Jaunumi

Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai

Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikties dalībniekus diennakts piedzīvojumu nometnei personām, kuras apsver iespēju kļūt vai jau ir kļuvušas par aizbildni, adoptētāju vai audžuģimeni. Nometne notiks no 27. – 28. jūlijam Olaines novadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un viena dalībnieka līdzmaksājums ir tikai 20EUR, bet ģimenes – 30-50EUR! Nometne tiek organizēta kā piedzīvojumu diennakts nometne ar muzikāli radošiem elementiem un nakšņošanu teltīs, lai neformālā atmosfērā ļautu dalībniekiem iepazīt savas emocijas un bērnus. Piedalīties aicinātas arī esošās audžuģimenes, aizbildņi vai adoptētāji, kuri apsver iespēju ģimenē uzņemt jaunus bērnus. Tāpat nometnē piedalīsies arī Kurzemes reģiona bērnu namos dzīvojošie bērni. Nometnes laikā četras krāsas (komandas) izpaudīsies dejā, dziesmā, rokdarbos, eksperimentos, dažādās sporta aktivitātēs un pārgājienos. Puiši dosies pārgājienā, bet meitenes lutināsies skaistumkopšanas meistarklasē. Īpašs notikums būs LIELĀ spēle un nakts trase. Savukārt noslēguma pasākumā tiks apkopotas piedzīvotās emocijas, rodot izpratni, kas notiek tad, ja katra krāsa grib īpaši izcelties… jeb tomēr krāsu ikdienā vajadzētu savstarpēju līdzsvaru, sadraudzību, mijiedarbību, cieņu un mīlestību? Tāpat kā mūsu dzīvēs? ·         Vairāk par nometni un dalības maksu nosacījumiem ŠEIT ·         Pieteikšanās nometnei ŠEIT vai zvanot pa tālruni 29104093 (Elīna) Nometni organizē biedrība „Izglītības laboratorija” Kurzemes plānošanas reģiona projekta „Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.   Informāciju sagatavoja Inese Siliņa          Kurzemes plānošanas reģiona    projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

05.06.2018

Aicina pieteikties bērnus un vecākus līdzfinansētai vasaras nometnei

Bērni, pusaudži un arī viņu vecāki aicināti pieteikties diennakts piedzīvojumu nometnei ŠURUM-BURUMS, kas notiks no 17.-21. jūlijam Aizputes novada Cīravā. Nometne tiek organizēta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un tās dalībnieku līdzmaksājums ir tikai sākot no 50EUR! Nometnes mērķis ir neformālā un piedzīvojumiem bagātā atmosfērā saliedēt bērnus, vecākus un pat veselas ģimenes! Tās ietvaros paredzēta plaša programma kopīgām un atsevišķām aktivitātēm lieliem un maziem dalībniekiem savu talantu, spēju izpratnei, kopības garam un saliedētībai: Piedzīvojumu ŠURUM–BURUMS (pārgājieni, pikniki, trases, sacensības u.c.)Sportiskais ŠURUM–BURUMS (vingrošana, amizantas sporta spēles u.c.)Veselīgais ŠURUM–BURUMS (veselīga un garda ēšana u.c.)Izzinošais ŠURUM–BURUMS (sevis un savstarpējo attiecību izzināšana u.c.)Radošais ŠURUM–BURUMS (gleznošana uz zīda, dejas, aktiermeistarība u.c.)Izklaides ŠURUM–BURUMS (vakara ballēšanās un sadziedāšanās u.c.) Visu nometnes laiku dalībniekiem būs iespēja individuāli konsultēties ar pārmaiņu treneri un seksologu Arturu Šulcu. Savukārt aktiermeistarības darbnīcu vadīs Latvijā plaši pazīstamais aktieris Ēriks Vilsons, bet zīda apgeznošanas darbnīcu – māksliniece Vita Strīķe. ·         Vairāk par nometni un dalības maksu nosacījumiem ŠEIT ·         Nometnes pilna programma ŠEIT. ·         Pieteikšanās nometnei ŠEIT. Nometni organizē SIA „PURE Academy” Kurzemes plānošanas reģiona projekta „Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.   Informāciju sagatavoja Inese Siliņa          Kurzemes plānošanas reģiona    projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

