Jaunumi

Valsts svētku brīvdienās būs izmaiņas ap 600 reģionālo maršrutu

Sakarā ar gaidāmajiem valsts svētkiem laika periodā no 2017. gada 30. aprīļa līdz 7. maijam, kā arī 12. un 13. maijā plānotas izmaiņas kopumā vairāk nekā 600 reģionālo maršrutu. Valsts svētku laikā atsevišķos maršrutos tiks atklāti papildu reisi vai, tieši otrādi, samazināts reisu skaits, tādēļ aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju. Izmaiņas tiks veiktas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 26 pasažieru pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ogres autobuss”, “Ekspress Ādaži”, “Galss Buss”, “AIPS”, “Dobeles autobusu parks”, “Jelgavas autobusu parks”, “Migar”, “Pato-1”, “Aiva auto”, “Daugavpils autobusu parks”, “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”. Par valsts SIA Autotransporta direkcija Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.Papildu informācijai:Zane Plone,VSIA Autotransporta direkcijaSabiedrisko attiecību vadītājaTālr.: + 371 67686485; + 371 28627003E-pasts: zane.plone@atd.lvtwitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija  

27.04.2017

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā.  18. aprīlī notika pasākums “Es izvēlos būt slavens” Brocēnu vidusskolas 10. un 11.klašu skolēniem. Pasākumā notika lekcija par tēmu „Pēc kā izvēlēties nākotnes profesiju”, ko vadīja biedrības „Putnis” pārstāve Evita Štāla. Tika demonstrēti divi video stāsti un bija pārrunas par dzirdēto; piedalījās divi viesi – dažādu profesiju pārstāvji, kas dalījās savā pieredzē un iedvesmoja nebaidīties izzināt sevi un saprast, kas ir tas, ko pats vēlas dzīvē realizēt. Viesi bija SIA “Olimpiskais sporta centrs” direktore Zane Grundiņa – Arāja, kas dalījās ar savu pieredzi un iepazīstināja ar sevis un savu dotumu izvērtēšanas pamatprincipiem. Otra lektore bija Rūta Dūduma – vairāku starptautisku konkursu laureāte, vokālās grupas FRAMEST soliste, muzikālās apvienības „Vintāža’’ soliste.  Rūta Dūduma pastāstīja par savu profesionālo dzīves ceļu, iedrošinot skolēnus uzdrīkstēties un nepadoties, un darīt to, kas patīk. Pasākumi notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Informāciju sagatavoja  Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants

27.04.2017

Reģionālais vakanču gadatirgus visā Latvijā

Novērtējot pozitīvo pieredzi, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) jau ceturto gadu organizēs reģionālos vakanču gadatirgus visā Latvijā: Reģions Pilsēta Plānotais datums Plānotais norises laiks Norises vieta   Vidzeme Cēsis 11.05.2017. 10.00-13.00 Vidzemes koncertzāles 1.stāva vestibils Adrese: Raunas iela 12-1, Cēsis   Kurzeme Ventspils 17.05.2017. 10.00-13.00 Kultūras centrs Adrese: Kuldīgas iela 18, Ventspils   Rīga Rīga 25.05.2017. 10.00-13.00 Laukums pie Rīgas Kongresu nama Adrese: K. Valdemāra iela 5, Rīga   Zemgale Jelgava 12.09.2017. 10.00-13.00 Jelgavas Tehnikums Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava   Latgale Rēzekne 27.10.2017. 10.00-13.00 Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāle Adrese: Pulkveža Brieža iela 28, Rēzekne   Vakanču gadatirgos ar NVA un darba devēju starpniecību darba meklētājiem tiks piedāvātas katrā reģionā uz pasākuma norises brīdi aktuālās vakances.  Vienlaikus, tā ir iespēja darba meklētājiem klātienē tikties ar potenciālajiem darba devējiem, iegūt plašu informāciju par darba un apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs, rast atbildes uz daudziem ar darbu un profesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem, NVA pakalpojumiem. Darba devējiem savukārt dalība vakanču gadatirgos ir lieliska iespēja prezentēs savu uzņēmumu, informēt darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, veikt pirmās darba intervijas ar sev piemērotākajiem kandidātiem, klātienē u.tml. Dalība vakanču gadatirgū gan darba devējiem, gan ikvienam apmeklētājam ir bez maksas. Lai pieteiktos dalībai, darba devējam jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli (skatīt pielikumā) un jāpiesaka vakance (telefoniski, e-pastā vai personīgi NVA filiālē). Mēs augstu vērtējam līdzšinējo sadarbību un esam atvērti jaunām sadarbības iespējām. Būsim pateicīgi, ja radīsiet iespēju informēt savas pašvaldības iedzīvotājus un darba devējus par vakanču gadatirgu, kas veicinās nodarbinātības un darba tirgus attīstību katrā reģionā un Latvijā kopumā.Pielikumā: NVA filiāļu vadītāju kontaktinformācija

