Jaunumi

Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks

Par projekta „Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģionā.  Sadarbība ar jaunajiem partneriem uzsākta, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu sociālā mentora pakalpojumu un atbilstošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus tām VSAC* “Kurzeme” dzīvojošām 27 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras individuālo vajadzību izvērtēšanas laikā izteikušas vēlmi uzsākt patstāvīgu dzīvi minētajās pašvaldībās. Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam patstāvīgai dzīvei sabiedrībā kopumā plānots sagatavot 97 personas ar GRT, kuras pašlaik dzīvo VSAC „Kurzeme” kādā no 6 filiālēm. Visām personām pirms patstāvīgas dzīves uzsākšanas pašvaldībā, tiks sniegts to pastāvīgas dzīves prasmēm atbilstošs individuāls atbalsts un sociālā mentora pakalpojums līdz 12 mēnešiem.  Šobrīd projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā ir iesaistījušies 28 partneri – visas Kurzemes pašvaldības, piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības, visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē, kā arī valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm. Projekta īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.   *VSAC – valsts sociālās aprūpes centrs Informāciju sagatavoja Inese Siliņa projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv

14.06.2017

7.a klases komanda uzvar Brocēnu novada konkursā „Brocēnu novads ceļā uz valsts simtgadi”

Jau otro gadu 7.a klases komanda piedalās Brocēnu novada izpētes konkursā. Šajā mācību gadā komandā čakli strādāja meitenes: Agija Goča, Katrīne Leščuka, Kate Kunkule, Rebeka Beta Giberte un Elīza Bērziņa. Pagājušo gadu izcīnījām godpilno 2. vietu. Šogad konkursā veicās labāk -  tika izcīnīta 1. vieta. Konkursa mērķis bija iepazīt Brocēnu novada ievērojamas vietas un tajā dzīvojošos cilvēkus. Konkursa trīs kārtu uzdevumi bija dažādi. Viens no uzdevumiem bija saistīts ar novada vietu izpēti. Bija jādodas pārgājienā un jāizveido apraksts par pārgājiena maršrutā apskatāmām vietām. Rudenī veicām arī „labo darbu” – īsi pirms sniega uzsnigšanas palīdzējām mūsu klasesbiedra Ādama ģimenei sakārtot sētu. Mēs grābām lapas, salasījām vecos, puvušos ābolus. Ādama mamma pēc darba mūs cienāja ar siltu tēju, pašceptām maizītēm un ceptām desiņām. Viens no uzdevumiem bija saistīts ar kāda novada vēstures fakta izpēti. Tā kā Katrīnes un audzinātājas omītes savulaik strādāja mazbērnu novietnē Brocēnos (tagad ambulance), tad papētījām šīs ēkas un iestādes vēsturi. Paldies bijušajai darbiniecei Almai Klekmanei un Millijas Kalnzemnieces meitām Mairai un Silvai, kā arī tagadējām ambulances darbiniecēm, īpaši dr.Svetlanai Sergejenko par sniegtajām intervijām! Īsfilmu par Brocēnu novadā nozīmīgu personu veidojām par Brocēnu vidusskolas direktoru, komponistu un mūziķi Egonu Valteru, kurš šā gada aprīlī svinēja „apaļu” jubileju. Paldies direktoram par atsaucību! Esam pateicīgas Brocēnu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei  par iespēju piedalīties konkursā – tajā ieguvām gan daudz jaunu zināšanu, gan pilnveidojām praktiskas un sadarbības prasmes, gan vērtīgu balvu sava redzesloka paplašināšanai!     7.a klases komandas vārdā – Katrīne Leščuka un audzinātāja Anete Milta

09.06.2017

Konkurss „Fizmix Eksperiments 2017”

Jau 22.gadu notiek „Latvenergo” koncerna erudīcijas konkurss 8.-9.klašu skolēniem ar mainīgu nosaukumu. Šogad – „Fizmix Eksperiments”, ar citādu konkursa norises kārtību. Brocēnu vidusskolas skolēni jau 5.gadu piedalās šajā konkursā ar labiem rezultātiem. Vispirms notika neklātienes kārta sešos Latvijas „reģionos”; desmit katra „reģiona” labākās komandas mērojās spēkiem sešos klātienes finālos Rīgā, kuru 1.vietas ieguvēji vasarā tiksies radošā nometnē Latvijā. Kurzemes reģiona fināls notika Rīgā 8.maijā. Šogad Brocēnu vidusskolu pārstāvēja piecu puišu komanda „Pieci elementi” – komandas kapteinis Jānis Dombrovskis, Kārlis Kundrāts, Markuss Mamedovs. Viesturs Arājs, Artūrs Ezerlīcis. Neklātienes kārtā, zaudējot tikai 1 punktu 1.vietai, ieguva 2.vietu, kas ļāva piedalīties konkursa finālā, kurā gan stress, gan citi apstākļi darīja savu, un tika iegūta 5.vieta. Finālā galvenie komandas atbalstītāji bija pagājušā mācību gada konkursa dalībnieki no Brocēnu vidusskolas.             Gan neklātienē, gan klātienē uzdevumi saturiski pārsniedza ikdienas fizikas un matemātikas stundās mācīto. Uzdevumi bija nepieredzēti, piņķerīgi, radoši; to atrisināšanai bija nepieciešama erudīcija, gribasspēks un daudz laika. Konsultācijās tika iesaistīti gan vecāki, gan radi un draugi, gan Latvenergo darbinieki. Paldies viņiem par atsaucību! Puiši ne mirkli nenožēlo, ka piedalījās šajā konkursā, jo tas daudz deva viņu izaugsmei, radošuma attīstīšanai, savu spēku izvērtēšanai un pašapziņai.     Komandas „Pieci elementi” konsultante – skolotāja Anete Milta