05.06.2018

Pēdējais zvans Brocēnu vidusskolā

Nemanot pienāca brīdis, kad 18. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12.klašu skolēniem, nu jau mūsu nākamajiem absolventiem . Pēdējais zvans ir finišs pirms vēl viena liela starta – eksāmeniem! Diena sākās ar pārsteigumu 12.klašu audzinātājām – 12.a klases audzinātāja Arta Zepa no savām mājām Saldus pagastā līdz Brocēnu pilsētas robežai tika atvizināta melnā Audi limuzīnā trīs miesassargu pavadībā, bet 12.b klases audzinātāja Daiga Barančane ieradās zaļā VW limuzīnā. Abas audzinātājās pie pilsētas robežas sagaidīja izpušķots zirga pajūgs, kurš viņas aizgādāja līdz Brocēnu vidusskolas parādes durvīm. Pie skolas ieejas abas mīļi un silti sagaidīja viņu audzēkņi ar ziediem un bučām. Svinīgais pasākums sākās ar Brocēnu novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Inesas Roles uzrunu absolventiem un viņu audzinātājām, kā arī ar dāvātiem gardiem kliņģeriem un jaukām dāvaniņām. Šajā dienā 12. klašu skolēnus sveikt bija ieradusies 1. klase, kas ļāva gaviļniekiem atgriezties uz brīdi bērnības sapņos. Vēl viņi saņēma apsveikumus no 10. un 11.klases skolēniem. 5.-8. klašu skolēni ar dzejoļiem, dziesmām un laba vēlējumiem sveica 9. klašu skolēnus. Topošie absolventi pateicās skolotājiem par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus, dāvanu kartes sapņu ceļojumiem un iesaistot skolotājus jautrā lietu minēšanas atrakcijā. Noslēgumā, skolas zvanam skanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā. Tur, neformālā gaisotnē, baudot Brocēnu novada pašvaldības sarūpēto kliņģeri, jaunieši dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Pasākuma organizatori – 8.abc un 11.a klase - darīja visu iespējamo, lai 9.-tajiem un 12.-tajiem šie svētki būtu patīkami un paliktu atmiņā.

30.05.2018

Izglītības iestāžu pasākums "Mēs lepojamies"

30. maijā Brocēnu kultūras un izglītības centra  zālē sapulcējās tie cilvēki, kurus vieno panākumi un uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās, lai kopīgi svinētu paveiktā darba svētkus “Mēs lepojamies!”.  Patiess prieks un gandarījums par mūsu novada 150 skolēnu un viņu skolotāju panākumiem – 50 skolotāju saņēma pateicības par godprātīgu un atbildīgu darbu un skolēnu sasniegumiem 2017./2018. mācību gadā, savukārt pašvaldības  stipendijas “Gada sasniegumi” tika piešķirtas 58 skolēniem un 33 skolotājiem. Par sasniegumiem Kurzemes reģiona sacensībās un konkursos Brocēnu novada pašvaldība piešķīra dāvanu kartes 6 kolektīviem ekskursiju organizēšanai  - Brocēnu vidusskolas meiteņu vokālajam ansamblim un 5.-9. klašu korim, florbola  un futbola komandām un komandām, kas pārstāvēja Brocēnu vidusskolu CSDD un AS Latvenergo organizētajos konkursos. Brocēnu novada Gaiķu pamatskolas un Brocēnu vidusskolas vārds šogad ir izskanējis valsts līmenī , kas ir apliecinājums tam, ka talantīgi un mērķtiecīgi skolēni ir gan pilsētas, gan lauku skolās. Prieks un lepnums par Gaiķu pamatskolas 9. klases skolēna Nika Nadziņa (skolotājs Arvīds Kinstlers) godalgoto vietu valsts matemātikas olimpiādē, kā arī citās olimpiādēs un konkursos, Niks šogad saņēma Brocēnu novada īpašo balvu “ Mēs ar tevi lepojamies”.  Katru gadu Brocēnu vidusskolas skolēni gūst panākumus valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē, arī šis gads nav izņēmums, šogad 12. klases skolēnu Daces Preisas un Žaņa Grundmaņa (skolotāja Daiga Barančane)  pētnieciskais darbs augsti novērtēts - 3. godalgotā vieta valstī. Mēs varam būt gandarīti par Brocēnu vidusskolas meiteņu 5. -9. klašu kori, kurš ir piektais labākais koris Kurzemē (skolotāja Ināra Bērziņa). Nenoliedzami šie panākumi un uzvaras nevarētu būt bez skolotāju neatlaidīgā un pašaizliedzīgā ikdienas darba, kā arī skolēnu vecāku ikdienas atbalsta un rūpēm.  Klātesošos uzrunāja un apsveikuma vārdus teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava  un Izglītības darba speciāliste Inesa Role. Pateicības par sasniegto saņēma  skolēni, viņu skolotāji un vecāki. Paldies tika teikts arī novada skolu direktoriem  un vietniekiem, kas motivē, atbalsta  un iedrošina ne tikai  skolēnus, bet arī  skolotājus gūt panākumus. Šogad klātesošos priecēja talantīgu, atraktīvu  mākslinieču trio Art- i-  Shock  temperamentīgie priekšnesumi-  patiess baudījums īsteniem mūzikas klausītājiem. Izglītības nodaļa

30.05.2018