25.04.2017

Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem

Laiks pieteikties kompensācijām!Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiemLīdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus. Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne tikai par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zaudējumiem augkopībā, kas ir būtiski tagad pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3. punktu, zaudējumus nosaka, ja:1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē;2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (euro);3. postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vienībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un katra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās zivjēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea cinerea) vai lielais baltais gārnis (Egretta alba)), ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) vai mazais ķīris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacrocorax carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra lutra).Kompensācijām var pieteikties:• augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā;• akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;• lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai.Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai: https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo.Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumosKompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.DAP jāvēršas, ja:1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību  mazāk kā 1 ha  atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,kur:• meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;• lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts : https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;2. atrodas mikroliegumā,kur:• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;• aizliegta galvenā cirte;• aizliegta kailcirte.Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf.(Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.,  19.nodaļa  “KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 52.lpp.). Izmaksāto kompensāciju apmērs Saimnieciskās darbības aizliegums Kompensāciju apmērs (euro/ha) DAP LAD Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība 44 - Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;   157 160 Aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē 128 120 Aizliegta koku ciršana kailcirtē 45 43  

20.04.2017

27.aprīlī NVO tiekas Tehnoloģiju laikmetā!

Jau septīto gadu nevalstiskās organizācijas (NVO) aicinātas piedalīties bezmaksas forumā par jaunākajām tehnoloģijām – „NVO Tehnoloģiju laikmets”. Forums šogad notiks 27. aprīlī no plkst. 9:30 – 15:00 un tajā varēs piedalīties gan klātienē (Microsoft Latvia birojā Zaļā ielā 1, 4.st., Rīgā), gan arī neklātienē – vērojot foruma tiešraidi NVO televīzijas platformā NVOTV.LV.   Foruma darba kārtību var aplūkot ŠEIT. Klātienes apmeklētāji aicināti pieteikties līdz 24.aprīlim rakstot uz sintija@nvo.lv vai zvanot pa tālruni 67846464.   Foruma ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt reālus NVO labās prakses piemērus moderno tehnoloģiju izmantošanā divās tematiskajās daļās: 1)      Tehnoloģijas un sabiedrības līdzdalība - par  iesaistes iespējām izmantojot dažādus e-rīkus. 2)      Praktiski padomi un labās prakses piemēri – informācija, kur un kā papildināt savas zināšanas par jaunākajiem e-risinājumiem, kā arī praktiska darbība ar Office 365 un Azure plašajām iespējām. Tāpat klātesošie iepazīsies ar  NVO un uzņēmumu pieredzi dažādu tehnoloģiju izmantošanā.   Konferencē darbosies arī tehnoloģiju izstāde, kurā interesentiem tiks sniegta iespēja iepazīties ar jauninājumiem moderno tehnoloģiju jomā.   Forumu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) sadarbībā ar Microsoft Latvia, informācijas izplatīšanā sadarbojoties ar reģionālajiem NVO atbalsta centriem visā Latvijā. Forumā katru gadu satiekas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas meklē iespējas, kā papildināt savu darbu ar jaunāko interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējām, kā arī tikties ar jomas profesionāļiem.   