Jaunumi

Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks

Par projekta „Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģionā.  Sadarbība ar jaunajiem partneriem uzsākta, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu sociālā mentora pakalpojumu un atbilstošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus tām VSAC* “Kurzeme” dzīvojošām 27 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras individuālo vajadzību izvērtēšanas laikā izteikušas vēlmi uzsākt patstāvīgu dzīvi minētajās pašvaldībās. Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam patstāvīgai dzīvei sabiedrībā kopumā plānots sagatavot 97 personas ar GRT, kuras pašlaik dzīvo VSAC „Kurzeme” kādā no 6 filiālēm. Visām personām pirms patstāvīgas dzīves uzsākšanas pašvaldībā, tiks sniegts to pastāvīgas dzīves prasmēm atbilstošs individuāls atbalsts un sociālā mentora pakalpojums līdz 12 mēnešiem.  Šobrīd projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā ir iesaistījušies 28 partneri – visas Kurzemes pašvaldības, piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības, visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē, kā arī valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm. Projekta īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.   *VSAC – valsts sociālās aprūpes centrs Informāciju sagatavoja Inese Siliņa projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv

14.06.2017

7.a klases komanda uzvar Brocēnu novada konkursā „Brocēnu novads ceļā uz valsts simtgadi”

Jau otro gadu 7.a klases komanda piedalās Brocēnu novada izpētes konkursā. Šajā mācību gadā komandā čakli strādāja meitenes: Agija Goča, Katrīne Leščuka, Kate Kunkule, Rebeka Beta Giberte un Elīza Bērziņa. Pagājušo gadu izcīnījām godpilno 2. vietu. Šogad konkursā veicās labāk -  tika izcīnīta 1. vieta. Konkursa mērķis bija iepazīt Brocēnu novada ievērojamas vietas un tajā dzīvojošos cilvēkus. Konkursa trīs kārtu uzdevumi bija dažādi. Viens no uzdevumiem bija saistīts ar novada vietu izpēti. Bija jādodas pārgājienā un jāizveido apraksts par pārgājiena maršrutā apskatāmām vietām. Rudenī veicām arī „labo darbu” – īsi pirms sniega uzsnigšanas palīdzējām mūsu klasesbiedra Ādama ģimenei sakārtot sētu. Mēs grābām lapas, salasījām vecos, puvušos ābolus. Ādama mamma pēc darba mūs cienāja ar siltu tēju, pašceptām maizītēm un ceptām desiņām. Viens no uzdevumiem bija saistīts ar kāda novada vēstures fakta izpēti. Tā kā Katrīnes un audzinātājas omītes savulaik strādāja mazbērnu novietnē Brocēnos (tagad ambulance), tad papētījām šīs ēkas un iestādes vēsturi. Paldies bijušajai darbiniecei Almai Klekmanei un Millijas Kalnzemnieces meitām Mairai un Silvai, kā arī tagadējām ambulances darbiniecēm, īpaši dr.Svetlanai Sergejenko par sniegtajām intervijām! Īsfilmu par Brocēnu novadā nozīmīgu personu veidojām par Brocēnu vidusskolas direktoru, komponistu un mūziķi Egonu Valteru, kurš šā gada aprīlī svinēja „apaļu” jubileju. Paldies direktoram par atsaucību! Esam pateicīgas Brocēnu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei  par iespēju piedalīties konkursā – tajā ieguvām gan daudz jaunu zināšanu, gan pilnveidojām praktiskas un sadarbības prasmes, gan vērtīgu balvu sava redzesloka paplašināšanai!     7.a klases komandas vārdā – Katrīne Leščuka un audzinātāja Anete Milta

09.06.2017

Konkurss „Fizmix Eksperiments 2017”

Jau 22.gadu notiek „Latvenergo” koncerna erudīcijas konkurss 8.-9.klašu skolēniem ar mainīgu nosaukumu. Šogad – „Fizmix Eksperiments”, ar citādu konkursa norises kārtību. Brocēnu vidusskolas skolēni jau 5.gadu piedalās šajā konkursā ar labiem rezultātiem. Vispirms notika neklātienes kārta sešos Latvijas „reģionos”; desmit katra „reģiona” labākās komandas mērojās spēkiem sešos klātienes finālos Rīgā, kuru 1.vietas ieguvēji vasarā tiksies radošā nometnē Latvijā. Kurzemes reģiona fināls notika Rīgā 8.maijā. Šogad Brocēnu vidusskolu pārstāvēja piecu puišu komanda „Pieci elementi” – komandas kapteinis Jānis Dombrovskis, Kārlis Kundrāts, Markuss Mamedovs. Viesturs Arājs, Artūrs Ezerlīcis. Neklātienes kārtā, zaudējot tikai 1 punktu 1.vietai, ieguva 2.vietu, kas ļāva piedalīties konkursa finālā, kurā gan stress, gan citi apstākļi darīja savu, un tika iegūta 5.vieta. Finālā galvenie komandas atbalstītāji bija pagājušā mācību gada konkursa dalībnieki no Brocēnu vidusskolas.             Gan neklātienē, gan klātienē uzdevumi saturiski pārsniedza ikdienas fizikas un matemātikas stundās mācīto. Uzdevumi bija nepieredzēti, piņķerīgi, radoši; to atrisināšanai bija nepieciešama erudīcija, gribasspēks un daudz laika. Konsultācijās tika iesaistīti gan vecāki, gan radi un draugi, gan Latvenergo darbinieki. Paldies viņiem par atsaucību! Puiši ne mirkli nenožēlo, ka piedalījās šajā konkursā, jo tas daudz deva viņu izaugsmei, radošuma attīstīšanai, savu spēku izvērtēšanai un pašapziņai.     Komandas „Pieci elementi” konsultante – skolotāja Anete Milta

09.06.2017