09.06.2017

„RIPO DROŠI!”

2016./2017.m.g. Brocēnu vidusskolā veiksmīgi ar lielu atsaucību darbojās velopulciņš „Ripo droši!”. Visplašāk apmeklētā bija 3.-4.klašu skolēnu grupa, kuru galvenais mērķis bija iemācīties ceļu satiksmes noteikumus un veiksmīgi nokārtot velovadītāja eksāmenu. Tie, kam tiesības jau „kabatā”, piedalījās CSDD organizētajos konkursos. Vairāki vecāko klašu skolēnu papildināja savas zināšanas, lai iegūtu mopēda vadītāja tiesības. Atskatoties uz iepriekšējo mācību gadu, tas ir bijis bagāts ar veiksmīgiem startiem CSDD konkursos. 10.februārī 6.-8.kl. skolēniem paredzētā CSDD konkursa "Gribu būt mobils!" Liepājas reģiona pusfinālā mūsu skolas komanda "Min un rullē!" (Nora Grišāne, Rēzija Kalve, Ksenija Sanduļaka, Aleksandrs Puškarjovs, Jānis Štegmanis) ieguva godpilno 3.vietu un, atpaliekot tikai par 1 punktu, komanda "Ašie velobraucēji" (Amanda Avgustiņa, Karīna Blūma, Krista Ulena, Ralfs Stūris, Klāvs Valteris) - 4.vietu! Savukārt, 7.klašu puišu komanda (Roberts Augustiņš, Ādams Maks, Rolands Puķe, Mārtiņš Šulcs, Rainers Brasls) veiksmīgi startēja neklātienes kārtā. Pēc konkursa nolikuma tikai 2 komandas no skolas iegūst tiesības piedalīties pusfināla sacensībās.  13.aprīlī Saldus vidusskolā norisinājās "Jauno satiksmes dalībnieku foruma" 1.kārtas sacensības. Tajās veiksmīgi piedalījās arī 15 Brocēnu vidusskolas 3.-5.klases skolēni - komandas "Ašie riteņi", "Četri velodraugi", "Brocēnu braucēji" un 3 individuālie dalībnieki. Skolēniem bija iespēja reizē ar piedalīšanos sacensībās nokārtot velovadītāja eksāmenu (ja vēl nav vadītāja apliecība). Lai piedalītos šajās sacensībās, jāzina ne tikai ceļu satiksmes noteikumi, bet arī jāpārzina velo uzbūve un pirmās palīdzības jautājumi, kurus palīdzēja iemācīties skolas medmāsa Lienīte Jekavicka. Brocēnu vidusskolai šis bija kā 5.jubilejas gads dalībai šajās sacensībās. 3.maijā Liepājas A.Puškina 2.vsk. norisinājās CSDD konkursa "Jauno satiksmes dalībnieku forums" 2.kārtas sacensības. Tajās piedalījās divas Brocēnu vsk. komandas - "Četri velodraugi" (Roberta Laurinoviča, Aleksandra Šakale, Gustavs Līcis-Līcītis, Toms Patriks Lūsēns) un "Ašie riteņi" (Dārta Dzene, Lillija Oliņa, Dans Tepļenkovs, Kaspars Lasmanis), jo iekļuva 20 spēcīgāko komandu vidū no Liepājas, Ventspils un Saldus 1.kārtas sacensībām. Lai arī godalgotas vietas netika iegūtas, velobraucēji bija gandarīti un priecīgi par labi pavadītu dienu - par saulaino laiku, par foršajiem tiesnešiem, par aktivitātēm, par gūto pieredzi. Vairāk informācijas http://berniem.csdd.lv/index.php/jaunumi-2017 Arī nākamajā māc. gadā plānotas velopulciņa nodarbības – gan tiem, kas mācīsies 1.gadu, gan arī paplašinās un pilnveidos savas zināšanas ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā. Dalībniekiem praktiskajās nodarbībās būs izmantot vēl pilnīgāku šķēršļu joslas aprīkojumu un 2 jaunus velosipēdus, kuri tiks iegādāti, pateicoties Brocēnu novada pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam projektā „Brocēnu novada skolēns – prasmīgs un zinošs velobraucējs”. Projekta ietvaros rudenī plānotas nodarbības ar sacensību elementiem visu Brocēnu novada skolu 4.-5.klašu skolēniem. Velopulciņa „Ripo droši!” vadītāja Anete Milta

