Jaunumi

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA TURPINA PIEDĀVĀT IZGLĪTOJAMAJIEM VASARĀ DARBA VIETAS

Svarīga informācija vecākiem un izglītojamajiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”  Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 gadiem, kuri iegūs izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.  Elektroniska pieteikuma reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no   9. maija plkst. 16.00  Reģistrēties izglītojamie varēs patstāvīgi NVA mājaslapā www.nva.gov.lv, tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Personai jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle. Izglītojamajam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte. PIESAKIES NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRĀ ! Pēc reģistrēšanās NVA tīmekļa vietnē izglītojamie iesniedz  Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ( Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) vai Gaiķu pagasta pārvaldē (Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts) pieteikumu ( pielikums Nr.1). Piedāvātās darba vietas:  Dārznieka palīgs  Gaiķu pagastā – 1 darba vieta augustā Atrakciju iekārtas uzraugs (no 18 gadu vecuma) Brocēnu Mežaparka virvju trasē- 2 darba vietas (jūlijā-1, augustā-1)  Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Brocēnu novada pašvaldības Izglītības darba speciālisti  Inesu Roli pa tālruni: 20151185  vai e-pastā: inesa.role@broceni.lv . Pieteikums vasaras darbam izglītojamajiem (.doc)

12.06.2018

Mūsu vēstures stāsti

29.maijā Brocēnu Dienas centrā notika LU LFMI Latvijas folkloras krātuves digitālā arhīva izbraukuma seminārs, kurā klausītāji varēja uzzināt par Brocēnu un Saldus apkārtnes folkloras kolekcijām un digitālā arhīva lietošanu, ko var izmantot ikviens interesents. Varēja uzzināt arī par topošo autobiogrāfiju krājumu, kura veidošanā aicināti iesaistīties arī Brocēnu novada iedzīvotāji. Informāciju par to var iegūt un savas vai radinieku autobiogrāfijas iesūtīt interneta vietnē www.garamantas.lv. Šis seminārs bija noslēdzošais pasākums biedrības “Saldus saulesstīga” projektā “Mūsu vēstures stāsti”. Pirms tam gandrīz gada garumā Brocēnos notika dažādas aktivitātes saistībā ar vēsturi – ģimenes, dzimtas, novada un Latvijas. Ikvienam bija iespēja apmeklēt dzimtas koka veidošanas nodarbības, kuras vadīja pieredzējis dzimtas koku pētnieks Māris Zaneribs no Saldus novada. Dzimtas koka veidošana ir saistīta gan ar savu senču, gan visas Latvijas vēsturi, un tas ir saistošs veids savas dzimtas stiprināšanai un radinieku ģimeņu saliedēšanai. Tas ir arī pietiekami sarežģīts un laikietilpīgs process, kuru ne katrs var paveikt bez speciālistu palīdzības, un pats sākums izpētei mēdz būs piņķerīgs, ne visiem pietiek pacietības izpēti turpināt. Tāpēc ir svarīgi, ja ir kāds, kurš ierāda pareizo virzienu, interneta adreses, sniedz dažādu saīsinājumu skaidrojumu un ieskatu vēstures faktos un notikumos. Lai iedrošinātu Brocēnu novada iedzīvotājus un saīsinātu ceļu līdz pirmajiem atradumiem un pietuvinātu tai gandarījuma sajūtai, kas parasti “atalgo” katru dzimtas pētnieku, tika organizētas šīs nodarbības par dzimtas koka veidošanu. Projekta ietvaros notika arī akcija “Sirds uz perona”, kuras laikā dzejas mīļotāji pulcējās Brocēnu stacijā, lai lasītu un klausītos dzeju, dziedātu grupas “Cik dažādi” pavadījumā un baudītu Rūtas Saknes deju studijas priekšnesumus. Šis pasākums tika veltīts dzejnieka Ojāra Ulmaņa piemiņai. Tika organizēts arī pasākumu cikls “Personības, dzimtas, vēsture”. Tā bija tikšanās ar kādu rakstnieku, kam tapuši darbi par dzimtu vēsturi. Radio balss un grāmatu autors Dzintars Tilaks veda Brocēnu klausītājus interesantā muzikālā piedzīvojumā pa savu darbu pēdām, vairāk uzmanības pievēršot grāmatai “Pārdaugavas piezīmes’’, kas ir veltījums daudziem Daugavas kreisajā krastā mītošajiem ļaudīm – māksliniekiem, rakstniekiem, arhitektiem un vienkārši interesantiem cilvēkiem, kuru “dzimtene” un mīlestība ir Pārdaugava. Dzinatram Tilakam muzikāli palīdzēja brāļi Ziemeļi. Rakstniece Dace Judina un dzejnieks un komponists Arturs Nīmanis, kuri pārstāv radošo apvienību “Pūces māja”, piedāvāja klausītājiem literāri muzikālu programmu “Simtgades stāsti un dziesmas” par Latvijas vēsturi un dzimtu likteņiem. Īpašs stāsts bija par 2016.gadā iznākušo romānu “Septiņi vakari”, kurā stāstīts par Ozolu dzimtu un mājām, lai rosinātu pētīt savu dzimtu likteņus, saglabāt atmiņas un nodot tās tālāk nākamajām paaudzēm. Žurnāliste un rakstniece Natālija Ketnere dalījās savā pieredzē par dokumentālā romāna “Adzeles mūzika” tapšanu, kura pamatā ir reāla ģimenes vēsture ar unikāliem attēliem, pārsteidzošiem stāstiem, sākot no leģendām par vācu baroniem – Gaujienas (vecos laikos Adzele) muižas īpašniekiem līdz Otrā pasaules kara notikumiem. Rakstniece Biruta Eglīte stāstīja par savu pieredzi, rakstot dzimtu romānus, un īpaši tika pieminēta grāmata “Ceturtais bauslis”, kurā ir stāsti par kuplās Spridzānu dzimtas likteņiem Latvijas simt gados – skaudri, dzīvi un patiesi. Tajos ir notikumi, kas veidojuši mūsu valsti un mainījuši cilvēku dzīvi – iedvesmojot un apbalvojot, laužot un sadragājot, liekot pielāgoties un pārbaudot izturību un godaprātu. Žurnāliste un rakstniece Guna Roze piedāvāja stāstījumu par savu vēsturisko romānu “101.kilometrs”, kas ir viens no spilgtākajiem darbiem 2015.gadā. Uz patiesiem faktiem balstītais romāns vēsta par notikumiem 30 gadu garumā vienā no tuvās trimdas punktiem padomju Latvijā. Bija iespēja arī piedalīties konkursā “Mana dzimta”, kurā tika iesniegti gan izveidoti dzimtas koki, gan stāsti par kādu no ģimenes locekļiem. Paldies par sadarbību Brocēnu novada bibliotēkai, Brocēnu Dienas centram, Brocēnu vidusskolai, Brocēnu novada kultūras un izglītības centram! Pasākumi notika biedrības “Saldus saulesstīga” projekta “Mūsu vēstures stāsti” ietvaros ar Brocēnu novada pašvaldības atbalstu. Informāciju sagatavoja Inta Švaža, projekta vadītāja

06.06.2018