšanās: • Projekta „Kurzeme visiem” īstenošanas aktualitātes (Sandra Miķelsone-Slava, projekta vadītājas asistente) • Projeka „Kurzeme visiem” finanšu aktualitātes (Evita Taupmane, projekta finanšu vadītāja) Foto: I.Siliņa Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv

13.01.2017

Vēlētājiem

Vēlēšanu tiesības un balsošanas kārtībaTiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība. Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3.jūnijā, ir no plkst. 7.00 līdz 22.00.  Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā var nobalsot iepriekš: 31. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00, 1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00, 2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.   Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.   Nobalsot, uzturoties ārvalstīs, pašvaldību vēlēšanās nav iespējams.   Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda: - vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, - adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis. Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos: - pirmdien, 29.maijā: no plkst.16.00 līdz 20.00,  - otrdien, 30.maijā: no plkst. 9.00 līdz 13.00, - trešdien, 31.maijā: no plkst. 17.00 – 20.00, - ceturtdien, 1.jūnijā: no plkst. 9.00 – 12.00, - piektdien, 2.jūnijā: no plkst. 10.00 – 16.00, - sestdien, 3.jūnijā: no plkst.7.00 - 12.00.   Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 22.00.

02.01.2017

Domes deputātu kandidātiem

Drošības naudas iemaksu par kandidātu sarakstu Brocēnu novada pašvaldības vēlēšanām, lūdzam veikt pašvaldības kontā: Brocēnu novada pašvaldība Reģ. nr. 90000024417 Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851 Valsts kase Kods: TRELLV22 LV41TREL980243501900B Atgādinām, ka iesniedzot deputātu kandidātu sarakstu, tam jāpievieno arī bankas izsniegts dokuments par drošības naudas iemaksu pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta kontā. (Iemaksājamās drošības naudas apmēru skat. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 18.pantā). Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda: 1. Persona, kura veikusi maksājumu; 2. Kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta; 3. Vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts; 4. Datums, kad veikts maksājums. Brocēnu novada vēlēšanu komisija informē, ka izloze sarakstu secības noteikšanai notiks 24. aprīlī plkst. 18:00, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē. Aicinām no katra iesniegtā saraksta izvirzīt pārstāvi, kurš piedalīsies izlozē. Domes deputātu sarakstu iesniegšana Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks katru darba dienu no 2017. gada 18. līdz 24. aprīlim, no plkst. 16:00 - 18:00. Deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz Brocēnu novada vēlēšanu komisijai, Brocēnu novada pašvaldības 108. kabinetā (1.stāvs).Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2017.gada 24.aprīlī – kandidātu sarakstus pieņems no tiem partiju, partiju apvienību, vēlētāju apvienību pārstāvjiem, kuri būs ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.Ar prasībām deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai un citu svarīgu informāciju var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: https://www.cvk.lv/pub/public/31428.html 24. aprīlī Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā  tika izlozēta secība, kādā izsniegs deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanās. Nr. 1 izlozēja Nacionālās apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK”; Nr. 2 izlozēja Latvijas Zemnieku Savienība; Nr. 3 izlozēja Latvijas Reģionu apvienība; Nr. 4 izlozēja Latvijas Zaļā partija.   Šobrīd tiek turpināta iesniegto deputātu kandidātu sarakstu pārbaude, atbilstoši Republikas un novada domes vēlēšanu likumam. Lai iepazītos ar iesniegto kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām, aicinām apmeklēt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapu: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Territory/107

01.01.2017

Vēlēšanu iecirkņi un komisijas

Vēlēšanu iecirkņu komisijasVēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas ir izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām, šā gada pašvaldību vēlēšanām – līdz 2017. gada 24. aprīlim.Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām. Balstoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas normatīvo dokumentu instrukciju “Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu pilsētās, novados un pagastos”, no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 8. aprīlim, var pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijām Brocēnu novada vēlēšanu iecirkņiem Brocēnos, Blīdenē, Remtē un Gaiķos. Pieteikuma anketas var saņemt Brocēnu novada pašvaldībā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un pagastu pārvaldēs, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā:  https://www.cvk.lv/pub/public/31376.htmlLīdz 2017.gada 8.aprīlim pieteikumi jāiesniedz Brocēnu novada pašvaldībā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.Vēlēšanu iecirkņi:Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī atbilstoši vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai, iedzīvotājus reģistrē 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.).No 22.-24.martam  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatavos un vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi nosūtīs vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām.No 25.marta līdz 16.maijam vēlētāji varēs izmantot iespēju iecirkni mainīt.Pašvaldību vēlēšanās iecirkni varēs mainīt:1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.Iecirkņa maiņu būs iespējams veikt:1. Elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv,  izmantojot drošu elektronisko parakstu vai internetbankas autentifikācijas rīkus.2. Klātienē iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas). Brocēnu novada vēlēšanu iecirkņi                                                                                   Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese 805. BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu nov. 806. PĀRVALDES ĒKA "Ievas", Blīdenes pag., Brocēnu nov. 807. KANTORA ĒKA "Kantora Ēka", Remte, Remtes pag., Brocēnu nov. 809. TAUTAS NAMS "Tautas Nams", Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov.  Brocēnu novada vēlēšanu komisijas sēdes protokols Nr.8 izraksts (.pdf)

01.01.2017