09.06.2017

Visā Latvijā no 29. maija līdz 4. jūnijam norisinājās Veselības nedēļa. Un arī Brocēnu novads iesaistījās šajās aktivitātēs

Uzsaukums piedalīties veselības nedēļā bija ikvienam, un ikvienai iestādei. Šogad aicinājumam atsaucās: Brocēnu novada dome, Brocēnu jauniešu centrs “KOPĀ”, Remtes pamatskola, Pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”, Brocēnu vidusskola un Remtes pagasta pārvalde, kā arī Brocēnu iedzīvotāji. Paldies visiem kuri iesaistījās un mudināja iedzīvotājus būt veselīgiem un aktīviem. Šīs nedēļas ietvaros iestādes veica rīta vingrošanu, kas deva mundrumu un enerģiju visai dienai. 29. maijā Brocēnu novadā norisinājās ūdens diena (H2O diena), kuras laikā iesaistītajās iestādes kopā izdzēra 296,55 litrus ūdens. 30 .maijā norisinājās aktivitāte “Pietupienu stunda”, kuras laikā 87 cilvēki kopā veica 5156 pietupienus.! 1. jūnijā norisinājās aktivitāte “Katram savs kilometrs” Brocēnu pilsētas centrā, kur piedalījās 54 cilvēki veicot 54 kilometrus. Aktivitāte “Katram savs kilometrs” norisinājās arī Remtes pamatskola, kur 22 dalībnieki kopā  veica 30 kilometrus. Brocēnu vidusskolā šīs nedēļas ietvaros norisinājās “Stipro skrējiens”, kur bērni un skolotāji skrēja pa speciāli sagatavotu trasi. Paldies visiem, kuri iesaistījās gan kā dalībnieki, gan kā organizētāji. Paldies Egitai Eversonei, Ditai Dubultai un Tomam Hartmanim.     Remtes pagasta pārvalde 45 pietupieni 33,8 litri “Varavīksne” 18 cilvēki- 610 pietupieni 33,8 litri ūdens Brocēnu novada dome 27 cilvēki – 1350 pietupieni Ūdens- 72 litri Remtes pamatskola 34 cilvēki 45,25 litri 23 dalībnieki 1860 pietupieni 22 cilvēki- 30 kilometri Brocēnu vidusskola 172 litri ūdens 6 cilvēki 180 pietupieni Stiprais Skrējiens Jauniešu centrs “Kopā” 7,5 litri ūdens 10 cilvēki- 1111 pietupiens     Sagatavoja, Aneta Rulle

09.06.2017

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu un Dienvidu nodaļas darbinieki 2017. gadā veiks lauku apsekošanas darbus Brocēnu novada teritorijā

Lūgums informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu un Dienvidu nodaļas darbinieki 2017. gadā veiks lauku apsekošanas darbus Brocēnu novada teritorijā. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros. Minēto uzdevumu ietvaros Aģentūra veic topogrāfiskās kartes  mērogā 1:10 000 sagatavošanu Brocēnu novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu dabā. Ņemot vērā iepriekšminēto, informējam, ka valsts pārvaldes uzdevumu izpildei laika periodā no 2017.gada jūnija līdz oktobrim Aģentūrai ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu Brocēnu novadā, tādēļ lūgums informēt arī iedzīvotājus un uzņēmējus, jo saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA. Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv

09.06.2017

Biedrība "Saldene” piedāvā atpūtas iespējas atrakciju laukumā

Biedrība “Saldene”, piedaloties Saldus novada pašvaldības projektu fonda 2017. gada konkursā, saņēma finansiālu atbalstu projektam “Atrakciju laukuma aprīkojuma iegāde”. Projekta mērķis - sekmēt Saldus novada iedzīvotāju un viņu viesu fizisko aktivitāti un veselīgu dzīvesveidu, uzlabot viņu dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas kopā ar ģimeni un draugiem. Projekta ietvaros iegādāts jauns aprīkojums – trīs velokarti paredzēti bērniem no 5 līdz 12 gadiem, divi traktoriņi ar pedāļiem un piekabi mazākiem bērniem.  Jaunie velokarti paredzēti sabiedriskai lietošanai, un ir izturīgāki un kvalitatīvāki par vecajiem. Savukārt mazie traktoriņi ir pietiekami viegli, lai ar tiem varētu braukt bērni no 2 gadu vecuma. Vēl tika iegādāti seši jauni šautriņu komplekti.   Laipni aicinām lielus un mazus bez maksas izbaudīt biedrības “Saldene” piedāvātās atpūtas iespējas biedrības “Saldene” minigolfa, atrakciju laukumā Jelgavas 6, Saldū.   Darba laiks:        darba dienās plkst. 15.00 līdz 19.00,              brīvdienās un svētku dienās no plkst.12.00 -19.00   No 1. oktobra atrakcijas darbosies  Kalnsētas ielā 32, Saldus   https://www.facebook.com/saldusminigolfs/   Biedrību “Saldene” atbalsta: Saldus novada pašvaldība norvēģu uzņēmumi SIA “Norplast” un “Libra”

05.06.2017