Jaunumi

Valsts svētku brīvdienās būs izmaiņas ap 600 reģionālo maršrutu

Sakarā ar gaidāmajiem valsts svētkiem laika periodā no 2017. gada 30. aprīļa līdz 7. maijam, kā arī 12. un 13. maijā plānotas izmaiņas kopumā vairāk nekā 600 reģionālo maršrutu. Valsts svētku laikā atsevišķos maršrutos tiks atklāti papildu reisi vai, tieši otrādi, samazināts reisu skaits, tādēļ aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju. Izmaiņas tiks veiktas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 26 pasažieru pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ogres autobuss”, “Ekspress Ādaži”, “Galss Buss”, “AIPS”, “Dobeles autobusu parks”, “Jelgavas autobusu parks”, “Migar”, “Pato-1”, “Aiva auto”, “Daugavpils autobusu parks”, “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”. Par valsts SIA Autotransporta direkcija Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.Papildu informācijai:Zane Plone,VSIA Autotransporta direkcijaSabiedrisko attiecību vadītājaTālr.: + 371 67686485; + 371 28627003E-pasts: zane.plone@atd.lvtwitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija  

27.04.2017

Karjeras atbalsta pasākumi Brocēnu novadā

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā.  18. aprīlī notika pasākums “Es izvēlos būt slavens” Brocēnu vidusskolas 10. un 11.klašu skolēniem. Pasākumā notika lekcija par tēmu „Pēc kā izvēlēties nākotnes profesiju”, ko vadīja biedrības „Putnis” pārstāve Evita Štāla. Tika demonstrēti divi video stāsti un bija pārrunas par dzirdēto; piedalījās divi viesi – dažādu profesiju pārstāvji, kas dalījās savā pieredzē un iedvesmoja nebaidīties izzināt sevi un saprast, kas ir tas, ko pats vēlas dzīvē realizēt. Viesi bija SIA “Olimpiskais sporta centrs” direktore Zane Grundiņa – Arāja, kas dalījās ar savu pieredzi un iepazīstināja ar sevis un savu dotumu izvērtēšanas pamatprincipiem. Otra lektore bija Rūta Dūduma – vairāku starptautisku konkursu laureāte, vokālās grupas FRAMEST soliste, muzikālās apvienības „Vintāža’’ soliste.  Rūta Dūduma pastāstīja par savu profesionālo dzīves ceļu, iedrošinot skolēnus uzdrīkstēties un nepadoties, un darīt to, kas patīk. Pasākumi notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Informāciju sagatavoja  Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants

27.04.2017

Reģionālais vakanču gadatirgus visā Latvijā

Novērtējot pozitīvo pieredzi, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) jau ceturto gadu organizēs reģionālos vakanču gadatirgus visā Latvijā: Reģions Pilsēta Plānotais datums Plānotais norises laiks Norises vieta   Vidzeme Cēsis 11.05.2017. 10.00-13.00 Vidzemes koncertzāles 1.stāva vestibils Adrese: Raunas iela 12-1, Cēsis   Kurzeme Ventspils 17.05.2017. 10.00-13.00 Kultūras centrs Adrese: Kuldīgas iela 18, Ventspils   Rīga Rīga 25.05.2017. 10.00-13.00 Laukums pie Rīgas Kongresu nama Adrese: K. Valdemāra iela 5, Rīga   Zemgale Jelgava 12.09.2017. 10.00-13.00 Jelgavas Tehnikums Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava   Latgale Rēzekne 27.10.2017. 10.00-13.00 Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāle Adrese: Pulkveža Brieža iela 28, Rēzekne   Vakanču gadatirgos ar NVA un darba devēju starpniecību darba meklētājiem tiks piedāvātas katrā reģionā uz pasākuma norises brīdi aktuālās vakances.  Vienlaikus, tā ir iespēja darba meklētājiem klātienē tikties ar potenciālajiem darba devējiem, iegūt plašu informāciju par darba un apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs, rast atbildes uz daudziem ar darbu un profesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem, NVA pakalpojumiem. Darba devējiem savukārt dalība vakanču gadatirgos ir lieliska iespēja prezentēs savu uzņēmumu, informēt darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, veikt pirmās darba intervijas ar sev piemērotākajiem kandidātiem, klātienē u.tml. Dalība vakanču gadatirgū gan darba devējiem, gan ikvienam apmeklētājam ir bez maksas. Lai pieteiktos dalībai, darba devējam jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli (skatīt pielikumā) un jāpiesaka vakance (telefoniski, e-pastā vai personīgi NVA filiālē). Mēs augstu vērtējam līdzšinējo sadarbību un esam atvērti jaunām sadarbības iespējām. Būsim pateicīgi, ja radīsiet iespēju informēt savas pašvaldības iedzīvotājus un darba devējus par vakanču gadatirgu, kas veicinās nodarbinātības un darba tirgus attīstību katrā reģionā un Latvijā kopumā.Pielikumā: NVA filiāļu vadītāju kontaktinformācija

25.04.2017

Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem

Laiks pieteikties kompensācijām!Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiemLīdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus. Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne tikai par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zaudējumiem augkopībā, kas ir būtiski tagad pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3. punktu, zaudējumus nosaka, ja:1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē;2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (euro);3. postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vienībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un katra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās zivjēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea cinerea) vai lielais baltais gārnis (Egretta alba)), ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) vai mazais ķīris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacrocorax carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra lutra).Kompensācijām var pieteikties:• augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā;• akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;• lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai.Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai: https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo.Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumosKompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.DAP jāvēršas, ja:1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību  mazāk kā 1 ha  atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,kur:• meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;• lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts : https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;2. atrodas mikroliegumā,kur:• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;• aizliegta galvenā cirte;• aizliegta kailcirte.Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf.(Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.,  19.nodaļa  “KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 52.lpp.). Izmaksāto kompensāciju apmērs Saimnieciskās darbības aizliegums Kompensāciju apmērs (euro/ha) DAP LAD Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība 44 - Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;   157 160 Aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē 128 120 Aizliegta koku ciršana kailcirtē 45 43  

20.04.2017