Jaunumi

Projekta Plenērs „Industriālā māksla Brocēnos”

Plenērs norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai - 100” atbalstu No 5.08. – 11.08. Brocēnos notiks Plenērs Industriālā māksla Brocēnos. Projekta Plenērs „Industriālā māksla Brocēnos” mērķis ir izveidot un izvietot no betona veidotus mākslas objektus Brocēnu novadā. Mākslas objekti tiks izvietoti Brocēnos un Blīdenes pagastā – kā dāvana Latvijas valsts simtgadē, veidojot priekšstatu - katrs esam Latvija un katram ir nozīme Latvijas veidošanā. Aprīlī Brocēnu novada iedzīvotāji tika aicināti iesniegt savas skices un idejas betona skulptūru veidošanai, un darba grupa izlēma attīstīt Blīdenes pagasta iedzīvotājas Kristas Bergas ideju - skulptūrās atveidot Brocēnu novada simbolu - ūdensrozi. Aicinājām pieteikties māksliniekus plenēram - skulptūru vienojošā tēma - “Ūdensrozes stāsts”. Plenērā darbojas 4 mākslinieki – Kristaps Andersons, Zigmunds Bielis, Agnese Rudzīte-Kirillova un Inta Berga. Skulptūru karkasi jau tiek veidoti. Brocēnos mākslinieki darbojas vecajā Pasta ēkā. Arī bērni un jaunieši var praktizēties betona veidošanā no 5.08. – 10.08. no plkst.17.00 – 19.00 Brocēnu Kultūras un izglītības centrā “Ripo auto telpās”. Skulptūru izvietošana notiks 10.08. un atklāšana 11.08. – kopā ar Simtgades zaļumballes ieskandināšanas - iedejošanas dalībniekiem. Projekts notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai - 100” un SIA CEMEX atbalstu. Projekta īstenotāji ir Brocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar Brocēnu Kultūras un izglītības centru un Brocēnu Jauniešu centru „Kopā”. Vairāk bildes šeit: http://www.broceni.lv/novads/galerija/?no_cache=1&tx_wbgallery_pi1%5Balbum%5D=75   Projekta vadītāja Rudīte Muraševa

06.08.2018

ALTUM klientu apkalpošanā pilnībā pāriet uz elektronisko pieteikumu sistēmu un samazina dokumentu skaitu

Sākot no šā gada augusta Attīstības finanšu institūcijas ALTUM klienti pieteikumus valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un tam nepieciešamos dokumentus varēs iesniegt tikai elektroniski. Līdz ar pilnībā elektroniskas pieteikumu sistēmas ieviešanu klientiem tiks samazināts arī iesniedzamo dokumentu skaits. Tas ļaus samazināt laiku, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par valsts atbalsta finansējuma piešķiršanu. Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Jau šobrīd aptuveni  90% pieteikumu valsts atbalsta finansējumam saņemam elektroniski. Tas liecina, ka mūsu klienti novērtē un izmanto attālināto pakalpojumu priekšrocības. Šodien speram soli tālāk un ieviešam virkni klientu servisa uzlabojumu un padarām efektīvāku pieteikumu izvērtēšanas procesu, ko ALTUM klienti izjutīs gan kā mazāku iesniedzamo dokumentu apjomu, gan kā ātrāku lēmumu pieņemšanu.  Esam gandarīti ieviest jauno sistēmu un sniegt ieguldījumu kopējā administratīvā sloga mazināšanā valstī.” Ātrāku aizdevuma pieteikuma izskatīšanas procesu pirmie  sajutīs klienti, kuru biznesa projekta sākšanai vai attīstīšanai nepieciešami aizdevumi apjomā līdz 25 tūkstošiem eiro, kurus varēs saņemt arī ar privātpersonas galvojumu un bez papildu nodrošinājuma.  Šie klienti pilnīgi visas nepieciešamās darbības varēs veikt attālināti un uz ALTUM doties tikai aizdevuma līguma parakstīšanas brīdī. ALTUM īstenotajās valsts atbalsta programmās uz 2018.gada 30.jūniju kopumā bija 16,3 tūkstoši aktīvi klientu līgumi. Par ALTUM Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Papildu informācija: Sandra Eglīte ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste tālr. 67774244, 26577810 sandra.eglite@altum.lv          www.altum.lv www.facebook.com/altumLV Twitter: @AltumLV

03.08.2018