Kā norāda biedrības Latvijas Pilsoniskās alianses direktora pilnvaru izpildītāja Kristīne Zonberga: “Nevalstiskās organizācijas ejot līdzi laikam ļoti aktīvi izmanto dažādus e-rīkus, lai uzlabotu savu darbu un pārsteigtu savus sadarbības partnerus un biedrus. Forums ikgadu sniedz dažādas idejas, kuras veicina un optimizē nevalstisko organizāciju darbu.”   Savukārt Microsoft Latvia vadītāja Renāte Strazdiņa atgādina, ka Microsoft programmatūra un mākoņpakalpojumi organizācijām ar sabiedriskā labuma statusu arvien ir pieejami bez maksas, kā arī akcentē Microsoft Latvia ieguldījumu NVO darba attīstībai: „Jau septīto gadu pēc kārtas Microsoft Latvia kopā ar sadarbības partneriem rīko Tehnoloģiju konferenci NVO pārstāvjiem, jo tieši nevalstiskās organizācijas veicina sabiedrībai svarīgu jautājumu un izaicinājumu risināšanu. Microsoft līdz šim ir sniedzis atbalstu vairāk kā 250 organizācijām visā Latvijā, piešķirot finansējumu, programmatūru un nodrošinot pakalpojumus. Esam gandarīti, ka Latvijā ir organizācijas, kuras, gudri un jēgpilni izmantojot tehnoloģijas, attīstās un gadu no gada sasniedz lielāku atbalstu sabiedrībai. Šogad konferencē stāstīsim par jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām, īpašu uzsvaru liekot uz mākoņtehnoloģiju potenciālu, ko globāli izmanto jau vairāk kā 71 000 nevalstiskās organizācijas,“ saka Renāte Strazdiņa, Microsoft Latvia vadītāja, uzsverot, ka Microsoft programmatūra un mākoņpakalpojumi NVO ar sabiedriskā labuma statusu arvien ir pieejami bez maksas.      Par biedrību Latvijas Pilsoniskā alianse   Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija - biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA šobrīd apvieno 125 biedrus (biedrības, nodibinājumus un privātpersonas). eLPA aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu aizstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses. Tās pārstāvji regulāri piedalās Ministru Kabineta un ministriju darba grupās, iknedēļas valsts sekretāru sanāksmēs, kā arī LR Saeimas komisiju sēdēs ar mērķi nodrošināt NVO kā ieinteresētās puses līdzdalību politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē un izmaiņu ieviešanā. Vairāk informācijas: www.nvo.lv   Par Microsoft Latvia Microsoft pārstāvniecība Latvijā ir dibināta 1999. gadā, un 2017. gadā kompānijai no gandrīz 360 partneriem ir 87 zelta un sudraba sertificēti partneri, kuri kopā nodarbina vairākus tūkstošus darbinieku un Latvijas tautsaimniecībā veido vienotu, inovatīvu un ražojošu struktūru ar būtisku kopējo devumu valsts IKP. Microsoft Latvia profesionāļi jau vairāk kā 17 gadu nodrošina partneru atbalstu, servisu un risinājumu izstrādi, kā arī mārketinga kampaņas. Jāuzsver, ka Microsoft Latvijā dažādu sabiedrības labuma projektu īstenošanā investējis, ziedojis naudu un programmatūru vairāku desmitu miljonu ASV dolāru apjomā.   Par Kurzemes NVO atbalsta centrs Kurzemes NVO atbalsta centrs (KNVOAC) ir  sabiedriskā labuma organizācija, kura Kurzemes reģionā jau 19 gadus sniedz bezmaksas konsultācijas un apmācības organizācijām to darbības uzsākšanai, attīstībai, finansējuma piesaistē un ikdienas darba veikšanā, uztur un koordinē NVO informācijas tīklu Kurzemē, koordinē NVO tikšanās savā starpā un ar pašvaldībām, kā arī organizē labās pieredzes apmaiņas pasākumus, Kurzemes NVO festivālus, forumus un konferences. KNVOAC ir vienīgā organizācija Kurzemē, kura īsteno pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanas, koordinēšanas, informēšanas, izglītošanas un iesaistes  aktivitātes visā Kurzemes reģionā. Vairāk informācijas: www.kurzemesnvo.lv     Informāciju sagatavoja:   Anita Īvāne, Biroja vadītāja Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” Tel. 67 84 64 64,  alianse@nvo.lv   Inese Siliņa, priekšsēdētāja Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs” Tel. 29811722,  inese@kurzemesnvo.lv

20.04.2017