Jaunumi

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu un Dienvidu nodaļas darbinieki 2017. gadā veiks lauku apsekošanas darbus Brocēnu novada teritorijā

Lūgums informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu un Dienvidu nodaļas darbinieki 2017. gadā veiks lauku apsekošanas darbus Brocēnu novada teritorijā. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros. Minēto uzdevumu ietvaros Aģentūra veic topogrāfiskās kartes  mērogā 1:10 000 sagatavošanu Brocēnu novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu dabā. Ņemot vērā iepriekšminēto, informējam, ka valsts pārvaldes uzdevumu izpildei laika periodā no 2017.gada jūnija līdz oktobrim Aģentūrai ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu Brocēnu novadā, tādēļ lūgums informēt arī iedzīvotājus un uzņēmējus, jo saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA. Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv

09.06.2017

Biedrība "Saldene” piedāvā atpūtas iespējas atrakciju laukumā

Biedrība “Saldene”, piedaloties Saldus novada pašvaldības projektu fonda 2017. gada konkursā, saņēma finansiālu atbalstu projektam “Atrakciju laukuma aprīkojuma iegāde”. Projekta mērķis - sekmēt Saldus novada iedzīvotāju un viņu viesu fizisko aktivitāti un veselīgu dzīvesveidu, uzlabot viņu dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas kopā ar ģimeni un draugiem. Projekta ietvaros iegādāts jauns aprīkojums – trīs velokarti paredzēti bērniem no 5 līdz 12 gadiem, divi traktoriņi ar pedāļiem un piekabi mazākiem bērniem.  Jaunie velokarti paredzēti sabiedriskai lietošanai, un ir izturīgāki un kvalitatīvāki par vecajiem. Savukārt mazie traktoriņi ir pietiekami viegli, lai ar tiem varētu braukt bērni no 2 gadu vecuma. Vēl tika iegādāti seši jauni šautriņu komplekti.   Laipni aicinām lielus un mazus bez maksas izbaudīt biedrības “Saldene” piedāvātās atpūtas iespējas biedrības “Saldene” minigolfa, atrakciju laukumā Jelgavas 6, Saldū.   Darba laiks:        darba dienās plkst. 15.00 līdz 19.00,              brīvdienās un svētku dienās no plkst.12.00 -19.00   No 1. oktobra atrakcijas darbosies  Kalnsētas ielā 32, Saldus   https://www.facebook.com/saldusminigolfs/   Biedrību “Saldene” atbalsta: Saldus novada pašvaldība norvēģu uzņēmumi SIA “Norplast” un “Libra”

05.06.2017

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA ŠOGAD PIEDĀVĀ 20 DARBA VIETAS SKOLĒNIEM VASARĀ

Svarīga informācija vecākiem un skolēniem, kuri vēlas piedalīsies pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi. Elektronisku pieteikumu reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no10. maijā plkst. 15.00 !!! Reģistrēties skolēni varēs patstāvīgi NVA mājaslapā www.nva.gov.lv, tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Skolēnam jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle. Lai aizpildītu pieteikumu, skolēnam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte. PIESAKIES NVA LĪDZ 17. MAIJAM, LAI PASPĒJ UZSĀKT DARBU JŪNIJĀ!!!! Ja būsiet pieteicies NVA, par tālāko darbību ar Jums sazināsies personīgi!Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Piedāvātās darba vietas: Dārznieka palīgsRemtes pagastā – 3 darba vietasGaiķu pagastā- 3 darba vietasBlīdenes pagastā- 3 darba vietasBrocēnu pilsēta- 4 darba vietas Atrakciju iekārtas uzraugsBrocēnu Mežaparka virvju trasē- 3 darba vietas (no 18 gadu vecuma) Skolotāja palīgsBrocēnu bērnu dārzos- 4 darba vietas Neskaidrību gadījumā vai jautājumu uzdošanai var sazināties ar Anetu Rulle, Brocēnu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti pa tālruni: 26426907, 63807307 vai e-pastā: aneta.rulle@broceni.lv Kārtība, kādā organizējama dalībnieku pieteikumu izvērtēšana un atlase Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā  pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Brocēnu novadā 2017. gadā (.pdf). Pieteikums vasaras darbam (.doc).

05.06.2017

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek uzsākti īstenot pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā.  29.maijā Brocēnu vidusskolā notika nodarbība „Jaunie pavāri” 1. klašu skolēniem un nodarbība „Reklāmu veidošana” 4.klašu skolēniem.  Nodarbības „Jaunie pavāri” teorētiskajā daļā skolēni tika iesaistīti diskusijā par veselīgu dzīvesveidu, to starp prātīgu uzturu, par maltīšu regularitātes būtiskumu, uztura piramīdas un šķīvja principu. Kopīgi visi izzināja, kādas profesijas saistītas ar uzturu un ēst gatavošanu. Nodarbībā tika iekļauti arī praktiski uzdevumi – gatavošanas darbnīcā skolēni iejutās jauno pavāru lomās un kopīgi veidoja enerģisku brokastu maltīti pēc dotās receptes. Nodarbību vadīja SIA „Foodtastic!” pārstāve Dagne Kantāne ar saviem palīgiem. Nodarbībā „Reklāmu veidošana” praktiskā darbībā dalībnieki iepazina ar reklāmas veidošanu saistītas profesijas – mākslinieks, dizainers, maketētājs, datorgrafiķis. Nodarbību vadīja biedrības „Es varu visu” valdes locekle Kadrija Beirote, kura ar prieku dalījās savā pieredzē darbā reklāmas aģentūrā. Pasākumi notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Informāciju sagatavoja  Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants

05.06.2017